Pobieranie numerów recept refundowanych według nowych zasad 2016/2017

Kogo dotyczy zmiana

  • -osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które nie zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae), osoby wykonujące zawód lekarza/lekarza dentysty/ felczera/ pielęgniarki/położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lekarze/lekarze dentyści/ felczerzy/ pielęgniarki/położne wykonujące swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i prowadzące działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem działalności leczniczej,
  • -osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept refundowanych dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae),

sdagaag

Kolejność działań

a) wniosek o dostęp do portalu NFZ

b) wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania nr recept

c) wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania nr recept

d) wniosek o aktualizację danych (po uzyskaniu dostępu do portalu personelu)

zobacz zdjęcia…

Pobieranie numerów recept refundowanych według nowych zasad 2016/2017
5 (100%) 1 vote

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry