Zobacz jaka jest sytuacja systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach – warto! Zgodzisz się z tą analizą?

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wojewódzkie podsumowania analiz dla opublikowanych 31 grudnia 2016 r. map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób, które zostały opracowane w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Mapy potrzeb zdrowotnych to narzędzie, które ma wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Mapy pozwalają  monitorować efektywność systemu ochrony zdrowia – wskazują pożądane i niepożądane zjawiska.

Analizy zawarte w mapach to obiektywne i porównywalne źródło informacji dla wojewodów. Dzięki nim mogą zapoznać się z sytuacją w regionie i podejmować działania, które poprawią wskaźniki jakościowe placówek leczniczych.

Każdy z 16 opublikowanych dokumentów zawiera podsumowanie najważniejszych dla danego województwa informacji zawartych w mapach dla każdej z 30 grup chorób.

Ogólna sytuacja  Mapa potrzeb zdrowotnych dla Polski wygląda treściowo tak:

I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 7
1.1 Demografia Polski i województw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .8
1.2.1 Moduł A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.2.2 Moduł B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1 Chorobowość szpitalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.2 Współczynnik chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej . . . . . . . . 11
1.3.3 Współczynnik zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Umieralność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

II Analiza stanu i wykorzystania zasobów 13
2.1 Lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (moduł A) . . . . . . . . . . . 14
2.1.1 Choroby układu kostno-mięśniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2 Choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku podeszłego) . . . . . . . . . . . . 14
2.1.3 Choroby układu nerwowego (inne niż wieku podeszłego) . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.4 Choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego . . 19
2.1.5 Choroby układu oddechowego (przewlekłe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.6 Choroby układu oddechowego (ostre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.7 Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.8 Choroby dziecięce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.9 Zaburzenia psychiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.10 Ciąża, poród i połóg oraz opieki nad noworodkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1.11 Cukrzyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.12 Nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.13 Choroby krwi i układu odpornościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1.14 Nowotwory niezłośliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.15 Wrodzone wady rozwojowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2 Lecznictwo szpitalne (moduł B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.1 Choroby metaboliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2 Choroby oka i okolic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.3 Choroby skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2.4 Nienowotworowe choroby układu płciowego mężczyzn . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.2.5 Choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2.6 Choroby nerek i dróg moczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2.7 Choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) . . . . . 50
2.2.8 Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) . .. . . 50
2.2.9 Choroby dolnego odcinka układu pokarmowego (bez nowotworów złośliwych i niezłośliwych) . . . . . . . . . . .51
2.2.10 Choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.11 Choroby zakaźne – Wirusowe zapalenie wątroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
2.2.12 Choroby zakaźne – HIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2.13 Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2.14 Choroby jamy ustnej i stomatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2.2.15 Urazy, zatrucia, objawy i inne określone skutki działań zewnętrznych . . . . . . . 55
2.3 Rehabilitacja zdrowotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
2.4 Leczenie uzdrowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.5 Opieka paliatywna i hospicyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.6 Opieka długoterminowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2.7 Podstawowa opieka zdrowotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.8 Kadry medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
2.9 Zasoby sprzętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

III Prognoza ………..60
3.1 Prognoza stanu i struktury ludności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2 Prognoza zapadalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.3 Prognoza liczby łózek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
3.4 Prognozy dedykowane wybranym grupom chorób . . . . . . . . . . . . . . . 62

 

I. Podsumowania wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych zobacz tutaj

II. Informacja ministra zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019 – zobacz tutaj

 
 
 

Zobacz jaka jest sytuacja systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach – warto! Zgodzisz się z tą analizą?
4.33 (86.67%) 3 votes

Jaka jest twoja opinia ?

Zobacz jaka jest sytuacja systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach – warto! Zgodzisz się z tą analizą?

czas czytania: 2 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij