Za pomocą prostej wyszukiwarki zaznaczysz dolegliwość i miejsce a w wyniku wyszukiwania zobaczysz placówki i wykaz cen usług medycznych m.in.

 USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  
86.1 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE  
86.10 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SZPITALE  
86.10.1 Usługi świadczone przez szpitale  
86.10.11 Usługi szpitalne chirurgiczne  
86.10.11.0 Usługi szpitalne chirurgiczne  
86.10.12 Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze  
86.10.12.0 Usługi szpitalne ginekologiczne i położnicze  
86.10.13 Usługi szpitalne rehabilitacyjne  
86.10.13.0 Usługi szpitalne rehabilitacyjne  
86.10.14 Usługi szpitalne psychiatryczne  
86.10.14.0 Usługi szpitalne psychiatryczne  
86.10.15 Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny  
86.10.15.0 Pozostałe usługi szpitalne świadczone przez lekarzy medycyny  
86.10.19 Pozostałe usługi świadczone przez szpitale  
86.10.19.0 Pozostałe usługi świadczone przez szpitale  
86.2 USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ  
86.21 USŁUGI W ZAKRESIE OGÓLNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ  
86.21.1 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej  
86.21.10 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej  
86.21.10.0 Usługi w zakresie ogólnej praktyki lekarskiej  
86.22 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ  
86.22.1 Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej  
86.22.11 Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych  
86.22.11.0 Usługi w zakresie analizy i opisywania obrazów medycznych  
86.22.19 Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej  
86.22.19.0 Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej  
86.23 USŁUGI W ZAKRESIE PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ  
86.23.1 Usługi w zakresie praktyki dentystycznej  
86.23.11 Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej  
86.23.11.0 Usługi w zakresie praktyki ortodoncyjnej  
86.23.19 Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej  
86.23.19.0 Pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej  
86.9 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  
86.90 POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  
86.90.1 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej  
86.90.11 Usługi świadczone przez położne  
86.90.11.0 Usługi świadczone przez położne  
86.90.12 Usługi świadczone przez pielęgniarki  
86.90.12.0 Usługi świadczone przez pielęgniarki  
86.90.13 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów  
86.90.13.0 Usługi świadczone przez fizjoterapeutów  
86.90.14 Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego  
86.90.14.0 Usługi pogotowia ratunkowego, włączając usługi zespołów ratownictwa medycznego  
86.90.15 Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne  
86.90.15.0 Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne  
86.90.16 Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji  
86.90.16.0 Usługi świadczone przez banki krwi, spermy i organów przeznaczonych do transplantacji  
86.90.17 Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji  
86.90.17.0 Usługi diagnozowania za pomocą obrazu (np. rentgenowskiego), bez interpretacji  
86.90.18 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów  
86.90.18.0 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego świadczone przez psychologów i psychoterapeutów  
86.90.19 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane  
86.90.19.0 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

Wyszukiwarka, nie będzie pełniła roli oceniacza jakości którą sam zbadasz, tylko uzupełnianą i aktualizowaną informację dotyczącą cen na Usługi Medyczne. Ceny będą pobierane z dostępnych informacji Central Refundacji i Indywidualnie z Placówek Zdrowia.

Data rozpoczęcia przygotowania: 19.05.2017

Porównanie cen usług medycznych
5 (100%) 2 votes

Do góry