Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2017 r.

portal medyczny
xls-icon

Załącznik do obwieszczenia

Podstawy limitu apteka

Opisy programów lekowych

Podstawy limitu – programy i chemia

Załączniki chemioterapia

xls-icon

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta

Zmiany urzędowych cen zbytu, nowe produkty

xls-icon

Załącznik do obwieszczenia

Do góry