Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Życie ze stresem

Życie ze stresem

Stres pojawia się, gdy czujemy, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z presją i to ciśnienie występuje w wielu kształtach i formach i wyzwala reakcje fizjologiczne.

Czynniki stresujące, takie jak hałas, choroba, niepokój przed egzaminem, praca pobudzają organizm do działania. Mózg i nadnercza wspólnie podpowiadają organizmowi najlepsze rozwiązania. Informacja jest przenoszona drogą nerwową i hormonalną do wielu tkanek i narządów. Impulsy nerwowe docierające z mózgu stymulują rdzeń nadnerczy do wydzielania katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny), które fizjologicznie przygotowują organizm do akcji. Krążące we krwi katecholaminy oddziałują na tkanki docelowe, unerwiane przez neurony współczulne. Podwzgórze wydziela hormon uwalniający kortykotropinę, który pobudza przedni płat przysadki do wydzielania ACTH (adrenokortykotropina). Zwiększony poziom ACTH wzmaga wydzielanie kortyzolu. Dochodzi do mobilizacji ustrojowych rezerw energetycznych i tym samym zostaje zaspokojone zapotrzebowanie metaboliczne komórek.

portal medyczny

Niekiedy stres jest krótkotrwały – reagujemy na zaistniałą sytuację i szybko rozwiązujemy problem. Inne sytuacje stresowe mogą trwać znacznie dłużej, tygodniami a nawet latami; są to przewlekłe choroby, rozwód, problemy finansowe czy ciągłe napięcia zawodowe. Do niespecyficznych objawów stresu należy stan ogólnego niepokoju i napięcia.

 

Przedłużający się stres przynosi szkodliwe następstwa z uwagi przede wszystkim na długo utrzymujący się podwyższony poziom kortyzolu. Chociaż pomaga on w zwalczaniu stanów zapalnych, to jednak obniża odporność ustrojową. Powoduje też zwiększenie ciśnienia krwi, co prowadzić może do schorzeń serca. Wzrasta też poziom lipidów we krwi, co stwarza ryzyko miażdżycy.

Wśród chorób związanych z nadmiernym poziomem hormonów nadnercza należy wymienić wrzody, nadciśnienie, miażdżycę i reumatyczne zapalenie stawów.

 

Chroniczny stres powoduje uszkodzenia mózgu. Istnieją znaczne różnice osobnicze w zakresie odporności na sytuacje stresowe. Sytuacja, która powoduje u jednej osoby wzrost poziomu hormonu nadnercza do niebezpiecznego poziomu, może być przez kogoś innego rozwiązana szybciej i bez podobnych objawów towarzyszących.

 

Istnieją, co najmniej trzy różne rodzaje stresu:

– rutynowy stres związany z presją w pracy, rodzinie i innych codziennych obowiązkach

– stres spowodowany przez nagłe negatywne zmiany, takie jak utrata pracy, rozwód, lub choroby

– stres pourazowy, pojawia się, gdy jesteś w niebezpieczeństwie, przeżyłeś poważny wypadek.

Gdy pojawia się przewlekły stres, ciało pozostaje czujne nawet, jeśli nie ma zagrożenia. Z biegiem czasu pojawia się ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, w tym:

– wysokie ciśnienie krwi

– choroba serca

– cukrzyca

– otyłość

– depresja i lęk

– choroby skóry, takie jak trądzik lub wyprysk

– problemy menstruacyjne.

 

Stres może powodować wiele różnych objawów fizycznych i emocjonalnych. Zdarza się, że występujące objawy przypisujemy innym chorobą a w rzeczywistości powoduje je stres. Oto niektóre oznaki, że stres może mieć wpływ na Twój organizm:

– biegunka lub zaparcia

– zapominanie

– bóle głowy

– brak energii

– problemy seksualne

– sztywność szczęki lub szyi

– zmęczenie

– trudności z zasypianiem lub snem

– rozstrój żołądka

– spożywanie alkoholu lub narkotyków

– utrata lub zwiększenie masy ciała.

 

Różni ludzie mogą odczuwać stres na różne sposoby. Niektórzy ludzie doświadczają objawów trawiennych. Inni mogą mieć bóle głowy, bezsenność, obniżenie nastroju, złość i rozdrażnienie. Niektórzy ludzie radzą sobie ze stresem skuteczniej niż inni. Ważne jest, aby znać swoje ograniczenia, jeśli chodzi o stres, dzięki czemu można uniknąć poważniejszych skutków zdrowotnych.

 

Jedną ze strategii zmierzających do zwalczania psychologicznych i fizjologicznych następstw stresu są techniki relaksacyjne. Do najpopularniejszych należą wschodnie techniki relaksacyjne, medytacja, techniki wizualne, rozluźnienie mięśni, czy autohipnoza. Systematyczne ćwiczenia mogą doprowadzić do zmniejszenia pobudliwości układu współczulnego i wrażliwości na noradrenalinę. Efektem terapii jest obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów cierpiących na nadciśnienie, zmniejszenie częstości występowania i nasilenia bólów migrenowych oraz osłabienie bólu w przewlekłych stanach chorobowych.

 

Ważne jest, aby umieć rozpoznawać stres i zarządzać nim.

Istnieje wiele zdrowych sposobów zarządzania stresem. Wypróbuj kilka poniższych:

– przyjmij, że na wiele rzeczy i sytuacji nie masz wpływu i nie warto się denerwować, np. stanie w korkach w godzinach szczytu. Wtedy można poszukać sposobów na relaks w tym czasie (np. słuchanie muzyki).

– unikaj sytuacji stresowych. Jeśli możesz odsuń się od źródła stresu.

– rozpocznij aktywność fizyczną, na co dzień, jest to najłatwiejszy i najlepszy sposób radzenia sobie ze stresem. Kiedy ćwiczysz Twoje mózg uwalnia substancje chemiczne, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Może to również pomóc uwolnić energię i rozładować napięcie.

– zmień swoje spojrzenie na sytuacje stresowe. Postaraj się rozwinąć bardziej pozytywną postawę wobec wyzwań. Można to zrobić poprzez zastąpienie negatywnych myśli bardziej pozytywnymi.

– kiedy pojawia się stres zrób coś, co lubisz robić, coś co przyniesie Ci radość i pomoże przetrwać stresową sytuację. To może okazać się naprawdę proste, np. przeczytaj dobrą książkę, posłuchaj muzyki, obejrzyj ulubiony film lub zjedz obiad z przyjacielem.

– poznaj nowe sposoby na relaks. Praktykowanie technik relaksacyjnych to świetny sposób, aby pozbyć się codziennego stresu. Techniki relaksacyjne pomagają spowolnić bicie Twojego serca i obniżyć ciśnienie krwi. Istnieje wiele rodzajów technik od głębokiego oddychania i medytacji do jogi i tai chi.

– połączyć się z bliskimi. Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi może pomóc Ci poczuć się lepiej i zapomnieć o stresie.

– wysypiaj się. Dobry sen (około 7-9 godzin) może pomóc jaśniej myśleć i mieć więcej energii.

– zdrowe odżywianie pomoże napędzić twoje ciało i umysł do działania. Wprowadź do swojej diety warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste o niskiej zawartości tłuszczu, chudy nabiał.

-naucz się mówić nie.

 

Życie ze stresem
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry