Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Sieć szpitali to coś więcej niż bezpieczeństwo pacjentów

Treść ustaw, jakie pojawiają się w Dzienniku Ustaw, różni się od  treści , która jest składana w wersji pierwotnej przez podmiot dający je do procesu legislacyjnego (znikają w toku konsultacji, czytań, komisji, uzgodnień itd., zasadnicze zapisy, warunkujące sens  zmiany  dotychczasowego stanu rzeczy), to nim pojawią się one jako obowiązujące prawo, ich pomysłodawcy bronią lub tłumaczą idee ich wprowadzania.

Nie inaczej jest z Ustawą o sieciach szpitali. Kolejny raz minister zdrowia zabrał głos w tej sprawie. I choć to nasze subiektywne spostrzeżenie, ale od kilku miesięcy minister bardzo często w wywiadach używa słów: aby pacjenci czuli się bezpiecznie, dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwu…..Czy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone? Czy chodziło ministrowi o to bezpieczeństwo o którym mówiło pod koniec listopada ub. roku 5iu prezesów okręgowych izb lekarskich…(zobacz tutaj co mówili), Czy też słowo to ma wywołać efekt wizerunkowy? Przecież niejaki Ludwik Dorn miał receptę jak zaradzić niebezpieczeństwu w służbie zdrowia…mianowicie wprowadzić stan wyjątkowy. No ale łatwo mu było stawiać takie tezy, przecież nie był uwikłany w inną sieć, w sieć powiązań służebno – zdrowotnych.Ostatnio lekarz neurolog Andrzej Sośnierz, kreuje się na specjalistę od ekonomii, to czemu Ludwik Dorn nie mógł być specjalistą II stopnia od medycyny.

Widać wyrażnie, że minister Radziwiłł zmęczony już jest,  tłumaczeniem każdemu z osobna (dziennikarzom, komisjom, izbom, związkom itd.) “w koło Macieju” tego samego, że wprowadzane przez ministerstwo zdrowia reformy, mają sens. Taka rola bycia Ministrem w demokracji.

Oczywiście łatwo być malkontentem w tej sprawie, ale jak ma się coś zmienić na lepsze, to czemu nie popierać samej idei tej ustawy…nawet tej już w formie po konsultacjach i zmianach, ot dla samego jej wprowadzenia i zużycia papieru na wydruk.Tym sposobem choć jedna osoba będzie z niej zadowolona  – Drukarz. W końcu jeszcze się taki nie urodził co każdemu by….a i tak na pewno podniesie się krzyk tych, co stracą na jej wejściu w życie. Ale na ogół co bardziej doświadczeni wiedzą, że aby ktoś zyskać mógł coś, ktoś musi to coś stracić. A czyje będzie w tym przypadku na wierzchu? miejmy nadzieje że pacjentów, zmęczonych najbardziej tymi gierkami za publiczne pieniądze, pochodzące z danin, podatków, funduszy unijnych i kredytów, które zapisywane są na nasze wspólne konto do spłacania.

Ale wracając do kolejnej wypowiedzi przekonywującej, że Sieć Szpitali to samo dobro, nawet po zmianach Ustawy z jej wersji pierwotnej, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uważa, że opieka nad pacjentami będzie lepsza i bardziej całościowa . Zmiany, jak zapowiada, poprawią organizację udzielania świadczeń i zapewnią stabilność ich finansowania.

Projektem dotyczącym utworzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali ma we wtorek zająć się rząd.

Zmiany – jak przekonuje MZ – mają ułatwić zarządzanie szpitalami. Ich celem jest także m.in. zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki.

Ministerstwo uzasadniając konieczność podejmowanych zmian wskazuje, że z map potrzeb zdrowotnych wynika, iż obecnie część świadczeń wykonywanych tam, gdzie nie powinna. “Rozproszenie specjalistyki często w bardzo małych i nie najlepiej przygotowanych do tego infrastrukturalnie i kadrowo szpitalach tworzy wrażenie pewnego poczucia bezpieczeństwa ale naraża pacjenta na utrudnienia, jeżeli chodzi o dostęp do kompleksowego leczenia” – uważa Radziwiłł. Chodzi np. o sytuacje, że część specjalistycznych procedur w mniejszych placówkach wykonywana jest przez lekarzy, który przyjeżdżają okresowo w wybranych terminach. “To nie jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza tam, gdzie potrzebna jest koordynacja opieki” – uważa minister.

Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne utworzą system PSZ, zwany powszechnie siecią szpitali. Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczone będzie ok. 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie do sieci będzie dawać 100 proc. gwarancję, że NFZ zawrze z nim umowę, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Rozliczanie kosztów świadczeń na podstawie umów zawartych w ramach sieci ma się odbywać, co do zasady, w formie ryczałtowej. Oprócz ryczałtu szpital będzie mógł otrzymać środki na finansowanie tzw. świadczeń wyodrębnionych – np. porodu, operacji zaćmy, endoprotezoplastyki kolana i biodra oraz świadczeń kompleksowych – np. po ostrym zespole wieńcowym, gdzie interwencji szpitalnej towarzyszy opieka specjalistyczna.

Wysokość ryczałtu uwzględniać będzie plan zakupu świadczeń dla danego oddziału wojewódzkiego; ryczałt ma być wyliczany w oparciu o poprzedni okres rozliczeniowy. Pierwszy ryczałt ma być ustalony na podstawie poziomu wydatków z 2015 r.

Świadczenia nienależące do PSZ nadal będą kontraktowane w oparciu o postępowanie konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w nich udział.

“Nie ma mowy o tym, by była jakakolwiek intencja likwidowania szpitali, które do sieci nie zostaną zaliczone” – zapewnia minister. Zauważa jednocześnie, że także obecnie nie ma gwarancji i dany szpital otrzyma kontrakt w oparciu o konkurs.

Sieć obejmie świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego

Sieć obejmie świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego; świadczenia wysokospecjalistyczne; świadczenia z zakresu: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, programów lekowych i rehabilitacji leczniczej, a także świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych.

W ramach PSZ wyodrębnionych zostanie kilka poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Wyodrębnione zostaną trzy podstawowe poziomy: I (głownie szpitale powiatowe), II, i III (głównie szpitale wojewódzkie) oraz cztery specjalistyczne: pediatryczny, onkologiczny, pulmonologiczny i ogólnopolski.

Wykaz szpitali zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów sieci dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ ma podać z czteroletnim okresem obowiązywania. Pierwszy wykaz ma zacząć obowiązywać od lipca br. Wykaz ma być modyfikowany w trakcie czterech lat jedynie w ten sposób, że będzie można zostać z niego wykreślonym.

Obecnie, jak szacuje MZ, w Polsce funkcjonuje ok. 1,4, tys. szpitali. Kryteria przypisania do sieci mają być sztywne. Resort zaznacza jednak, że jest przygotowany na wariant iż szpital będzie spełniał ogólny warunek istotności podstawowego zabezpieczenia ale nie będzie spełniał wymaganych kryteriów. Wówczas ma być możliwość, by dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia – wpisał taki szpital do sieci.

Konstanty Radziwiłł zapewnia, że zmiany nie spowodują zaburzenia w dostępnie do świadczeń ale poprawią jakość i bezpieczeństwo pacjentów. (pw/PAP)

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Sieć szpitali to coś więcej niż bezpieczeństwo pacjentów

czas czytania: 5 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij