Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Światowy Dzień Krwiodawstwa

14-go czerwca, co roku obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. W tym dniu urodził się Karl Landsteiner, który w 1901 roku odkrył grupy krwi a w 1930 roku za to odkrycie otrzymał nagrodę Nobla.
Nieustannie w Polsce i na świecie organizowane są społeczne akcje mające na celu pobranie krwi od osób zdrowych dla ludzi, którzy jej potrzebują. Krwiodawstwo jest dobrowolne i bezpłatne.

portal medyczny

Oddana krew trafia do szpitali, klinik, instytutów gdzie przeprowadzane są operacje, zabiegi, przeszczepy, do wykonania, których jest niezbędna krew.

Miliony ludzi każdego roku potrzebują transfuzji krwi, niektórzy wymagają jej podczas zabiegu chirurgicznego, inni po poważnym wypadku a jeszcze inni cierpią na choroby, która wymaga tylko niektórych składników krwi. Dzięki krwiodawstwu wszystko to jest możliwe.

Istnieje kilka rodzajów krwiodawstwa:

– oddanie pełnej krwi – jest to najbardziej popularny rodzaj oddawania krwi, podczas którego zostaje przekazane 450 ml krwi. Następnie krew rozdzielana jest na części składowe: czerwone krwinki, osocze, płytki krwi. W krwioobiegu człowieka płynie 4-5 l krwi
– płytki krwi – ten rodzaj krwiodawstwa wykorzystuje proces zwany trombaferezą. Podczas procesu uzyskuje się koncentrat płytek krwi poprzez wyodrębnienie ich z pełnej krwi dawcy
– osocze krwi – uzyskuje się z pełnej krwi dawcy podczas zabiegu plazmaferezy
– białe krwinki – odseparowanie ich z pełnej krwi dawcy umożliwia zabieg zwany leukafereza.  Krwiodawstwo jest bezpieczne. Nowe, sterylne urządzenia jednorazowego użytku są wykorzystywane do każdego dawcy, zatem nie ma ryzyka zakażenia przenoszonego przez krew podczas oddawania krwi.
Jeśli jesteś pełnoletni i zdrowy możesz oddać pół litra krwi, bez zagrożenia dla zdrowia. W ciągu 24 godzin od pobrania krwi, organizm zastępuje utracone płyny a po kilku tygodniach organizm zastępuje utracone czerwone krwinki.

portal medyczny

Aby kwalifikować się do oddania krwi lub jej składników powinieneś:

– być w dobrym zdrowiu

– być pełnoletni

– powinieneś ważyć powyżej 50 kg

– przedstawić w kwestionariuszu ocenę swojego zdrowia i przebyte ewentualne choroby.

Przed oddaniem krwi warto dobrze się wyspać, zjeść zdrowy lekko strawny posiłek. Należy unikać tłustych potraw, takich jak hamburgery, frytki i lody przed oddaniem krwi, gdyż tłuszcze mogą zaburzać wyniki badań krwi. Należy pić dużo płynów i unikać nadmiernego wysiłku fizycznego. Jeśli jesteś dawcą płytek krwi należy pamiętać, że nie wolno przyjmować aspiryny na dwa dni przed oddaniem krwi.
Przed oddaniem krwi potencjalny dawca zostanie poproszony o wypełnienie poufnego kwestionariusza dotyczącego historii medycznej dawcy, który zawiera pytania o bezpośrednie znane choroby, które niosą ze sobą wyższe ryzyko zakażenia przez krew – infekcje, które są przenoszone przez krew. Wszystkie informacje z tego kwestionariusza są poufne.

Ze względu na ryzyko zakażenia przenoszonego przez krew nie każdy może ją oddać. Następujące grupy wysokiego ryzyka, nie są kwalifikowane do oddawania krwi:

– osoby, które często zmieniają partnerów seksualnych

– narkomani

– osoby uprawiający prostytucję

– osoby zakażone wirusem HIV

– osoby stosujące leki dożylnie, które nie zostały przepisane

Światowy Dzień Krwiodawstwa
5 (100%) 1 vote

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry