Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Prawie wszystko o Depresji (część druga)

Objawy depresji

Nie każdy, kto jest w depresji doświadcza wszystkich jej objawów. Niektórzy ludzie doznają kilka oznak depresji a inni odczuwają ich znacznie więcej.

 1.  Uporczywie przygnębienie, lęk, złość, rozdrażnienie
 2. Poczucie beznadziejności czy pesymizmu
 3. Poczucie bezwartościowości, bezradności lub nadmierne poczucie winy
 4. Utrata zainteresowania lub przyjemności z hobby i działań, z których kiedyś czerpało się zadowolenie, w tym z seksu
 5. Izolacja społeczna. Chory unika kontaktów z rodziną lub przyjaciółmi
 6.  Bezsenność, budzenie się wcześnie rano, albo ciągłe spanie
 7. Zmniejszenie apetytu i / lub utrata masy ciała lub przejadanie się i / lub przyrost masy ciała
 8.  Zmęczenie, obniżenie energii, apatia
 9. Myśli o śmierci, próby samobójcze
 10. Niepokój, drażliwość
 11. Trudności z koncentracją, pamięcią, podejmowaniem decyzji
 12. Uporczywe objawy fizyczne, które nie reagują na leczenie, takie jak bóle głowy, zaburzenia trawienne, i / lub przewlekłym bólem.

 

Objawy depresji maniakalnej

 1. Niestosowne podniecenie
 2. Silna drażliwość lub gniew
 3. Duża bezsenność lub zmniejszona potrzeba snu
 4. Zwiększona prędkość mówienia
 5. “Wyłączanie myśli lub mowy”
 6. Wzmożony wzrost chęć i / lub aktywność seksualna
 7. Znaczny wzrost energii
 8. Nieodpowiednie zachowania społeczne.

 

Objawy depresji u mężczyzn

W porównaniu do kobiet, mężczyźni z depresją są bardziej narażeni na wyższą drażliwość i gniew, czasem do tego stopnia, że zadają ból innym. Panowie z depresją są bardziej narażeni na problemy ze snem, wykazują brak zainteresowania pracą, hobby czy też swoimi pasjami. Mogą angażować się w zbyt ryzykowne zachowania. Mężczyźni zmagający się z depresją popełniają samobójstwo cztery razy częściej niż kobiety cierpiące na depresję.

 

portal farmaceutyczny

Objawy depresji u kobiet

W porównaniu do mężczyzn, kobiety mają większą  tendencję do depresji, która może wystąpić w wieku młodszym i może trwać dłużej i mieć tendencję do częstych powtórzeń. U kobiet depresja może mieć charakter sezonowy i charakteryzuję się wtedy objawami depresji atypowej (na przykład: jedzenie zbyt wielu węglowodanów, zwiększenie masy ciała, uczucie ciężkości w rękach i nogach, pogorszenie nastroju w godzinach wieczornych, kłopoty z zaśnięciem). Ponadto, kobiety z depresją częściej mają skłonności do lęku, zaburzenia odżywiania i osobowości w porównaniu do mężczyzn.
Podczas okresu około menopauzalnego i menopauzy zwiększa się ryzyko depresji u kobiet. Również panie, które miały depresję w przeszłości są pięć razy bardziej narażone na jej rozwój w okresie menopauzalnym.

Objawy depresji u nastolatków

Są coraz bardziej drażliwi, wściekli, agresywni, mogą stracić zainteresowanie aktywnością, jaka ich dawniej cieszyła. Mogą również podejmować większe ryzyko, wykazują mniejszą troskę o swoje bezpieczeństwo, podejmują próby samobójcze.  Częstym objawem jest też smutek, bezradność, gniew, płacz, wycofanie się z życia przyjaciół, rodziny, zaburzenia w odżywianiu, spaniu, brak entuzjazmu i motywacji. Depresja często pozostaje nieleczona i doprowadza do problemów w domu, w szkole, nadużywania alkoholu, narkotyków.

Objawy depresji u dzieci

Depresja u małych dzieci zdarza się bardzo rzadko i jest najtrudniejszym przypadkiem do zdiagnozowania i leczenia, gdyż małe dzieci nie potrafią jasno mówić i wyrażać swoich uczuć. Jednak rodzice powinni być czujni i powinno wzbudzić ich zainteresowanie wycofanie dziecka, smutek, nadmierny niepokój czy też pobudzenie psychoruchowe. Dziecko może popaść w apatię i może nie wykazywać zainteresowania zabawą, może również mieć napady złego humoru i nadaktywność. Dzieci z depresją bardzo często i silnie reagują na rozłąkę z bliskimi.
U dzieci przedszkolnych depresję można zauważyć poprzez przygarbioną postawę ciała, niedbały ubiór, smutny wyraz twarzy, apatię, ciągłe niewyspanie, osamotnienie w działaniu, zabawie, złość, drażliwość. Jednym głównych objawów jest także niskie poczucie własnej wartości. Dziecko nieufnie i lękiem podchodzi do wszelkich zadań. Czasem depresja u dzieci objawia się poprzez: bóle brzucha, biegunki, zaparcia, trudności z zasypianiem, czy też moczeniem nocnym. Depresja nasila się w okresie dojrzewania i im dłużej zwleka się z leczeniem tym gorzej ją później wyleczyć.

cdn…

Prawie wszystko o Depresji (część druga)
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry