portal medyczny portal farmaceutyczny
Dnia 21.10.2016 Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi prac dotyczących wprowadzenia tzw. podatku cukrowego; resort chce zredukować spożycie niektórych produktów poprzez edukowanie społeczeństwa o znaczeniu zdrowego żywienia - powiedział PAP wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas."Chcemy sprawić by dzieci i młodzież nie sięgali po niezdrowe rzeczy np. batony i wysoko słodzone napoje, by zdawali sobie sprawę z tego, że to jest szkodliwe. Uważamy, że są spore możliwości osiągnięcia celów poprzez edukowanie. Będziemy prowadzili działania i analizowali dane. Jeśli nie będzie efektów zastanowimy się nad innymi krokami" - powiedział wiceminister.    Dnia 20.10.2016 Obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do zmiany ustawy aborcyjnej - zapewnił w czwartek w Sejmie wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. Przypomniał, że rząd pracuje nad programem wsparcia dla rodzin, które wychowują chore dzieci.    Dnia 11.10.2016 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: następstwa depresji poporodowej dotykają dzieci. W piśmie do Ministra Zdrowia wskazuje, że ogromną rolę w profilaktyce depresji poporodowej mogą odegrać położne środowiskowe.Marek Michalak przywołał szacunki specjalistów, z których wynika, że depresja poporodowa dotyka od 15 proc. do 30 proc. kobiet. - Jednocześnie wciąż powszechne jest postrzeganie objawów depresji poporodowej, jako kaprysu bądź przewrażliwienia - zaznacza. - Trzeba podkreślić, że depresja poporodowa dotyka kobiety, ale grupą doznającą następstw choroby (zaniedbywanie, otrzymywanie negatywnych emocji, możliwość skrzywdzenia) są dzieci - zauważa rzecznik. Marek Michalak zwraca też uwagę, że kobiety często nie ujawniają objawów depresji po porodzie, a ich najbliżsi nie są świadomi, że potrzebują one pomocy. - W następstwie choroba nie pozwala matce na świadome przeżywanie macierzyństwa, co w sposób negatywny wpływa na nowo narodzone dziecko. Ma także destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny - zaznacza rzecznik. Marek Michalak przypomina, że nierozpoznana depresja może mieć tragiczne następstwa, dlatego tak ważne jest jej zapobieganie. - Wszyscy pracownicy medyczni opiekujący się kobietą w okresie poporodowym powinni być przygotowani do prowadzenia podstawowej pomocy kobietom. Ogromną rolę w profilaktyce depresji poporodowej mogą spełnić położne środowiskowe - zauważa rzecznik w poniedziałkowym piśmie do Ministra Zdrowia. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do resortu z pytaniem o dostępność do opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla kobiet z rozpoznaną depresją poporodową. Pytał także m.in. o ewentualne braki kadrowe i organizacyjne potrzebne do udzielania opieki, o zakres kształcenia lekarzy ginekologów oraz o programy profilaktyczne. Ministerstwo ma 30 dni na udzielenie RPD odpowiedzi.(pap)    23.08.2016 Kto może otrzymać receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne - Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki - Jacy lekarze nie są uprawnieni do wystawiania recept na bezpłatne leki czytaj dalej    Dnia 29.09.2016 NFZ wysyła do pacjentów SMS z przypomnieniem o wizycie u lekarza.Działa ten system już w kilku województwach.Teraz z powiadomieniami sms ruszył dolnośląski NFZ, który uruchomił darmowe przypomnienia SMS dla pacjentów zarejestrowanych do czterech specjalistycznych poradni - onkologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej oraz endokrynologicznej. Jak to wygląda w praktyce? Na 5 dni przed umówioną u lekarza wizytą pacjent otrzymuje sms-em przypomnienie o zbliżającym się terminie wizyty u specjalisty. W wiadomości znajduje się m.in. numer telefonu przychodni, w której planowana jest wizyta. Jeśli z jakichkolwiek powodów pacjent nie będzie mógł się stawić u lekarza, zostanie poproszony o odwołanie wizyty.     17.08.2016 Informacja dotycząca wirusa Zika w związku z wykryciem przypadków zakażeń u osób, które powróciły/przyjechały z obszarów występowania Zika czytaj dalej...
portal medyczny-farmaceutyczny
erwrfdrtte

NIK o leczeniu pacjentów z udarem mózgu

Aż jedna trzecia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu trafia do szpitali nieposiadających oddziałów udarowych i leczona jest w oddziałach neurologicznych bądź na zwykłych
92236qee

Odkrycia neurologi kognitywnej dotyczące słuchu absolutnego

  Ostatnie odkrycia neurologi kognitywnej dotyczące słuchu absolutnego (AP – Absolute Pitch). Absolute Pitch (AP), czyli słuch absolutny jest umiejętnością identyfikowania lub
reeywy

Leczenie protetyczne przy pomocy długiej, jednoczęściowej i stałej protezy z metolowo-ceramicznymi koronami i mostem wspornikowym dla uzyskania estetycznych rezultatów.

Pomimo wielu osiągnięć w dziedzinie estetycznej i kosmetycznej stomatologii, uzupełnienia metalowo – ceramiczne ciągle wiodą prym. Dzięki mocnej wytrzymałości i
reyewyw

Unikalne aspekty transfuzji czerwonych krwinek u pacjentów pediatrycznych

Streszczenie: Transfuzja krwinek czerwonych gra integralną rolę w leczeniu dzieci z anemią. W porównaniu do leczenia osób dorosłych, podczas przeprowadzania transfuzji

Regulamin

WSTĘP
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego medyczno-farmaceutycznego znajdującego się pod adresem internetowym www.portalmedycznofarmaceutyczny.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik  zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników, którym jest portalmedycznofarmaceutyczny.pl
• Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu portalmedycznofarmaceutyczny.pl
• Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
• Portal portalmedycznofarmaceutyczny.pl , figurujący pod adresem internetowym http://www.portalmedycznofarmaceutyczny.pl , będący specjalistyczną platformą internetową dla właścicieli i klientów firm medyczno-farmaceutycznych , umożliwiający Użytkownikom m. in. wymianę doświadczeń na forum, publikację ogłoszeń, korzystanie z bazy firm i porad,ciekawostek,artukułów z tejże branży .
II. ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu portalmedycznofarmaceutyczny.pl . Korzystanie przez Użytkowników z portalu i oferowanych usług podstawowych jest bezpłatne.
III. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w: Oferta
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Dodaj Wpis.
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
• dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
• dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
2. Administratorem danych osobowych jest portalmedycznofarmaceutyczny.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
3. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.

4. Użytkownik Portalu(świadczeniobiorca, pacjent) może wysłać wiadomość (np: zapytanie o cenę, umówienie wizyty u lekarza itp.) do Usługodawcy(świadczeniodawca,lekarz, pielęgniarka, farmaceuta)  jeśli ten udostępnił adres e-mail  i wyraził na takie przesyłanie zgodę. Możliwość takiego kontaktu, będzie tam, gdzie występuję kalendarz rezerwacji i zapytań po obligatoryjnym, poprawnym jego wypełnieniu,  Pacjent potwierdza przesyłanie zapytania przez dodatkowy formularz AntySpamowy ( Imię Nazwisko, e-mail, treść uwag do zaptania). W przyszłości usprawnimy tę procedurę.

UWAGA: PORTAL  NIE POBIERA ŻADNYCH PROWIZJI I OPŁAT Z TEGO TYTUŁU ANI OD PACJENTÓW ANI OD LEKARZY .TA FORMA KONTAKTU JEST BEZPŁATNA.

VI. ZASADY DODAWANIA ARTYKUŁÓW

1. Autor tekstu oświadcza, że zamieszczony przez niego tekst jest jego prywatną opinią, do której ma prawo zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.

2. Użytkownicy mogą przesyłać materiały, co do których mają prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.)

3. Użytkownicy poprzez przesłanie materiałów wyrażają zgodę na publikowanie tych treści przez Portal.

4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć i filmów.

5.Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji nadesłanych tekstów, zdjęć i filmów, zwłaszcza tych, których autorzy nie zweryfikowali swojego adresu e-mail i/lub nie podali swojego imienia i nazwiska do wiadomości redakcji. Administrator Portalu nie ma obowiązku publikacji artykułów anonimowych.

6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oraz komentarzy o tematyce sprzecznej z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników przekazów reklamowych.

8. Materiały wysłane przez użytkownika trafiają do moderatora, który zatwierdza je bądź odrzuca.

9. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5, 9 i 10.

10. Administrator Portaluzastrzega sobie prawo do wyłączenia danego serwisu lub materiału z treści portalu i innych mediów bez podawania przyczyn.

11. Reklamacje i zdjęcia przyjmowane są na adres mailowy kontakt@portalmedycznofarmaceutyczny.pl

VII. Postępowanie reklamacyjne:

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:Formularza Kontaktowego na stronie głównej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, adres URL wizytówki, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację wizytówki, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator Portalu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Administrator Portalu, rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.

VIII. BLOKADA KONTA
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Administrator może zablokować konto użytkownika w sytuacji:
• naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
• podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
• umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
IX. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji, redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
X. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Warunkiem dalszego korzystania z portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Ocena

portal medyczny-farmaceutyczny