Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.



Salmonella w paście jajecznej i krokietach w przedszkolu w Chotomowie co jeszcze? pasożyty, wirusy, bakterie

Niedawno mogliśmy przeczytać, że powodem zatrucia u przedszkolaków w Chotomowie była salmonella. Do zdarzenia doszło 30 marca 2017, dwoje dzieci nadal jest hospitalizowanych.

Występowanie zatruć pokarmowych u ludzi może być związane z obecnością w żywności i wodzie wirusów, bakterii, pasożytów, jak również substancji chemicznych.

Żywność, zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego, może zostać zanieczyszczona przez kontakt z osobami chorymi, jak również przez skażoną wodę, glebę, urządzenia lub opakowania.

Do za każenia produktów  żywnościowych może dojść na każdym etapie pozyskania i przetwórstwa  żywności: uprawy, zbioru, przetwarzania, dystrybucji oraz przygotowywania posiłków.

Choroby przenoszone drogą pokarmową są zwykle zakaźne. Patogeny, które mogą znaleźć się w żywności mogą powodować silną biegunkę lub wyniszczające infekcje, natomiast skażenie substancjami chemicznymi może prowadzić do ostrych zatruć lub długotrwałych chorób (nowotwory).

Choroby przenoszone drogą pokarmową mogą być przyczyną długotrwałej niesprawności, a nawet śmierci.

 Jakie są objawy zatrucia pokarmowego?

• Nudności
• Biegunka
• Wymioty
• Bóle brzucha
• Bóle głowy
• Gorączka
• Inne np. w przypadku zatrucia jadem kiełbasianym – zamglone i podwójne widzenie, osłabienie reakcji źrenic na światło, opadanie powiek, zaburzenia połykania i mowy.

W sytuacji wystąpienia niepokojących Cię objawów chorobowych lub narażenia na kontakt z osobą chorą, należy natychmiast zgłosić się do lekarza!

Początkowo niezbyt nasilone dolegliwości mogą w następnych godzinach lub dniach wykazać niebezpieczny rozwój Zbagatelizowanie dolegliwości oraz opóźnienie w udzieleniu stosownej pomocy mogą spowodować groźne dla zdrowia, a nawet życia, następstwa.

DUR BRZUSZNY (Salmonella typhi)

Przenośnikiem bakterii może być mleko i przetwory mleczne, owoce, warzywa oraz woda.

Zanieczyszczenie środków spożywczych następuje przez nie umyte ręce. Bakterie są wrażliwe na działanie środków odkażających i promieni słonecznych.

CZERWONKA (bakterie z rodzaju Shigella)

Często przyczyną zachorowania jest zanieczyszczone mleko, owoce, warzywa oraz używana woda niezdatna do picia i na potrzeby gospodarcze. Znaczną rolę odgrywają też muchy, które przenoszą zarazki. Jest chorobą charakterystyczną dla złych warunków sanitarnych.

Podobnie jak dur jest nazywana CHOROBĄ BRUDNYCH RĄK. Zarazki w kurzu przeżywają 10 dni, na odzieży 17 dni.

PRZECINKOWIEC CHOLERY (Vibrio cholerae)

Choroba szerzy się głównie drogą wodno-pokarmową, także przez muchy i owady. W Polsce nie występuje, ale może być przywieziony przez osoby przyjeżdżające z krajów, gdzie są spotykane, lub z żywnością z tych krajów. Najczęściej występuje w krajach o niskim standardzie sanitarnym, nękanych wojnami i klęskami żywiołowymi, zwykle w rejonach subtropikalnych.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, zwane popularnie żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk), ma najczęściej charakter epidemii. Zakażenie następuje poprzez spożycie zanieczyszczonej wirusami wody pitnej lub owoców, warzyw i in. surowych produktów umytych w zakażonej wodzie. Zachorowaniu sprzyja bliski kontakt z osobami zakażonymi we wczesnym, bezobjawowym stadium choroby. Wirus jest wydalany z kałem, stąd istnieje duże ryzyko zakażenia, gdy nie dba się o higienę. Zachorowania na WZW podlegają obowiązkowej hospitalizacji.

Objawy zarażenia:

Tydzień przed pojawieniem się pełnej postaci choroby mogą wystąpić tzw. objawy zwiastunowe – grypopodobne o raz nudności i biegunka. Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby – żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Dzieje się tak, ponieważ w organizmie zwiększa się poziom żółtego barwnika – bilirubiny. Żółtaczka znika po około miesiącu. Ponadto pojawiają się:

• złe samopoczucie i osłabienie,
• gorączka,
• brak apetytu,
• nudności i wymioty ,
• ból brzucha, mięśni i stawów,
• świąd skóry,
• ciemniejsze zabarwienie moczu i odbarwiony stolec.

Objawy ostre ustępują najczęściej po kilku dniach.

ZATRUCIA POKARMOWE

 

• ZATRUCIA BAKTERIAMI Z RODZAJU SALMONELLA

Częstym źródłem zakażenia pałeczką Salmonelli są produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak: jaja (i ich przetwory), mięso (i ich przetwory), mleko (i ich przetwory). Zanieczyszczenie mięs a tymi bakteriami może być pierwotne, jeżeli pochodzi ono od zwierząt chorych lub nosicieli, a także wtórne po uboju – spowodowane przez ludzi, gryzonie i muchy. Do wtórnego zanieczyszczenia dochodzi w przypadku nieprzestrzegania higieny przy rozbiorze zwierząt, gdzie bakterie znajdujące się w jelitach zostaną przeniesione na mięso. Do zakażenia dochodzi głównie drogą pokarmową, w następstwie spożycia wody lub produktów zanieczyszczonych pałeczkami. Bakterie te dostają się do żywności, np. przez brudne lub rzadko i niedokładnie myte ręce lub w przypadku, kiedy na tym samym blacie, czy desce, na których kroiło się mięso, surowy d rób itp., kładzie się produkty poddane już obróbce termicznej. Najczęstszą jednak przyczyną zachorowań jest spożywanie potraw na bazie jaj nie poddanych obróbce termicznej (krem, lody, majonez, kogel-mogel), względnie ogrzewanych krótko w temperaturze niewystarczającej do zniszczenia drobnoustrojów – jajka sadzone, jajecznica z ciągnącymi się elementami, zupy dla dzieci z surowym żółtkiem, Zatrucie często występuje również po spożyciu zimnych dań mięsnych,drobiowych oraz rybnych sałatek garmażeryjnych.

Najczęstszym objawem zakażenia pałeczkami Salmonella jest ostry nieżyt żołądkowo–jelitowy. Okres wylęgania choroby wynosi od 7 do 24 godzin lub 2 dni (wyjątkowo dłużej). Choroba rozpoczyna się kurczowymi bólami brzucha, nudnościami i wymiotami często z towarzyszącym bólem głowy i mięśni. Pojawia się biegunka oraz gorączka do 38-390C i niekiedy dreszcze. Może wystąpić odwodnienie.

Zakażenie bardzo niebezpieczne dla dzieci i osób w starszym wieku!

• ZATRUCIA BAKTERIAMI Z RODZAJU BACILLUS SUBTILIS – Laseczka ziemniaczana

Przetrwalniki często występują w mące. Są ciepłoodporne i rozwijają się w białym pieczywie, powodując lepkość miękiszu, ciągliwość oraz nieprzyjemny zapach. Nie lubią kwaśnego środowiska, dlatego nie ma ich w razowym pieczywie. Spożycie wywołuje zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

• ZATRUCIA JADEM KIEŁBASIANYM

Przyczynę zatrucia stanowi toksyna laseczki beztlenowej. Źródłem zatrucia bywa mięso i jego przetwory, konserwy puszkowane mięsne lub warzywne, ryby i przetwory, kraby, mięczaki zawierające przetrwalniki lub toksyny. Często przyczyną zatruć są przetwory lub konserwy sporządzane w gospodarstwie domowym. Rozpowszechnienie laseczek jadu kiełbasianego w przyrodzie jest duże – głównym rezerwuarem są powierzchniowe warstwy gleby oraz muł rzeczny, skąd dostają się do przewodu pokarmowego zwierząt.

Do typowych objawów zatrucia dołączają się objawy ze strony układu neurologicznego. Ostry przebieg zatrucia może skończyć się zgonem.

• ZATRUCIA ENTEROTOKSYCZNYMI SZCZEPAMI GRONKOWCÓW

Źródłem zawierającym enterotoksyczny szczep gronkowca może być człowiek – nosiciel, który zanieczyszcza żywność na różnych etapach jej produkcji, ale też bydło mleczne chore na gronkowcowe zapalenie wymienia. Przeniesienie gronkowców ze źródła zakażenia do żywności, następuje np. przy braku odpowiedniej higieny w trakcie przygotowywania lub przetwarzania żywności. Zanieczyszczenie żywności gronkowcami powoduje również dotykanie żywności nie umytymi rękoma, nie zabezpieczonymi szczelnym opatrunkiem w przypadku skaleczenia, próbowanie potraw łyżką, którą następnie zanurza się w potrawie. Zatrucie często następuje po spożyciu lodów, kremów, ciastek z kremem, przetworów mięsnych i garmażeryjnych. Produkty zakażone gronkowcami nie mają zwykle zmienionych cech organoleptycznych, co utrudnia identyfikację istniejącego zanieczyszczenia.

Objawy zakażenia występują zwykle po krótkim okresie wylęgania – 1 – 6 godzin po spożyciu zakażonego produktu (najczęściej 2-3 godzin). Mają przebieg bardzo gwałtowny i ostry, zapoczątkowany zwykle intensywnymi i wielokrotnymi wymiotami, do których szybko dołączają się bóle nadbrzusza i nierzadko biegunka. Ponadto skrajne osłabienie, zimne poty. Często konieczna jest hospitalizacja.

• ZATRUCIA PAŁECZKĄ OKRĘŻNICY – ESCHERICHIA COLI

Niechorobotwórczy składnik naturalnej mikroflory jelitowej występującej stale w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Też w wodzie i glebie. Zanieczyszczenie żywności tymi bakteriami świadczy o nieprzestrzeganiu zasad higieny osobistej oraz złym stanie sanitarnym zakładu. Znane są również szczepy chorobotwórcze tych bakterii będące przyczyną powstawania zatruć pokarmowych, szczególnie wśród niemowląt, dzieci, ale również i u dorosłych.

Zachorowania następują najczęściej po spożyciu hamburgerów, sałatek, twarogów oraz wyrobów garmażeryjnych.

• ZATRUCIA BEZTLENOWYMI LASECZKAMI ZALICZANYMI DO RODZAJU CLOSTRIDIUM

Występują w wodzie, glebie, ściekach oraz w przewodach pokarmowych zwierząt i człowieka. Niektóre szczepy wytwarzają przetrwalniki wytrzymujące nawet kilkugodzinne gotowanie. Mogą produkować wiele różnych toksyn. Laseczki zgorzeli gazowej, wywołujące zatrucia pokarmowe, rozmnażają się w żywności zakażonej pierwotnie (zwykle mięso rzeźne lub drób), lub też wtórnie przy przetwórstwie. Częstym przenośnikiem są muchy. Zatrucia następują najczęściej po spożyciu potraw mięsnych przechowywanych po przyrządzeniu bez schładzania i podanych następnego dnia niedostatecznie podgrzanych lub podanych do spożycia na zimno (galarety, pasztety, pieczenie).

• ZATRUCIA BAKTERIAMI – CAMPYLOBACTER JEJUNI

Rezerwuarem pałeczek jest ptactwo oraz zwierzęta dzikie i domowe. powszechnie występuje w odchodach zwierząt. Skażone może być mięso, drób, mleko. Do infekcji dochodzi najczęściej przez spożycie zakażonego pałeczkami pożywienia (mleka, nieodpowiednio przygotowanych tusz drobiowych) lub wody.

Bakteria powoduje ostre zapalenie żołądka i jelit, które może mieć wrzodziejący ostry przebieg. Objawy infekcji: gorączka do 40°C, osłabienie, bóle podbrzusza, mdłości, stany zapalne jelit powiązane z biegunką łagodną lub ostrą (z obecnością śluzu lub krwi w stolcu).

• ZATRUCIA BAKTERIAMI Z RODZAJU PSEUDOMONAS – PAŁECZKI ROPY BŁĘKITNEJ

Naturalnym środowiskiem pałeczki ropy błękitnej jest człowiek oraz wody powierzchniowe. Bakterie występują w przewodzie pokarmowym zwierząt, które mają bliski kontakt z człowiekiem. Bakterie mogą występować na powierzchni surowych warzyw – pomidory, ogórki, kapusta, sałata.

Bakteria mało wrażliwa na działanie środków dezynfekujących. Częstą przyczyną zatruć jest surowe mleko pochodzące z obór oraz przetwory z mleka niepasteryzowanego, surowe kiełbasy i sałatki mięsne.Zanieczyszczenia tą bakterią spotyka się także w żywności przygotowywanej w kuchniach przyszpitalnych.

Chorobowe objawy kliniczne manifestują się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi o różnym stopniu nasilenia.

CHOROBY PASOŻYTNICZE PRZENOSZONE PRZEZ ŻYWNOŚĆ

 

Pasożyty występują w tkankach zwierzęcych, ale również w glebie, wodzie. Pasożyty w różnych stadiach rozwojowych są przenoszone przez środki spożywcze, głównie mięso i ryby.

Zaburzenia chorobowe polegają nie tylko na tym, że pasożyty uszkadzają narządy żywiciela i odżywiają się na koszt gospodarza, ale równie wytwarzają w ustroju człowieka substancje trujące, uszkadzające najczęściej narządy krwiotwórcze lub krwinki, powodując hemolizę i stany niedokrwistości.

• WŁOSIEŃ KRĘTY – źródło zakażenia to przede wszystkim mięso trzody chlewnej, dziczyzny (surowe lub niedogotowane mięso, a także półsurowe wędliny)

Zarażenie włośniem krętym następuje poprzez zjedzenie surowego mięsa dzików i świń. Larwy włośnia w jelicie cienkim dojrzewają do postaci dorosłej w przeciągu kilu dni. Samica włośni rodzi larwy do naczyń chłonnych w kosmkach jelitowych człowieka.

Larwy osadzają się w mięśniach ludzkich oraz otorbiają je, wybierając mięśnie najbardziej ukrwione takie jak przepona, mięśnie międzyżebrowe, mięśnie poruszające gałką oczną, mięśnie żuchwowe.

Objawy zarażenia:

• 2-3 dni po zakażeniu – objawy jelitowe

• Ból brzucha, biegunka

• Ból mięśni podczas osadzania się larw w mięśniach a także ból podczas oddychania

• Objawy alergiczne – opuchnięte oczy

• TASIEMIEC UZBROJONY – pasożyt trzody chlewnej. Źródłem zakażenia może być człowiek wydalający z kałem jaja pasożyta,
zaś trzoda to podwójne zagrożenie – oprócz jaj w kale, w mięsie i przetworach mogą znajdować się wągry. Źródłem mogą być również niedokładnie umyte warzywa (rosnące na glebie użyźnianej nawozami naturalnymi).

• TASIEMIEC NIEUZBROJONY – pasożyt bydła. U człowieka do zakażenia dochodzi przez spożycie zakażonego surowego mięsa (tatar) lub nie poddanego prawidłowej obróbce termicznej.

Główną przyczyną rozpowszechnienia choroby jest stosowanie szamba i osadów ściekowych do nawożenia pól uprawnych i pastwisk oraz odprowadzanie ścieków (fekalia) do wód powierzchniowych, z których czerpana jest woda do celów konsumpcyjnych lub gospodarskich. Bydło (przeżuwacze) zaraża się roślinnością lub wodą zanieczyszczoną odchodami ludzkimi zawierającymi jaja tasiemca. Człowiek zaraża się po spożyciu surowego (metka, tatar), niedogotowanego lub niedosmażonego (np. na grillu) mięsa wołowego z wągrami. W przewodzie pokarmowym człowieka zachodzi rozwój w postać dorosłą z członami. Tasiemiec ten nie powoduje awitaminozy, nie osadza się w mózgu.

Objawy zarażenia:

Objawy zarażenia się tasiemcem są swoiste. Najczęściej występuje:

• zgaga, nudności, bóle brzucha, zaparcia na przemian z biegunką,
• rozszerzenie źrenic, eozynofilia,
• wilczy apetyt lub brak apetytu,
• wstręt do niektórych (nie gdyś lubianych) potraw,
• nocne dreszcze, rozdrażnienie nerwowe, wychudzenie, niedokrwistość,
• niekiedy zapalenie wyrostka robaczkowego.

• TASIEMIEC PSI (BĄBLOWIEC) – pasożyt jelita cienkiego psa, czasami kota. Pośrednimi gospodarzami są: krowa, świnia, zwierzęta domowe oraz dzikie. Przenośnikiem jest woda i żywność.

• BRUZDOGŁOWIEC SZEROKI – pasożyt ryb. Źródłem zakażenia dla człowieka jest spożywanie surowych, nie dogotowanych,
marynowanych, wędzonych ryb (zwłaszcza szczupaków, sandaczy lub pstrągów).

Zarażenie bruzdogłowcem szerokim następuje poprzez zjedzenie surowego mięsa ryb słodko lub słonowodnych.

Tasiemiec ten może osiągać od 3 do nawet 20 m długości, jest najdłuższym tasiemcem, jaki pasożytuje w przewodzie pokarmowym człowieka. W Europie bruzdogłowca szerokiego można spotkać przede wszystkim w krajach nadbałtyckich, w Irlandii, Szwajcarii, w delcie Dunaju; także w Azji, w Turkiestanie, Izraelu, północnej Mandżurii, Japonii, na Syberii.

• MOTYLICA WĄTROBOWA – pasożyt owiec i bydła. Do ustroju dostaje się wraz z zanieczyszczoną larwami wodą i surowymi warzywami.

• GLISTA LUDZKA I OWSIKI– występują głównie u dzieci. Źródłem zakażenia są ludzie wydalający wraz z kałem jaja tych pasożytów. Pośrednie źródło: gleba, woda i zanieczyszczona nią żywność.

 

Video – interwencja chirurgiczna oczyszczania żołądka i jelit z pasożytów

 

Glista ludzka pasożytuje w jelicie cienkim drażniąc ściany i zatruwając produktami metabolizmu swojego żywiciela. Glista ludzka może osiągać długość 35 cm. Jaja tego pasożyta usuwane są na zewnątrz z odchodami żywiciela i mogą przetrwać bardzo długo na zewnątrz, mogą również zostać przypadkowo zjedzone np. z jarzynami, które nawożono odchodami. Larwy wylęgają się jaj i odbywają w organizmie bardzo długą wędrówkę: z jelita do naczyń krwionośnych następnie do płuc i oskrzelami i tchawicą do gardzieli, aż połknięte osiadają w jelicie.

Owsiki są pasożytami bytującymi w jelicie grubym. Osiągają około 12 mm długości. Najczęściej występują u dzieci w wieku 3-7 lat. Objawy zarażenia podobne są do glisty ludzkie jednak mniej groźne, ale bardzo dokuczliwe. Człowiek zakaża się przez spożycie pokarmów zanieczyszczonych jajeczkami z larwami. Do charakterystycznych objawów zarażenia się owsikiem jest nieznośne swędzenie okolicy odbytu, zwłaszcza nocą.

Przyczyna świądu jest wędrówka dojrzałych samic, które właśnie tam składają swe jaja. Drapanie się stwarza możliwość przedostania się jaj na ręce, pościel lub odzież i do ich przypadkowego połknięcia. Z jaj wylęgają się larwy, które wędrują do jelita grubego.

• TOKSOPLAZMA GONDI – TOKSOPLAZMOZA – drogi zarażenia: toksoplazmoza nabyta – spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa, nieprzegotowanego mleka, niemytych owoców z ogrodu, po którym chodzą zarażone zwierzęta.

Objawy zarażenia:

• gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, objawy grypopodobne, zapalenie mózgu i opon mózgowych, dolegliwości stawowe, zmiany pozapalne zajętych narządów

Czynnikiem toksycznym jest czyli pasożyt namnażający się w tkance mięśniowej w wyniku:

• zjedzenia mięsa z zoitami – głównie surowego mięso wieprzowego
• poprzez zjedzenie oocysty

Choroba ta może atakować mózg, a także prowadzić do śmierci organizmu. Toksoplazma gondi często także atakuje tkankę nerwową płodu.

 

 

Salmonella w paście jajecznej i krokietach w przedszkolu w Chotomowie co jeszcze? pasożyty, wirusy, bakterie
5 (100%) 3 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Salmonella w paście jajecznej i krokietach w przedszkolu w Chotomowie co jeszcze? pasożyty, wirusy, bakterie

czas czytania: 11 min
0
Do góry