Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Unia Europejska zaszalała, dając nam tyle kasy? Przypominamy na co mają pójść w Zdrowiu – pokaz

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów DG SANCO zmieniła nazwę na Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności DG SANTE. W kompetencjach DG SANTE leży ochrona zdrowia publicznego, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności w Europie, dbanie o zdrowie i warunki hodowli zwierząt oraz o zdrowie roślin uprawnych i lasów.

Poczekaj wczytuje obrazki następnie Kliknij w obrazek

 

Aktualizacja 23.04.2017

Polska jest wspierana środkami unijnymi, ale “z każdego 1 euro aż 70 centów ponownie odpływa za granicę” – powiedział w opublikowanym w niedzielę 23.04.2017 wywiadzie dla austriackiej agencji APA polski dyplomata Jacek Czaputowicz.

Udzielił go w  Instytucie Polskim w Wiedniu, gdzie jako dyrektor warszawskiej Akademii Dyplomatycznej MSZ wygłosił wykład “Europa państw – federacja czy imperium? Wizja UE z perspektywy Polski”.

“Inwestycje przyniosły pozytywne efekty, ale zyski są transferowane do innych państw, co znacznie zubaża polski budżet i stanowi wyjaśnienie, dlaczego dochody są w Polsce o wiele niższe niż w państwach zachodnioeuropejskich i dlaczego pozostaliśmy ubogim krajem ze skromnym budżetem świadczeń społecznych” – powiedział Czaputowicz.

Odpowiadając na pytanie dlaczego Polska nie dotrzymuje porozumień w sprawie rozdzielania uchodźców między kraje członkowskie UE wyjaśnił, że sami uchodźcy nie wybieraliby Polski jako kraju docelowego, gdyż w niektórych regionach także dla polskich obywateli poziom życia jest w porównaniu z państwami zachodnioeuropejskimi niski. “Czy UE ma prawo zmuszać ich do przybywania do Polski wbrew ich woli?” – zapytał.

Sankcje wobec Rosji spowodowały także straty gospodarcze dla Polski

Jak zaznaczył, z punktu widzenia dyplomaty i naukowca konieczne są reformy, które poprzez demokrację wzmocniłyby legitymizację instytucji unijnych i jednocześnie zwróciłyby państwom członkowskim władzę podejmowania decyzji politycznych. “Problemem UE jest niedostateczne zaufanie obywateli do instytucji wspólnotowych”, ale fenomen ten występuje silniej w krajach zachodnioeuropejskich jak Francja i Austria niż w Polsce, gdzie 70 proc. społeczeństwa popiera członkostwo w UE – wskazał Czaputowicz.

Według niego, Brexit jest dobrym przykładem sceptycyzmu wobec UE w Europie Zachodniej i będzie miał następstwa dla około 800 tys. pracujących w Wielkiej Brytanii Polaków. Dlatego Polska domaga się, by w trakcie rokowań na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE zabezpieczono ich prawa. Wobec Londynu należy zająć jasne stanowisko, co dotyczy także współpracy handlowej. Czaputowicz odrzucił jednocześnie ideę zawierania w tych sprawach umów dwustronnych.

Jak podkreślił, przyszła współpraca z Wielką Brytanią jest ważna również dlatego, że ma ona największą w UE armię i status stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. “Wspólna europejska polityka obronna tak, ale musimy także utrzymać skuteczne NATO i dobre stosunki z USA” – powiedział. Obecność militarną NATO i USA na wschodniej flance Sojuszu uznał za gwarancję ochrony przed agresją rosyjską. “Austria jest neutralna i czuje się bezpieczna. My jesteśmy w innej sytuacji” – przypomniał.

Przyznał, że sankcje wobec Rosji spowodowały także straty gospodarcze dla Polski, ale ponieważ kraj kieruje się wartościami europejskimi, to jego społeczeństwo liczy się z takimi niedogodnościami. “Potrzebujemy idealistycznej polityki zagranicznej i musimy się opowiadać za równością, demokracją, sprawiedliwością, antyautorytaryzmem, polityką nieinterwencji oraz przestrzeganiem prawa międzynarodowego” – zadeklarował.

 

Unia Europejska zaszalała, dając nam tyle kasy? Przypominamy na co mają pójść w Zdrowiu – pokaz
5 (100%) 3 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Unia Europejska zaszalała, dając nam tyle kasy? Przypominamy na co mają pójść w Zdrowiu – pokaz

czas czytania: 3 min
0
Do góry