Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 1 lipca 2016 r.  Minister Zdrowia zobowiązany został do określenia kryteriów wyboru ofert w postępowaniach o zawarcie umów na udzielanie świadczeń. Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące kryteriów przestały więc obowiązywać.Zobacz to Rozporządzenie.

portal medyczny

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry