Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Procedury adopcyjne w Polsce 2016 rok

fdhdfhs

Procedury adopcyjne w Polsce

Dla osób, które latami bezskutecznie starają się o potomstwo adopcja to często jedyne rozwiązanie. Kiedy przyszli rodzice podejmą już decyzję o adopcji czeka ich długotrwała procedura, mająca na celu sprawdzenie czy są gotowi emocjonalnie i materialnie by zostać rodzicami. Procedury składają  z etapów, które skutecznie sprawdzą ich wytrwałość.

  1. Wszystko rozpoczyna się od wybrania jednego z ośrodków adopcyjnych. Na tym etapie pracownik ośrodka pyta przyszłych rodziców m. in. o motywy podjęcia decyzji o adopcji. Jakie pobudki nimi kierują, czy jest to niemożność posiadania biologicznych dzieci czy np. chęć zapewnienia sobie opieki na starość. Na takim spotkaniu kandydaci na rodziców pytani są też o preferencje dotyczące dziecka jakie by chcieli zaadoptować. Czy woleliby niemowlę, czy mogą zaadoptować dziecko chore lub z obciążeniami genetycznymi itp.
  2. Na tym etapie następuje rejestracja kandydatów w ośrodku adopcyjnym. Pracownik ośrodka informuje ze wszystkimi szczegółami o przebiegu procesu adopcyjnego, prosi o wypełnienie ankiety i zakłada teczkę, w której gromadzone będą wszystkie potrzebne dokumenty.

III. Następuje budzący obawy u przyszłych rodziców proces kwalifikacyjny. Służy bliższemu poznaniu małżonków, ich wzajemnej relacji i przygotowaniu ich do rodzicielstwa. Pracownicy ośrodka odwiedzają przyszłych rodziców w domu w celu sprawdzenia warunków dla rozwoju dziecka. Sprawdzają również zachowania rodziców w ich naturalnym środowisku życia. Taka wizyta jest zawsze wcześniej zapowiedziana.

  1. Na tym etapie procedur adopcyjnych dochodzi do wydania przez komisję kwalifikacyjną opinii o rodzicach. W skład takiej komisji wchodzą: pracownicy ośrodka adopcyjnego, psycholog, lekarz, prawnik,a w ośrodkach wyznaniowych również duchowni. Komisja spotyka się na wspólnym zebraniu i opiniuje przyszłych rodziców na podstawie kwalifikacji formalnych i zebranych dokumentów.
  2. Po pozytywnej opinii od komisji, następuje przedstawienie dziecka przyszłym rodzicom. Najpierw rodzice dostają do wglądu dokumentację związaną z dzieckiem i oglądają jego zdjęcia. Później dochodzi do spotkania na żywo. Zazwyczaj procedury adopcyjne trwają 9 miesięcy, mają przypominać naturalny proces oczekiwania na dziecko. Niekiedy jednak proces przysposobienia dziecka wydłuża się do ponad roku.
  3. Podczas okresu przysposobienia odbywają się regularne spotkania rodziców z dzieckiem. Obydwie strony mają wtedy szansę lepiej się poznać i ze sobą oswoić.

VII. Po bliższym poznaniu rodzice potwierdzają chęć adoptowania dziecka. Opiekun prawny prosi sąd o zgodę na zmianę pobytu dziecka. Gdy sąd wyrazi zgodę dziecko może już zamieszkać u przyszłych rodziców.

VIII. Kolejnym etapem jest złożenie do sądu rodzinnego wniosku o adopcję wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W okresie od złożenia wniosku do rozprawy sądowej, pracownicy placówki adopcyjnej odwiedzają rodzinę w celu zbadania, jak małżeństwo radzi sobie z opieką nad dzieckiem.

  1. W końcu dochodzi do rozprawy w sądzie o przysposobienie dziecka. Rodzice pytani są ponownie o pewność ich decyzji i prosi pracowników ośrodka adopcyjnego o wydanie opinii na temat kandydatów. Po orzeczeniu zgody na adopcję trzeba poczekać jeszcze 3 tygodnie, aby postanowienie się uprawomocniło.
  2. Na ostatnim etapie postępowania adopcyjnego, rodzice muszą udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka. Odbierają tam nowy odpis aktu urodzenia dziecka z ich nazwiskiem i zapisem, że to oni są jego rodzicami.

W Polsce adopcji dokonać mogą już nie tylko małżeństwa, ale i osoby samotne. Warunkami które muszą spełniać kandydaci na rodziców są: dobre warunki materialne, dostęp do leczenia i kształcenia się. Małżeństwa muszą udowodnić, że są w trwałym związku opartym na wzajemnym szacunku i że są jednomyślni w sprawie adopcji. Warunkiem, który musi być spełniony to różnica wieku pomiędzy rodzicami, nie może być większa niż 40 lat. Potencjalni rodzice powinni być również wolni od jakichkolwiek uzależnień.

Warto wiedzieć, że nie każde dziecko przebywające w domu dziecka może zostać zaadoptowane. Szansę na nowy dom mają tylko te dzieci, których biologiczni rodzice zrzekli się praw rodzicielskich lub zmarli. Najczęściej praw rodzicielskich zrzekają się osoby w trudnej sytuacji materialnej, rodziny wielodzietne i niepełnoletnie matki.

Niekiedy z ważnych powodów może dojść do rozwiązania adopcji. Obydwie strony, adoptowany

i adoptujący mogą zażądać rozwiązania stosunku przysposobienia. Najczęściej dotyczy to przypadku gdy nastąpi trwały rozkład więzi między obydwoma stronami. Rozwiązanie adopcji nie jest możliwe, gdy wskutek niego mogłoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Sąd orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia może nałożyć na rodziców obowiązki alimentacyjne.

Gdy dojdzie do śmierci rodziców lub dziecka rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, chyba że przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. W tej sytuacji rolę przysposabiającego w  procesie obejmie kurator ustanowiony przez sąd. Nie ma możliwości rozwiązania przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego. W takiej sytuacji przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego.

Jakie są skutki rozwiązania adopcji? Jeżeli do rozwiązania adopcji doszło po śmierci przysposabiającego, przyjmuje się że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci. Jest możliwość by adoptowany zachował nazwisko nabyte poprzez przysposobienie oraz otrzymane imię lub imiona. Gdy są ważne powody, sąd na wniosek rodziców lub dziecka może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że dziecko powraca do nazwiska, które nosiło przed adopcją. Na wniosek dziecka sąd może orzec również powrót do poprzednio noszonego przez nie imienia czy imion. Powództwo o rozwiązanie przysposobienia może wytoczyć również prokurator.

 

 

 

 

Procedury adopcyjne w Polsce 2016 rok
5 (100%) 1 vote

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry