Mam pomysł. Otwieram Aptekę

portal medyczny

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne. Zadaniem apteki jest zatem:
1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
2) sporządzanie leków recepturowych;
3) sporządzanie leków aptecznych;
4) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
Apteki dzielą się na:
1) ogólnodostępne;
2) szpitalne, zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
3) zakładowe, zaopatrujące podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, utworzone przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne więcej…

Ocena

Do góry