Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Używki pobudzające złudnie nasz organizm

Co nas pobudza, wprawia w dobry nastrój a czasem doprowadza do śmierci?
Regularne zażywanie niemal każdego leku, który wpływa na samopoczucie, może prowadzić do uzależnienia psychicznego, czyli stanu polegającego na emocjonalnej zależności od leku, którego brak wyzwala silne pragnienie powrotu do euforycznych stanów wywołanych przez ten środek.
Stałe używanie narkotyków, alkoholu doprowadza do nałogu, a więc stanu fizycznego uzależnienia się od używek, polegającego na fizjologicznych zmianach w komórkach nerwowych, które uzależniają nałogowca od stałego przyjmowania narkotyków czy też alkoholu.

Działanie niektórych leków i używek na organizm człowieka:

1. Barbiturany – mają działanie uspakajająco-hipnotyczne, hamują przewodzenie impulsów w układzie siatkowatym, zaburzają ośrodkowy układ nerwowy i oddechowy, osłabiają mięśnie szkieletowe i serce, obniżają ciśnienie krwi i zaburzają fazę REN snu. Przedawkowanie leków połączone z alkoholem może być śmiertelne.

2. Leki anksjolityczne (przeciwlękowe) – zaburzają fazę REN snu, obniżają napięcie mięsni szkieletowych, zaburzają ośrodkowy układ nerwowy, hamują częstość wzbudzania impulsów w układzie limbicznym. Bardzo duże dawki powodują fizyczne uzależnienie, śpiączkę i śmierć w wyniku przedawkowania.

portal medyczny

3. Leki psychotropowe – ich działanie jest wysoce efektywne w łagodzeniu objawów chorób psychicznych. Działanie na organizm polega na blokowaniu receptorów dopaminy, hamują pobieranie noradrenaliny, dopaminy i serotoniny, osłabiają czynności komórek nerwowych w układzie siatkowatym. Długie przyjmowanie leków psychotropowych może wywoływać symptomy podobne do objawów choroby Parkinsona.

4. Leki antydepresyjne – poprawiają nastrój i likwidują stany depresyjne. W organizmie blokują pobieranie noradrenaliny. Powodują zaburzenia w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, braki w koordynacji oraz zaburzają funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

5. Alkohol – wywołuje euforię, odprężenie. Działając na organizm zaburza pracę ośrodkowego układu nerwowego, osłabia widzenie, koordynację i logiczne myślenie, powoduje wydłużenie czasu reakcji. Uzależnia fizycznie a jego nadużywanie powoduje uszkodzenie trzustki, marskość wątroby, możliwe są również uszkodzenia mózgu.
6. Narkotyki o działaniu przeciwbólowym (np. morfina) – zmniejsza ból i doprowadza do stanu euforii. Zaburza działanie ośrodkowego układu nerwowego, osłabia reakcje odruchowe, zaburza koordynację. Uzależnia fizycznie; objawem są drgawki. Przedawkowanie może doprowadzić do śmierci.

portal medyczny7. Kokaina – po zażyciu następuje euforia, pobudzenie, po którym następuje depresja. Po za życiu kokainy rozszerzają się źrenice, występuje miejscowe znieczulenie, zostaje pobudzony układ wegetatywny i następuje hamowanie w pobieraniu noradrenaliny i dopaminy. Zażywanie tego narkotyku sprawia, że następuje upośledzenie czynności umysłowych, występują halucynacje, utrata przytomności a przedawkowanie doprowadza do śmierci.
8. Amfetamina – powoduje poprawę nastroju, pobudzenie i hiperaktywność. Pobudza uwalnianie dopaminy i noradrenaliny, wzmaga przepływ impulsów w układzie siatkowatym, podwyższa rytm pracy serca, podwyższa ciśnienie krwi i rozszerza źrenice. Przedawkowanie powoduje przyzwyczajenie (tolerancję), które może stać się uzależnieniem fizycznym. Mogą występować halucynacje, a nawet śmierć.
9. LSD (dietyloamid kwasu lizergowego) – objawami zażycia LSD jest nadpobudliwość, halucynacje i zniekształcony odbiór bodźców. Powodują zmianę poziomu neuroprzekaźników w mózgu, następuje wzmożona silnie pobudza działanie ośrodkowego układu nerwowego, podwyższa ciśnienie krwi, zwęża źrenice i czasami asymetrycznie. Przedawkowanie powoduje irracjonalne zachowania.
10. Marihuana – stan euforii i ogólnego zadowolenia jest bardzo charakterystyczny po zażyciu marihuany. Powoduje ona zaburzenia koordynacji, percepcji i poczucia czasu, podrażnia wzrok, rozszerza obwodowe naczynia krwionośne. Duże jej dawki spowodują halucynacje, zaburzenia percepcji zmysłowej i mogą doprowadzić do spadku liczby plemników i poziomu testosteronu.
portal medyczny11. Nikotyna – obniża napięcie psychiczne, pobudza współczulny układ nerwowy, znaczne jej ilości powodują upośledzenie nerwowe i wzmagają syntezę tłuszczów w ścianach naczyń krwionośnych. Nikotyna uzależnia fizycznie i przyspiesza rozwój miażdżycy, powoduje raka płuc.
12. Kofeina – ułatwia i przyspiesza procesy myślenia i zarówno znosi uczucie zmęczenia i senność. Działa na korę mózgową, zmniejsza napięcie mięsni gładkich, pobudza mięsień sercowy i mięśnie szkieletowe oraz przyczynia się do zwiększenia objętości wydalanego moczu. Kofeina w bardzo dużych dawkach pobudza zwoje rdzenia przedłużonego, co spowalnia akcję serca. Toksyczne ilości mogą wywoływać drgawki.
Używki, nie posiadają właściwości odżywczych, zawierają jedynie substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Wypłukują one z organizmu witaminy i składniki mineralne. Powodują różnego rodzaju choroby cywilizacyjne.
Uzależniając się od nich stajemy się ich niewolnikami i tracimy wolność, jak również kontrolę nad własnym życiem często ponosząc tragiczne skutki nadużywania narkotyków, alkoholu itp.

Używki pobudzające złudnie nasz organizm
5 (100%) 2 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry