Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Studia medyczne uczelnie wydziały przedmioty na studiach lekarskich

 1. portal medycznyPrzy wyborze Uczelni trzeba zwracać uwagę na wiele czynników. Jest to decyzja na całe życie. Dobrze jest, aby kierunek który podejmujemy dawał nam radość oraz satysfakcję. W Polsce znajdziemy wiele ciekawych Uczelni Medycznych, które z pewnością zainteresują nas swoimi kierunkami, planem zajęć. Spośród uczelni medycznych, które oferują studentom najlepszy zakres nauczania w  dziedzinie medycyny, które  dzięki sporym kwotom dotacji z Funduszy Europejskich, zwiększyły poziom swojej bazy dydaktyczno- laboratoryjnej możemy wymienić:
 2. a) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:
 3. – Wydział Lekarski,
 4. – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny,
 5. – Wydział Lekarski (kształcenia podyplomowe),
 6. – Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej,
 7. – Wydział Nauk o Zdrowiu.
 8. b)Warszawski Uniwersytet Medyczny:
 9. – I Wydział Lekarski
 10. studia kierunkowe lekarskie (magisterskie)
 11. studia licencjackie:
 12. kierunek audiofonologia z protetyką słuchu
 13. kierunek elektroradiologia
 14. kierunek logopedia ogólna i kliniczna
 15. – II Wydział Lekarski
 16. kierunek lekarski: 6-letnie studia stacjonarne w języku polskim
 17. kierunek lekarski: 6-letnie studia w języku angielskim dla obcokrajowców
 18. kierunek lekarski: 4-letnie studia w języku angielskim dla obcokrajowców
 19. kierunek fizjoterapia: 3-letnie studia stacjonarne I stopnia w języku polskim
 20. kierunek fizjoterapia: 2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
 21. kierunek fizjoterapia: 2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia w języku polskim
 22. – Wydział Lekarsko – Dentystyczny
  studia magisterskie:
  kierunek lekarsko-dentystyczny
  studia licencjackie:
  kierunek techniki dentystyczne
  kierunek zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna
 23. – Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej
  kierunek farmacja
  kierunek analityka medyczna
 24. – Wydział Nauki o Zdrowiu
  kierunek dietetyka
  kierunek pielęgniarstwo
  kierunek położnictwo
  kierunek ratownictwo medyczne
  kierunek zdrowie publiczne.
 25. c)Pomorski Uniwersytet Medyczny
 26. – Wydział Lekarski
  – Wydział Lekarsko – Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
  kierunek analityka medyczna
  kierunek biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna
  – Wydział Lekarsko – Stomatologiczny
  – Wydział Nauk o Zdrowiu
  kierunek dietetyka
  kierunek fizjoterapia
  kierunek ratownictwo medyczne
  kierunek zdrowie publiczne
  kierunek kosmetologia
  kierunek pielęgniarstwo
  kierunek położnictwo.
 27. d)Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
 28. – Wydział Lekarski I
  – Wydział Lekarski II
 29. kierunek lekarsko – dentystyczny
  – Wydział Farmaceutyczny
 30. kierunek analityka medyczna
  kierunek farmacja
  kierunek kosmetologia
  – Wydział Nauk o Zdrowiu
 31. kierunek elektroradiologia
  kierunek fizjoterapia
  kierunek pielęgniarstwo
  kierunek położnictwo
  kierunek ratownictwo medyczne
  kierunek terapia zajęciowa
  kierunek zdrowie publiczne.
 32. e)Uniwersytet Medyczny w Łodzi:
 33. – Wydział Farmaceutyczny
 34. Oddział Kosmetologii
  Oddział Medycyny Laboratoryjnej
  – Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  kierunek biotechnologia
  kierunek eletroradiologia
  – Wydział Lekarski
  Oddział Stomatologiczny
  kierunek techniki dentystyczne
  kierunek lekarsko – dentystyczny
  – Wydział Nauk o Zdrowiu
  Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
  kierunek pielęgniarstwo
  kierunek położnictwo
  kierunek dietetyka
  kierunek kosmetologia
  kierunek ratownictwo medyczne
  kierunek zdrowie publiczne
  – Wydział Wojskowo – Lekarski
  kierunek fizjoterapia.
 35. f)Uniwersytet Medyczny w Lublinie:
 36. – I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 37. – II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 38. – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 39. – Wydział Nauk o Zdrowiu
 40. kierunek pielęgniarstwo
  kierunek położnictwo
  kierunek zdrowie publiczne
  kierunek fizjoterapia.
 41. g)Śląski Uniwersytet Medyczny:
 42. – Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
 43. kierunek lekarski
  kierunek lekarsko-dentystyczny
  kierunek ratownictwo medyczne
 44. – Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 45. kierunek fizjoterapia
  kierunek pielęgniarstwo
  kierunek położnictwo
  kierunek coaching medyczny
  kierunek elektroradiologia
 46. – Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 47. kierunek zdrowie publiczne
  kierunek dietetyka
 48. – Wydział Lekarski w Katowicach
 49. kierunek lekarski
  kierunek neurobiologia
 50. – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 51. kierunek farmacja
  kierunek analityka medyczna
  kierunek biotechnologia
  kierunek biotechnologia medyczna
  kierunek kosmetologia.
 52. h)Gdański Uniwersytet Medyczny
 53. – Wydział Lekarski
  kierunek lekarski
  kierunek lekarsko-dentystyczny
  kierunek techniki dentystyczne
  – Wydział Farmaceutyczny
  kierunek farmacja
  kierunek analityka medyczna
 54. – Wydział Nauk o Zdrowiu
  kierunek położnictwo
  kierunek pielęgniarstwo
  kierunek dietetyka
  kierunek elektroradiologia
  kierunek zdrowie środowiskowe
  kierunek zdrowie publiczne
  kierunek fizjoterapia
  kierunek ratownictwo medyczne
  kierunek psychologia zdrowia.
 55. i)Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:
 56. – Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  kierunek lekarski
  kierunek lekarsko – dentystyczny
  kierunek techniki dentystyczne
  – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  kierunek analityka medyczna
  kierunek farmacja
  kierunek kosmetologia
  – Wydział Nauk o Zdrowiu
  kierunek dietetyka
  kierunek elektroradiologia
  kierunek fizjoterapia
  kierunek logopedia z fonoaudiologią
  kierunek pielęgniarstwo
  kierunek położnictwo
  kierunek ratownictwo medyczne
  kierunek zdrowie publiczne.
 57. purtobrartutun
 58. Przy wyborze studiów każdy czynnik ma znaczenie. Dobrze jest zapoznać się ze statusem uczelni, jej wydziałami oraz kierunkami. Z pewnością ciekawe zajęcia przyciągają bardziej niż te schematyczne. W związku z tym chcielibyśmy pokrótce przedstawić Wam główne Wydziały Uniwersytetów Medycznych z wyszczególnieniem ich.
 59. Wydział Lekarski:
 60. Trzeba przede wszystkim podkreślić, że nauka na Wydziale Lekarskim trwa 6 lat. Program nauczania obejmuje taki zakres jak:
  – nauki morfologiczne (np. anatomia, histologia),
 61. – naukowe podstawy medycyny (np. biofizyka, biochemia z elementami chemii, fizjologia),
 62. – nauki przedkliniczne (np. genetyka, mikrobiologia),
 63. – nauki behawioralne i społeczne (np. socjologia medycyny, psychologia lekarska),
 64. – nauki kliniczne niezabiegowe (np. pediatria, choroby wewnętrzne, dermatologia, onkologia),
 65. – nauki zabiegowe (np. chirurgia ogólna, anestezjologia)
 66. – nauki w zakresie prawa i organizacji aspektów medycyny (np. zdrowie publiczne, medycyna sądowa).
 67. Wiele Uczelni na VI roku studiów organizuje praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia w klinikach, a także oddziałach szpitalnych z zakresu: ginekologii, położnictwa, chirurgii, psychiatrii, medycyny ratowniczej itp. Trzeba wziąć pod uwagę, że uczelnie w trakcie nauki oferują różnorodne kursy fakultatywne, jak chociażby z epidemiologii molekularnej, psychoanalizy. Poza tym obowiązkiem na Uczelniach jest odbycie praktyk z zakresu opieki nad chorymi, pediatrii, ginekologii, itp.
  Osoby kończące Wydział Lekarski otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, a po pozytywnym zdaniu Egzaminu Końcowego mogą się ubiegać o stanowisko lekarza i podjąć pracę w ośrodkach zdrowia publicznych, jak też niepublicznych itp.
 68. Wydział Lekarsko-Dentystyczny (Stomatologiczny):
 69. Na Uczelniach widnieją różne nazwy, ale kierunki są podobne. W odróżnieniu od Wydziału Lekarskiego, nauka na Wydziale Dentystycznym/Stomatologicznym trwa 5 lat. Często jest tak, że program na pierwszych dwóch kierunkach obejmuje zakres:
 70. – nauk morfologicznych,
 71. – naukowych podstaw medycyny,
 72. – przedmiotów z zakresów humanistycznych,
 73. – nauk przedklinicznych.
 74. Na tych rocznikach również są prowadzone podstawowe zajęcia kierunkowe.
  Więcej wyszczególnionych nauk z zakresu kierunku rozpoczyna się na rocznikach III oraz IV. Tam prowadzone są zajęcia z dziedziny:
 75. – nauk przedklinicznych, które już zaczynają obejmować zajęcia kierunkowe (jak chociażby stomatologia zachowawcza, patologia jamy ustnej itp.),
 76. – nauk ogólnolekarskich (np. choroby wewnętrzne, chirurgia, okulistyka, pediatria, radiologia itp.)
 77. – prawno – organizacyjne podstawy medycyny.
 78. Na większości Uczelniach na V roku odbywają się zajęcia z nauk klinicznych, często wykonywane w klinikach i innych miejscach, również stworzonych na terenie Uczelni.
 79. Zajęcia odbywają się w dziedzinie:
 80. – protetyki,
 81. – chirurgii stomatologicznej,
 82. – stomatologii zachowawczej,
 83. – stomatologii dziecięcej,
 84. – chorób przyzębia i błony śluzowej,
 85. – chirurgii szczęko-twarzowej,
 86. – ortodoncji,
 87. – gerostomatologii,
 88. – stomatologii zintegrowanej wieku rozwojowego,
 89. – stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego.
 90. Na większości Uczelni obowiązkowe jest odbycie praktyk programowych:
  – praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia,
 91. – praktyki w sferze asysty lekarzowi (dentyście),
 92. – praktyki lekarsko – dentystyczne w gabinecie stomatologicznym.
 93. Po zakończeniu tego Wydziału Absolwenci otrzymują dyplom i zawód lekarza dentysty. Trzeba pamiętać, że w celu uzyskania zgody na wykonywanie zawodu, konieczne jest zdanie Lekarsko – Dentystycznego Końcowego Egzaminu.
 94. Wydział Farmakologiczny:
 95. Na tym Wydziale studia trwają 5,5 roku (w tym 6 miesięcy, to obowiązkowe praktyki w aptece). Studia obejmują przedmioty ogólne:
 96. – historię farmacji,
 97. – etykę zawodową,
 98. – psychologię z socjologią itp.
 99. Przedmioty podstawowe:
 100. – chemia analityczna,
 101. – chemia organiczna,
 102. – chemia nieorganiczna,
 103. – anatomia,
 104. – fizjologia,
 105. – immunologia itp.
 106. Przedmioty kierunkowe:
 107. – farmakognozja,
 108. – chemia leków,
 109. – farmakologia z farmakodynamiką,
 110. – farmakokinetyka,
 111. – technologia postaci leku itp.
 112. uytguygu
  W odróżnieniu od wcześniejszych Wydziałów Absolwenci Farmacji uzyskują od razu
 113. zdolność: do wykonywania zawodu farmaceuty. Poza tym zdobywają uprawnienia do kształcenia specjalizacyjnego, prowadzenia badań naukowych na lekami, a także udzielania wszelkich informacji na temat danego leku.
  Można powiedzieć, że Absolwent Farmacji jest z marszu gotowy do wykonywania zawodu, pracy w aptekach, wykonywania działań przy wytwarzaniu leków, pracy w hurtowniach z lekami itp.
 114. Wybór studiów to poważna sprawa, w związku z tym każdy przyszły student powinien być pewny swojej decyzji i wybrać ten kierunek, który go będzie interesował.

Studia medyczne uczelnie wydziały przedmioty na studiach lekarskich
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry