System Monitorowania Zagrożeń

30 listopada 2016 r. Ministerstwo Zdrowia udostępniło w sieci

System Monitorowania Zagrożeń (SMZ).

Powstał on w ramach projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).

Główni odbiorcy systemu

 • – Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • – Główny Inspektorat Sanitarny,
 • – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,
 • – pacjenci,
 • – przedstawiciele medyczni.

Elektroniczne zgłoszenia

System umożliwia elektroniczne zgłoszenia w przypadkach:

 • – podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK),
 • – dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB),
 • – niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
 • – niepożądanych działań produktów leczniczych (NDPL),
 • – niepożądanych działań produktów leczniczych weterynaryjnych (NDPLW),
 • – niepożądanych działań badanych produktów leczniczych (NDBPL),
 • – meldunku o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55).

Funkcjonalność

SMZ służy do:

 • – rejestracji/wprowadzenia danych zgłoszenia o zagrożeniu,
 • – przetwarzania/edycji danych zgłoszenia,
 • – eksportu danych zgłoszenia oraz eksportu danych o zgłoszeniach,
 • – dodatkowo moduł Resortowego Systemu Wczesnego Ostrzegania zapewni rejestrację/wprowadzenie informacji o niepożądanych zdarzeniach wraz z ewentualnymi załącznikami.

Wdrożenie SMZ przyczyni się do:

 • – optymalizacji procesu zgłoszenia zagrożenia przez podmioty lecznicze, lekarzy oraz innych pracowników medycznych;
 • – obniżenia kosztów przekazywania zgłoszeń (możliwość przekazywania/rejestracji zgłoszeń o zagrożeniach drogą elektroniczną w odniesieniu do dotychczas stosowanej – papierowej formy).

 Dostęp do SMZ (zakładanie konta)

SYSTEM MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ – zobacz

Aby utworzyć aktywne konto użytkownika w SMZ w trybie wnioskowym, należy:

 1. 1. założyć konto na platformie P2,
 2. 2. zalogować się do SMZ,
 3. 3. złożyć wniosek o nadanie uprawnień (określić organizację użytkownika oraz rolę, o jaką się wnioskuje),
 4. 4. otrzymać zatwierdzenie wniosku.

Role i uprawnienia nadawane są w systemie SMZ.

Pomoc techniczną w zakresie SMZ można uzyskać telefonicznie: (22) 597-09-26 oraz  na e-mail: smz-serwis@csioz.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, z późn. zm.).

 

Ocena

Do góry