Unia Europejska zaszalała, dając nam tyle kasy? Przypominamy na co mają pójść w Zdrowiu – pokaz

Z dniem 1 stycznia 2015 r. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów DG SANCO zmieniła nazwę na Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności DG SANTE. W kompetencjach DG SANTE leży ochrona zdrowia publicznego, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności w Europie, dbanie o zdrowie i warunki hodowli zwierząt oraz o zdrowie roślin uprawnych i lasów.

Poczekaj wczytuje obrazki następnie Kliknij w obrazek

 

Aktualizacja 23.04.2017

Polska jest wspierana środkami unijnymi, ale “z każdego 1 euro aż 70 centów ponownie odpływa za granicę” – powiedział w opublikowanym w niedzielę 23.04.2017 wywiadzie dla austriackiej agencji APA polski dyplomata Jacek Czaputowicz.

Udzielił go w  Instytucie Polskim w Wiedniu, gdzie jako dyrektor warszawskiej Akademii Dyplomatycznej MSZ wygłosił wykład “Europa państw – federacja czy imperium? Wizja UE z perspektywy Polski”.

“Inwestycje przyniosły pozytywne efekty, ale zyski są transferowane do innych państw, co znacznie zubaża polski budżet i stanowi wyjaśnienie, dlaczego dochody są w Polsce o wiele niższe niż w państwach zachodnioeuropejskich i dlaczego pozostaliśmy ubogim krajem ze skromnym budżetem świadczeń społecznych” – powiedział Czaputowicz.

Odpowiadając na pytanie dlaczego Polska nie dotrzymuje porozumień w sprawie rozdzielania uchodźców między kraje członkowskie UE wyjaśnił, że sami uchodźcy nie wybieraliby Polski jako kraju docelowego, gdyż w niektórych regionach także dla polskich obywateli poziom życia jest w porównaniu z państwami zachodnioeuropejskimi niski. “Czy UE ma prawo zmuszać ich do przybywania do Polski wbrew ich woli?” – zapytał.

Sankcje wobec Rosji spowodowały także straty gospodarcze dla Polski

Jak zaznaczył, z punktu widzenia dyplomaty i naukowca konieczne są reformy, które poprzez demokrację wzmocniłyby legitymizację instytucji unijnych i jednocześnie zwróciłyby państwom członkowskim władzę podejmowania decyzji politycznych. “Problemem UE jest niedostateczne zaufanie obywateli do instytucji wspólnotowych”, ale fenomen ten występuje silniej w krajach zachodnioeuropejskich jak Francja i Austria niż w Polsce, gdzie 70 proc. społeczeństwa popiera członkostwo w UE – wskazał Czaputowicz.

Według niego, Brexit jest dobrym przykładem sceptycyzmu wobec UE w Europie Zachodniej i będzie miał następstwa dla około 800 tys. pracujących w Wielkiej Brytanii Polaków. Dlatego Polska domaga się, by w trakcie rokowań na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE zabezpieczono ich prawa. Wobec Londynu należy zająć jasne stanowisko, co dotyczy także współpracy handlowej. Czaputowicz odrzucił jednocześnie ideę zawierania w tych sprawach umów dwustronnych.

Jak podkreślił, przyszła współpraca z Wielką Brytanią jest ważna również dlatego, że ma ona największą w UE armię i status stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. “Wspólna europejska polityka obronna tak, ale musimy także utrzymać skuteczne NATO i dobre stosunki z USA” – powiedział. Obecność militarną NATO i USA na wschodniej flance Sojuszu uznał za gwarancję ochrony przed agresją rosyjską. “Austria jest neutralna i czuje się bezpieczna. My jesteśmy w innej sytuacji” – przypomniał.

Przyznał, że sankcje wobec Rosji spowodowały także straty gospodarcze dla Polski, ale ponieważ kraj kieruje się wartościami europejskimi, to jego społeczeństwo liczy się z takimi niedogodnościami. “Potrzebujemy idealistycznej polityki zagranicznej i musimy się opowiadać za równością, demokracją, sprawiedliwością, antyautorytaryzmem, polityką nieinterwencji oraz przestrzeganiem prawa międzynarodowego” – zadeklarował.

 

Unia Europejska zaszalała, dając nam tyle kasy? Przypominamy na co mają pójść w Zdrowiu – pokaz
5 (100%) 5 votes

Jaka jest twoja opinia ?

Unia Europejska zaszalała, dając nam tyle kasy? Przypominamy na co mają pójść w Zdrowiu – pokaz

czas czytania: 3 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij