Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Za tydzień kończy się darmowe leczenie w ramach NFZ a co póżniej? po staremu grozi pacjentowi komornik

12 kwietnia 2017 r. kończy się 90-dniowy okres abolicji, która w określonych przypadkach pozwala uniknąć windykacji kosztów za uzyskane świadczenia zdrowotne i refundację leków w okresie, gdy pacjent nie posiadał stosownych uprawnień.

Nowe przepisy

Od 12 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadziły możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz uporządkowania swojej sytuacji ubezpieczeniowej. Dzięki temu w określonych przypadkach można uniknąć windykacji kosztów za uzyskane świadczenia zdrowotne i refundację leków.

Nowe zapisy ustawy gwarantują pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za świadczenia, które udzielone zostały w latach 2013-2017. Dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń.

Pacjent, który zgłasza się na wizytę do lekarza, jest zobowiązany przedstawić ważny dowód tożsamości. Na tej podstawie weryfikuje się jego prawo dostępu do świadczeń. Gdy chory je posiada, lecz system eWUŚ tego nie potwierdza, może on przedstawić ważny dokument lub też złożyć stosowne oświadczenie. – Dotychczas jeżeli oświadczenie okazywało się być niezgodne z prawdą, Fundusz wszczynał postępowanie i żądał zapłaty za udzielone świadczenia. Zmiana ustawy gwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, o ile jedyną przyczyną był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – wyjaśnia Filip Nowak, dyrektor Mazowieckiego OW NFZ.

Abolicja w praktyce

Abolicja, a więc uniknięcie windykacji kosztów świadczeń w trybie administracyjnym, dotyczy osób, które jednocześnie:

 • nie były zgłoszone lub nie miały prawa do świadczeń
 • spełniały ustawowe warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
 • uporządkują swoją sytuację ubezpieczeniową i wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia.

Możliwość ta dotyczy zatem osób, które mogły być zgłoszone na przykład przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny (np. małżonek osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko do 26. roku życia, wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym), jednak nie zostało to zrobione zgodnie z przepisami lub ich status wygasł wskutek czasowego uzyskania własnego tytułu, po którym nie zostało odnowione zgłoszenie jako członek członka rodziny (np. student pracujący tylko podczas wakacji, który potem nie został ponownie zgłoszony przez rodziców jako członek rodziny). Osoby takie mogą obecnie zostać zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny ze wskazaniem prawidłowej, wstecznej daty uprawnień.

Jak dokonać ubezpieczenia wstecznego

Zgłoszenia członka rodziny dokonuje główny ubezpieczony u płatnika składek:

 • w przypadku pracownika – u pracodawcy,
 • w przypadku osoby bezrobotnej – w urzędzie pracy,
 • w przypadku emeryta lub rencisty – w ZUS/KRUS.

UWAGA! Zgłoszenia w ramach abolicji należy dokonać niezwłocznie, ale nie później, niż do 12 kwietnia 2017 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji umożliwiających precyzyjną korektę historii ubezpieczenia prosimy o osobisty kontakt z Mazowieckim OW NFZ lub jego delegaturami:

 • Mazowiecki OW NFZ: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 Stycznia 7
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18c
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4

Godziny pracy NFZ Mazowsze i delegatur:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-18:00
 • piątek: 8:00-16:00

Numer bezpłatnej infolinii: 22 456 74 01

Wsteczne, prawidłowe zgłoszenie pozwoli uniknąć konieczności zwrotu kosztów świadczeń procedury administracyjnej z tym związanej.

Co po 12 kwietnia

Nadal będzie istnieć prawo dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak na Funduszu spoczywać będzie obowiązek rozpoczęcia postępowań administracyjnych wobec tych osób, które z okresu abolicji nie skorzystały.  Osoby, które po 12 kwietnia 2017 roku otrzymają z Oddziału NFZ pismo o rozpoczęciu postępowania administracyjnego, będą mieć 30 dni na dokonanie wstecznego zgłoszenia.

żródło: www.nfz-warszawa.pl

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Za tydzień kończy się darmowe leczenie w ramach NFZ a co póżniej? po staremu grozi pacjentowi komornik

czas czytania: 3 min
0
Do góry