Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Rak – nowotwór cz. I

Diagnoza lekarska – rak

Rozpoznanie raka może spowodować u chorego uczucie niepokoju i strachu, pojawia się myśl, jak ja sobie z tym poradzę. Dla wielu osób jest to wyrok a dla innych nierówna walka, która może zakończyć się sukcesem. Dla większości ludzi żyjących z chorobą nowotworową jest to największe wyzwanie, z jakim mieli kiedykolwiek do czynienia.
Najważniejsza jest trafna diagnoza i przede wszystkim jak najszybsza wizyta u onkologa i rozpoczęcie leczenia.
Podczas wizyty lekarskiej należy uzyskać jak najwięcej podstawowych informacji typu:
– jaki to rak i czy są już jego przerzuty,
– czy jest łagodny czy złośliwy,
– jakie są szanse na wyleczenie,
– jak wygląda przebieg leczenia,
– jakie są najkorzystniejsze metody leczenia,
– jakie zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowoduje leczenie,
– czy mogą wystąpić skutki uboczne,
– czy można zapobiec nawrotom choroby?
Te wszystkie pytania i wątpliwości pozwolą przygotować się na leczenie i zmiany w stylu życia.
Na taką wizytę warto zabrać najbliższą osobę, aby wszystkie informacje zostały usłyszane i zapamiętane. Warto również zastanowić się, jak wiele wiadomości o raku chory chce usłyszeć. Niektórzy chcą poznać wszystkie fakty i szczegóły, dzięki którym będą mogli się zaangażować w proces podejmowania decyzji. Inni wolą, aby znać tylko podstawy choroby a podejmowanie decyzji pozostawiają swoim lekarzom.
Wielu chorych, którzy podejmują walkę z chorobą ustalają, co jest naprawdę ważne w życiu, nie rezygnują ze swoich codziennych obowiązków czy też pasji. Starają się żyć normalnie, jednak są gotowi i otwarci na ewentualne zmiany, które wymusza rak. Czasem planowanie przyszłości może być niepewne, przytłaczające i trudne w obliczu choroby, jednakże przyszłość może być napędem i siłą do walki z chorobą.
Rak – od czego się zaczyna
Nowotwór jest nienormalną masą komórkową. Normalnie organizm tworzy nowe komórki, których potrzebuje, zastępując nimi stare komórki. Czasem ten proces się nie udaje i nowe komórki tworzą się nawet wtedy, gdy organizm ich nie potrzebuje i właśnie te dodatkowe komórki mogą stanowić masę zwaną nowotworem. Guzy mogą być łagodne i złośliwe.

portal medyczny

Nowotwór niezłośliwy (łagodny) rośnie powoli a jego komórki tworzą wyraźnie zbitą masę, która może być usunięta chirurgicznie. Nie są one zagrożeniem życia pod warunkiem, że lokalnie nie zaburzają czynności innych organów.
Nowotwór złośliwy (rak) wzrasta znacznie szybciej niż łagodny. W przeciwieństwie do komórek nowotworów łagodnych, komórki rakowe nie zachowują prawidłowych cech strukturalnych. Komórki nowotworowe mnożą się szybko i atakują zdrowe tkanki, powodując zaburzenia w ich czynnościach. Na skutek migracji komórek rakowych systemem naczyń krwionośnych lub limfatycznych występują przerzuty do różnych części ciała. Tam bardzo szybko się mnożą tworząc nową masę komórek nowotworowych, która zaburza czynności prawidłowe czynności zaatakowanych tkanek.
Istnieje bardzo wiele typów raka a najpopularniejsze to:
– rak płuc
– rak piersi
– rak kości
– rak trzustki
– rak szyjki macicy
– rak wątroby
– rak jelita grubego
– rak żołądka
– rak prostaty
– rak jądra
-rak jajników
– rak skóry
– białaczka.
Objawy i leczenie zależy od rodzaju raka i jego stopnia zaawansowania. Większość metod leczenia obejmuje m.in.: operację, chemioterapię, radioterapię, immunoterapię a w niektórych przypadkach wykonuję się transplantację komórek macierzystych.
Operacja może być stosowana do diagnozowania, leczenia lub nawet zapobiegania raka w niektórych przypadkach. Większość chorych może być poddana chirurgicznemu zabiegowi, który często daje największe szanse na wyleczenie, zwłaszcza w przypadku, kiedy nie wystąpiły przerzuty.
Chemioterapia to stosowanie substancji, które zwalczają raka, hamując namnażanie się komórek rakowych, jak również zmniejszają wielkość guza. Myśl o chemioterapii przeraża wiele osób, ale wiedza na jej temat, tzn., czym jest, jak działa i czego chory może się spodziewać często uspokaja pacjenta i zmniejsza obawy przed leczeniem.
Radioterapia wykorzystuje promieniowanie jonizujące w celu zniszczenia lub uszkodzenia komórek nowotworowych. Jest to jeden z najbardziej powszechnych sposobów leczenia nowotworów.
Immunoterapia jest zabiegiem, który wykorzystuje własny system odpornościowy organizmu, aby pomóc w walce z rakiem.
Przeszczep komórek macierzystych krwi obwodowej, szpiku kostnego i krwi pępowinowej w celu zastąpienia chorych lub starzejących się komórek nowymi.
Obok wyżej wymienionych metod leczenia znajduje się również: terapia celowa, hipertermia, terapia fotodynamiczna, laser.

Rak – nowotwór cz. I
5 (100%) 2 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry