Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Rak-nowotwór nie oszczędza dzieci cz.III

Moje dziecko ma raka
Dla każdego rodzica zdiagnozowanie raka u swojego dziecka jest tragedią . Wszyscy rodzice czują strach, poczucie winy, smutek, lęk i złość, że to właśnie ich dziecko spotkało takie nieszczęście. Nikt nie jest przygotowany, aby usłyszeć, że ich dziecko ma chorobę zagrażającą życiu. Diagnoza i późniejsze leczenie nie jest łatwą sytuacją dla całej rodziny, rodzice cierpią i nie potrafią logicznie myśleć mając świadomość, że ich dziecko może umrzeć. W takiej sytuacji warto szczerze porozmawiać z lekarzem o diagnozie, planowanym leczeniu i jego efektach.

portal medyczny
Jakie są najczęstsze typy nowotworów u dzieci?
Zasadniczo nowotwory złośliwe u dzieci możemy podzielić na 3 grupy:
Białaczka, która jest nowotworem krwi (nieprawidłowe komórki powstają w szpiku kostnym).
Chłoniaki – to nowotwory układu chłonnego, odpornościowego.
Guzy lite , które mogą wywodzić się z kości lub innych tkanek , dając objawy guza w różnych narządach (wątrobie, nerkach, układzie nerwowym, mięśniach i innych narządach).
Najczęstsze nowotwory u dzieci to:
Białaczka – która jest nowotworem szpiku kostnego i krwi jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego. Stanowi ona około 31% wszystkich nowotworów u dzieci. Najczęstsze jej rodzaje u dzieci to: ostra białaczka limfoblastyczna i ostra białaczka szpikowa. Białaczka może powodować ból kości i stawów, zmęczenie, osłabienie, bladość skóry, krwawienie lub zasinienie, gorączka, utrata masy ciała, i inne objawy.
Rak mózgu – jest drugim co do częstości występowania i stanowi około 21% nowotworów u dzieci. Istnieje wiele rodzajów guzów mózgu, a leczenie i perspektywy dla każdego są inne.
Większość guzów mózgu u dzieci rozpoczyna się w dolnych częściach mózgu, tj. pień mózgu lub móżdżek. Mogą one powodować bóle głowy, nudności, wymioty, niewyraźne lub podwójne widzenie, zawroty głowy i problemy z chodzeniem.
Neuroblastoma (nerwiak zarodkowy)– nerwiak rozpoczyna się w pierwszych formach komórek nerwowych występujących w rozwijającym się zarodku. Ten typ raka występuje u niemowląt i małych dzieci. Jest rzadko spotykany u dzieci w wieku powyżej 10-tego roku życia. Może powodować bóle kości i gorączkę, utratę masy ciała, senność, osłabienie i bladość. Nerwiak zarodkowy jest jednym z niewielu nowotworów złośliwych, które mogą ulec spontanicznej regresji, przechodząc od postaci niezróżnicowanej do łagodnej, dobrze zróżnicowanej.
Guz Wilmsa – zaczyna się w jednej lub rzadko w obu nerkach. Jest to najczęściej występujący nowotwór u dzieci wieku 3-4 lat. Może pojawiać się jako obrzęk lub guz w brzuchu (jamie brzusznej). Czasami dziecko może mieć inne objawy, takie jak gorączka, ból, nudności lub brak apetytu.
Chłoniaki – nowotwory te zaczynają się w pewnych komórkach systemu odpornościowego zwanego limfocytami, w skład którego wchodzi układ chłonny. Najczęściej chłoniaki rozwijają się w węzłach chłonnych, grasicy, śledzionie i szpiku kostnym. Objawy chłoniaka przypominają objawy przeziębienia co opóźnia postawienie trafnej diagnozay czego konsekwencją jest mniejsza szansa na wyleczenie. Chłoniaki mogą powodować utratę masy ciała, brak apetytu, gorączkę, zmęczenie, powiększenie węzłów chłonnych. Występują dwa główne typy chłoniaków:
ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina )
chłoniaki nieziarnicze
Mięsak mięśni poprzecznie prążkowanych.Ten typ raka może rozpocząć się w obrębie głowy, szyi, pachwin, jamy brzusznej, miednicy. Jest najbardziej rozpowszechnionym typem mięsaka tkanek miękkich u dzieci. Stanowi około 3% nowotworów dziecięcych. Leczenie obejmuję chirurgię, chemioterapię i radioterapię lub kombinację tych metod.
Siatkówczak. Złośliwy nowotwór oka, który rozpoczyna się w gałce ocznej. Stanowi około 3% nowotworów u dzieci. Zazwyczaj występuje u dzieci w wieku około 2 roku życia. Małe guzy można leczyć chirurgią laserową lub krioterapią. Promieniowanie jest wykorzystywana zarówno dla lokalnego guza jak również w przypadku większych guzów. Chemioterapia wykorzystywana jest gdy pacjent ma przerzuty. Natomiast w stytuacji gdy pacjent nie reaguje na leki i inne metody leczenia konieczna jest interwencja chirurgiczna.
Nowotwory kości. Pierwotne nowotwory kości (nowotwory, które rozpoczynają się w kościach) stanowią około 4% nowotworów dziecięcych.
Dwa podstawowe typy nowotworów kości , które występują u dzieci to:
portal medyczny1. Kostniakomięsak – najczęściej występuje u nastolatków i zazwyczaj rozwija się w obszarach kości długich tworzących staw kolanowy oraz na odcinku kości ramiennej. Nowotwór często powoduje ból i obrzęk kończyn, który nasila się w nocy. Leczenie nie jest proste i obejmuje chemoterapię i często resekcję (amputację kończyn lub części kończyny, która jest zajęta przez nowotwór), po której konieczna jest ponowna chemioterapia.
2. Mięsak Ewinga. Najczęstszym miejscem występowania mięsaka Ewinga to: miednica (kość udowa), klatka piersiowa (żebra lub łopatki), nogi – głównie w kościach długich. Jest drugim co do częstości występowania (po kostniakomięsaku) złośliwym nowotworem kości. Objawem jest obrzęk i ból w obszarze guza. Najlepsze efekty leczenia daje chemoterapia i chirurgiczne usunięcie guza.
Z biegem lat perspektywa dla dzieci, u których zdiagnozowano raka znacznie wzrosła i wskaźnik przeżycia w ostatnich dziesięcioleciach poprawił się, jednak w przypadku niektórych nowotworów, w szczególności białaczki limfoblastycznej, czy chłoniaka wskaźnik jest dramatyczny.
Przyczyny większości nowotworów wieku dziecięcego, nie są znane. Około 5% wszystkich nowotworów u dzieci jest spowodowana przez mutację genów, która może być dziedziczona od rodziców. Większość nowotworów u dzieci, jak i u osób dorosłych rozwija się w wyniku mutacji w genach, które prowadzą do niekontrolowanego wzrostu komórek i powstanwania raka. U dorosłych te mutacje genowe są często wynikiem narażenia na czynniki środowiskowe, takie jak dym papierosowy, nadużywanie alkoholu, zła dieta czy też promieniowanie ultrafioletowe. Natomiast u dzieci czynniki te są trudne do określenia.
Różne rodzaje nowotworów, które rozwijają się u dzieci często różnią się od tych, które rozwijają się u osób dorosłych. Nowotwory u dzieci są często wynikiem zmian DNA w komórkach, które odbywają się w bardzo wczesnym życiu, czasem nawet przed urodzeniem. Za każdym razem, komórka przygotowuje się do podziału na dwie nowe komórki. Po czym nastęuje skopiowanie DNA, jednak proces ten nie jest idealny i czasami mogą pojawić się błędy, w szczególności wtedy, gdy komórki szybko rosną. Taki rodzaj mutacji genów może się zdarzyć w każdej chwili naszego życia i nazywa się mutacjami nabytymi.
Bywa, że nowotwór dotyka dziecko a nawet niemowlę. Czasem noworodek rodzi się już z guzem nowotworowym. Nowotwór u dziecka to jednak nie wyrok. Najważniejsza jest szybka i trafna diagnoza oraz to aby dziecko trafiło do onkologa, który podejmie decyzję o sposobie leczenia.

Rak-nowotwór nie oszczędza dzieci cz.III
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry