Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Standard opieki okołoporodowej ma wpływ na decyzję o dziecku mówi minister od 500 plus

Standard opieki medycznej w ciąży i okołoporodowej jest jednym z czynników mających wpływ na decyzję o dziecku – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podpisując list intencyjny ws. programu “Bezpieczny poród”.

Program “Bezpieczny Poród” zakłada m.in. stworzenie Ośrodka Symulacji Medycznych, w którym lekarze i położne będą się szkolić na symulatorach porodu. Takie rozwiązania są w krajach Europy Zachodniej powszechnie stosowane od kilkunastu lat. Ośrodek w Polsce będzie pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej.

List intencyjny dotyczący opracowania i wdrożenia programu “Bezpieczny Poród” – w obecności minister rodziny, pracy i polityki społecznej – podpisali w czwartek w Warszawie rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, prezes PZU SA Michał Krupiński, prezes PZU Życie SA Paweł Surówka oraz członek zarządu PZU SA Andrzej Jaworski.

“Program +Bezpieczny Poród+ to bardzo nowatorskie rozwiązanie w skali naszego kraju (…). Chodzi o to, by przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik symulacyjnych prowadzić edukację podyplomową wszystkich tych, który na co dzień zawodowo zajmują się prowadzeniem ciąży, porodu i opieką nad nowo narodzonym dzieckiem. Ciągła edukacja zapewnia odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia” – mówił prof. Wielgoś.

Jak zaznaczył, chodzi o to, by lekarze i położne dzięki szkoleniom popełniali jak najmniej błędów. “Najlepszym szkoleniem jest szkolenie się na własnych błędach, ale tego właśnie chcemy uniknąć, chcemy temu zapobiegać. Chcemy wprowadzić szkolenie na symulacjach medycznych związanych z opieką nad ciężarną i noworodkiem” – powiedział. Podkreślił, że im większe doświadczenie i wiedza, tym mniej błędów medycznych. Ocenił, że “położnictwo jest tą dziedziną medycyny, w której jest chyba najwięcej roszczeń związanych z błędami medycznymi i powikłaniami”.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podziękowała sygnatariuszom listu intencyjnego za podjęcie inicjatywy na rzecz poprawy opieki okołoporodowej. “Każde tego typu działanie wspiera politykę zdrowotną państwa (…). To, co państwo zaproponowali, włącza się w niezwykle ważne dla mnie zagadnienia związane z bezpiecznym porodem. Każdego miesiąca wyczekuję na dane dotyczące liczby nowo narodzonych dzieci” – powiedziała Rafalska. “Dziś Główny Urząd Statystyczny potwierdził te dane, które znaliśmy wcześniej. 2016 rok zakończył się wzrostem liczby urodzeń o ponad 16,1 tys. dzieci” – podała. “Wiemy też, że liczba zarejestrowanych ciąż jest znacząco większa” – dodała.

“Oznacza to, że większa liczba kobiet oczekuje wysokiego standardu, bezpiecznej, bardzo dobrej opieki, która daje im gwarancje, że na świat przyjdzie zdrowe, kochane, nie tylko przez rodzinę, ale także przez nas, oczekiwane dziecko” – powiedziała minister. Zaznaczyła, że standard opieki medycznej w ciąży i opieki okołoporodowej jest jednym z czynników mających wpływ na podejmowanie decyzji o dziecku. “Wiele kobiet, obok radosnego oczekiwania, ma różnego rodzaju obawy, nie można tych obaw lekceważyć, nie dostrzegać” – powiedziała. “Liczę na to, że efekty dzisiejszego porozumienia zamienią się na konkretne działania” – dodała Rafalska.

Program “Bezpieczny Poród” będzie realizowany na podstawie know-how Uniwersytetu McGill w Montrealu, który jest partnerem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w zakresie ćwiczeń na fantomach – symulatorach porodu na zasadach podobnych do szkoleń na symulatorach stosowanych w lotnictwie. Dzięki temu lekarze i położne będą ćwiczyć umiejętności prawidłowego postępowania zarówno przy porodach, które przebiegają bez komplikacji, jak i tych z powikłaniami, które w sytuacji rzeczywistej zagrażają życiu kobiety i dziecka.

Jak mówił prof. Wielgoś, w ciągu kilku lat funkcjonowania w Kanadzie programu podobnego do “Bezpiecznego porodu” odnotowano znaczną poprawę wielu wskaźników świadczących o jakości opieki okołoporodowej, w tym zmniejszenie liczby powikłań związanych z porodem, zmniejszenie zachorowalności i umieralności noworodków, zmniejszył się też o 12 proc. odsetek ciąż kończących się cesarskim cięciem. Rektor WUM przypomniał, że obecnie w Polsce ponad 40 proc. ciąż kończy się cesarskim cięciem.

Jak podano w czwartek, Ośrodek Symulacji Medycznej ma zostać otwarty jeszcze w tym roku. Ma powstać we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie. (PAP)

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Standard opieki okołoporodowej ma wpływ na decyzję o dziecku mówi minister od 500 plus

czas czytania: 3 min
0
Do góry