OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, 1579 i 1991), ustala się na dzień 1 marca 2017 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Załącznik do obwieszczenia

xls-icon

Załączniki Chemioterapia

Podstawy Programy i Chemia

Zmiany Cen Zbytu Nowe Produkty

Programy Lekowe

Załącznik do obwieszczenia
xls-icon

Zmiany urzędowych cen zbytu

xls-icon

Do góry