Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.



Zobacz jaka jest sytuacja systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach – warto! Zgodzisz się z tą analizą?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wojewódzkie podsumowania analiz dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób, które zostały opracowane w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Mapy potrzeb zdrowotnych to narzędzie, które ma wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Mapy pozwalają  monitorować efektywność systemu ochrony zdrowia – wskazują pożądane i niepożądane zjawiska.

Analizy zawarte w mapach to obiektywne i porównywalne źródło informacji dla wojewodów. Dzięki nim mogą zapoznać się z sytuacją w regionie i podejmować działania, które poprawią wskaźniki jakościowe placówek leczniczych.

Każdy z 16 opublikowanych dokumentów zawiera podsumowanie najważniejszych dla danego województwa informacji zawartych w mapach dla każdej z 30 grup chorób.

Ogólna sytuacja  Mapa potrzeb zdrowotnych dla Polski wygląda treściowo tak:

I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 7
1.1 Demografia Polski i województw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .8
1.2.1 Moduł A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2.2 Moduł B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1 Chorobowość szpitalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.2 Współczynnik chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej . . . . . . . . 11
1.3.3 Współczynnik zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Umieralność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

II Analiza stanu i wykorzystania zasobów 13
2.1 Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (moduł A) . . . . . . . . . . . 14
2.1.1 Choroby układu kostno-mięśniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2 Choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku podeszłego) . . . . . . . . . . . . 14
2.1.3 Choroby układu nerwowego (inne niż wieku podeszłego) . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.4 Choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego . . 19
2.1.5 Choroby układu oddechowego (przewlekłe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.6 Choroby układu oddechowego (ostre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.7 Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.8 Choroby dziecięce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.9 Zaburzenia psychiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.10 Ciąża, poród i połóg oraz opieki nad noworodkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1.11 Cukrzyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.12 Nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.13 Choroby krwi i układu odpornościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1.14 Nowotwory niezłośliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.15 Wrodzone wady rozwojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2 Lecznictwo szpitalne (moduł B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.1 Choroby metaboliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2 Choroby oka i okolic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.3 Choroby skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2.4 Nienowotworowe choroby układu płciowego mężczyzn . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.5 Choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2.6 Choroby nerek i dróg moczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.7 Choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) . . . . . 50
2.2.8 Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) . .. . . 50
2.2.9 Choroby dolnego odcinka układu pokarmowego (bez nowotworów złośliwych i niezłośliwych) . . . . . . . . . . .51
2.2.10 Choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.11 Choroby zakaźne – Wirusowe zapalenie wątroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
2.2.12 Choroby zakaźne – HIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.13 Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2.14 Choroby jamy ustnej i stomatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2.2.15 Urazy, zatrucia, objawy i inne określone skutki działań zewnętrznych . . . . . . . 55
2.3 Rehabilitacja zdrowotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
2.4 Leczenie uzdrowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.5 Opieka paliatywna i hospicyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.6 Opieka długoterminowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2.7 Podstawowa opieka zdrowotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.8 Kadry medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
2.9 Zasoby sprzętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

III Prognoza ………..60
3.1 Prognoza stanu i struktury ludności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2 Prognoza zapadalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.3 Prognoza liczby łózek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
3.4 Prognozy dedykowane wybranym grupom chorób . . . . . . . . . . . . . . . 62

 

I. Podsumowania wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych zobacz tutaj

II. Informacja ministra zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019 – zobacz tutaj

 
 
 

Zobacz jaka jest sytuacja systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach – warto! Zgodzisz się z tą analizą?
4.33 (86.67%) 3 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Zobacz jaka jest sytuacja systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach – warto! Zgodzisz się z tą analizą?

czas czytania: 2 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij