Pierwsza gospodarka świata USA ma niedobór kilkuset tysięcy lekarzy. Czy polski lekarz skorzysta z tej okazji, aby zamieszkać w Palm Beach?

Prawo popytu i podaży lekarzy nie omija  państw bardziej zamożnych niż Polska. Wszyscy wiemy, że zwiększony popyt i mała podaż rodzą automatycznie “bylejakość” i to nie dlatego, że medyk jest mniej wyszkolony, ale dlatego, że musi obsłużyć więcej pacjentów niżby to normalnie robił w zdrowym organizmie opieki zdrowotnej, stymulowanym przez różne czynniki. Wchodzą tu w grę takie czynniki jak stres i najzwyczajniej ludzkie zmęczenie. Czy bardzo wysokie wynagrodzenia mogą mieć wpływ na wydajność medyków? na krótką metę tak, to jest do momentu, kiedy wspomagany farmakologicznie ludzki organizm, wytrzyma tempo codziennej pracy. Tak jak w innych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, także w medycynie podniesienie ilości osób świadczących usługi medyczne, ale nie tych na zasadach rozbójnika Rumcajsa (zastrzeżeniem, że w kraju nie na emigracji!), może rozładować sytuacje wzrostu “bylejakości”. Czy tak trudno ministerstwu edukacji, zachęcić młodych ludzi jeszcze w szkole podstawowej przez odpowiednich nauczycieli – pasjonatów do zainteresowania naukami typu: biologia i chemia?.  Problem jest globalny, toteż potrzebne są rozwiązania i unormowania w przepisach wewnętrznych państw i zachęty dla jeszcze “nieopierzonych lekarzy” tuż po studiach, aby z chęcią wykonywali swój zawód nad Wisłą i nie tylko w dużych klinikach uniwersyteckich, gdzie mogą liczyć na karierę naukową, ale na prowincji, gdzie mają wysoki status społeczny i szacunek lokalnej ludności i nieograniczone możliwości dorabiania sobie. Inaczej dojdziemy do momentu, że ludzie zaczną się sami leczyć, ale w zamian przestaną też płacić podatki ponieważ władze nie zapewniają im na wysokim poziomie opieki zdrowotnej (oczywiście podatki pośrednie typu VAT są zmuszeni płacić kupując towary i usługi). A w najlepszym razie  słowo lekarz będzie dla nich nadal synonimem – ludożercy. Czy oto chodzi?

Na niedobór lekarzy w opiece zdrowotnej, narzekają nie tylko kraje rynków wschodzących, ale również takie supermocarstwo jak USA.

Stany Zjednoczone będą musiały stawić czoła niedoborowi lekarzy w ilości między 40.800 a 104.900 w 2030, wynika z badania zleconego przez AAMC. Badania te wykazały, że liczba nowych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i innych specjalistów medycznych nie nadąża za potrzebami rosnącej i starzejącej się populacji tego państwa.

Tegoroczna analiza przeprowadzona została, z przedłużonym terminem symulacji badania o pięć lat tj. od 2025 do 2030 roku, aby uwzględnić czas potrzebny na wykształcenie lekarza, który rozpocznie studia medyczne w 2017 roku.

W podstawowej opiece zdrowotnej, szacowany deficyt lekarzy, będzie pomiędzy 8.700 i 43.100 lekarzy w 2030 roku dla lekarzy podstawowej opieki dla poszczególnych specjalizacji – w tym chirurgicznych i innych szacowany niedobór to liczba między 33.500 a 61.800 lekarzy. W szczególności, przewiduje się przyrost ilości chirurgów do 2030 roku, ale oczekuje się, że przewidywane zapotrzebowanie ze strony pacjentów, będzie wzrastało, powodując niedobór między 19.800 a 29.000 chirurgów w roku 2030.

Dla innych specjalności lekarskich – anestezjologii, radiologii, neurologii, i psychiatrii, między innymi, przewidywany jest niedobór między 18.600 i 31.800 lekarzy w 2030 roku.

Głównymi czynnikami napędzającymi zapotrzebowanie na medyków jest wzrost liczby ludności oraz wzrost liczby starszych Amerykanów, w zależności od badania. Oczekuje się, że całkowita liczba ludności USA wzrośnie o około 12% do roku 2030. Także w 2030, oczekuje się, że liczba mieszkańców USA w wieku 65 lat i starszych wzrośnie o 55%, a liczba osób w wieku 75 lat i starszych wzrośnie o 73% w tym samym okresie.

Dla wszystkich specjalności, duży wpływ będą miały decyzje praktykujących lekarzy o odejściu na emeryturę. Ponad jedna trzecia wszystkich aktywnych lekarzy w USA, będzie miało 65 lub więcej lat w ciągu najbliższych 10 lat.

Już drugi rok z rzędu, raport 2017 zawiera specjalną analizę potrzeb opieki zdrowotnej, szanse i zaniedbania. Według tych danych, jeżeli bariery dostępu do opieki zdrowotnej zostały usunięte w ramach Obamacare i wszyscy Amerykanie na tych samych zasadach posiadanego ubezpieczenia,latynosi i nie-latynosi a także biali pacjenci, mają do niej masowy dostęp to w Stanach Zjednoczonych będzie potrzebne do 96.800 dodatkowych lekarzy. W 2015 roku około trzech czwartych tych lekarzy była potrzebna w obszarach miejskich.(aktualizacja red.: 5 maja na wniosek Donalda Trumpa i partii republikańskiej, zniesiono w Kongresie Obamacare, która to dawała równy dostęp wszystkich amerykanów do opieki zdrowotnej w tym tych z różnych powodów nieubezpieczonych)

Tegoroczne badanie po raz pierwszy uwzględniło, jak osiągnąć cele zdrowotne ludności takie jak eliminacja otyłości i cukrzycy, które również kształtują popyt na lekarzy. W sprawozdaniu stwierdzono, że spełnienie tych celów będzie początkowo powodowało nieznaczny spadek popytu na lekarzy, ale jego wzrost nastąpiłby w 2030 ze względu na wzrost średniej długości życia.

Ponieważ trwają badania nad poprawą leczenia niektórych chorób przewlekłych, można by pomyśleć, że zapotrzebowanie na lekarzy idzie w dół, ale faktycznie idzie w górę, ponieważ ludzie żyją w USA dłużej. Średnia długość życia rośnie, scenariusz ten będzie warunkował wzrost popytu na niektórych specjalistów, takich m.in. jak geriatrzy. Ale także potrzebę innych specjalistów w tym  leczących cukrzycę. Prawdopodobnie zapotrzebowanie na kilka innych specjalizacji pójdzie w dół, jeśli mniej ludzi będzie wymagało specjalistycznej opieki dla chorób przewlekłych.

Wiele regulacji będzie koniecznych w celu rozwiązania przyszłych niedoborów lekarzy, „najlepszym rozwiązaniem” będzie kształcenie większej liczby lekarzy.

AAMC nadal opowiada się za zwiększeniem wsparcia federalnego o dodatkowe 3.000 miejsc rezydencyjnych rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Chociaż szkół medycznych jest więcej i rozszerzyliśmy liczebności klas, trudno będzie zwiększyć ogólną liczbę praktykujących lekarzy bez większego wsparcia dla absolwentów edukacji medycznej. 

Wzywamy do tego Kongres USA, zatwierdzający skromny wzrost federalnego wsparcia dla nowych lekarzy,” -powiedział Dr G. Darrell Kirch prezes Stowarzyszenia AMC, które reprezentuje m.in. publiczne szkoły medyczne i środowiska akademickie „Rozszerzone wsparcie federalnego budżetu dla wszystkich szkół medycznych i szpitali klinicznych  wzmocni edukację i poprawi  opiekę zdrowotną dla pacjenta”.

Raport pokazał się w połowie marca 2017 a datowany jest na luty 2017

żródło:   https://aamc-black.global.ssl.fastly.net/production/media/filer_public/a5/c3/a5c3d565-14ec-48fb-974b-99fafaeecb00/aamc_projections_update_2017.pdf

AAMC – The Association of American Medical Colleges – jest stowarzyszeniem non-profit, którego celem są przekształcenia opieki zdrowotnej dzięki innowacyjnej edukacji medycznej, najnowocześniejsze metody opieki nad pacjentem, i przełomowe badania medyczne. Jego członków obejmuje wszystkie 147 akredytowane w USA i 17 akredytowane w Kanadzie uczelnie medyczne; prawie 400 głównych szpitali dydaktycznych systemu ochrony zdrowia i ponad 80 towarzystw naukowych. 

Ciekawostki:

NHS – (oficjalna nazwa systemów służby zdrowia Wielkiej Brytanii) zatrudnia ponad 1,5 miliona osób, co plasuje ją w pierwszej piątce największych na świecie pracodawców, obok Departamentu Obrony USA, McDonaldsa, Walmartu i Chińskiej Armii Wyzwoleńczej.
Wśród nich wykwalifikowany personel kliniczny obejmuje (stan na kwiecień 2016 rok):

  • 150 273 lekarzy,
  • 40 584 lekarzy pierwszego kontaktu,
  • 314 966 pielęgniarek i pielęgniarek środowiskowych,
  • 18 862 pracowników pogotowia,
  • 111 124  medycznych i stomatologicznych pracowników obsługi.

NHS jest oceniana jako jeden z najlepszych systemów służby zdrowia na świecie.

A w Polsce wg danych Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 05.05.2017

Wykaz krajów z długiem zewnętrznym
# Kraj / Region Zadłużenie zagraniczne
w dolarach
Data Na jednego mieszkańca 
w dolarach
% PKB
1  Stany Zjednoczone 18.235.489.000.000 31 grudnia 2016 56000 97
2  Zjednoczone Królestwo 7.554.815.500.000 31 grudnia 2016 119000 314
3  Francja 5.104.831.200.000 31 grudnia 2016 75800 210
4  Niemcy 5.002.093.100.000 31 grudnia 2016 61700 148
5  Holandia 3.945.974.400.000 31 grudnia 2016 234000 525
6  Luksemburg 3.932.580.200.000 31 grudnia 2016 6733000 6731
7  Japonia 3.645.534.000.000 31 grudnia 2016 26400 74
8  Włochy 2.265.430.500.000 31 grudnia 2016 37900 126
9  Irlandia 2.235.142.300.000 31 grudnia 2016 471000 780
10  Hiszpania 2.032.000.000.000 31 grudnia 2016 44100 167
11  Kanada 1.754.375.600.000 31 grudnia 2016 46800 116
12   Szwajcaria 1.719.445.000.000 31 grudnia 2016 204000 265
13  Australia 1.603.542.800.000 31 grudnia 2016 59000 126
14  Chiny 1.420.657.200.000 31 grudnia 2016 1.000 13
 Hongkong 1.329.506.400.000 31 grudnia 2016 180000 414
15  Singapur 1.316.296.100.000 31 grudnia 2016 227000 453
16  Belgia 1.203.060.800.000 31 grudnia 2016 105000 254
17  Szwecja 853.689.600.000 31 grudnia 2016 86200 177
18  Brazylia 671.647.290.000 31 grudnia 2016 3200 38
19  Austria 630.428.500.000 31 grudnia 2016 74200 167
20  Norwegia 625.999.000.000 31 grudnia 2016 117000 169
21  Rosja 529.651.000.000 31 marca 2017 zał.  3700 40
22  Dania 485.100.200.000 31 grudnia 2016 85900 163
23  Grecja 466.130.000.000 31 grudnia 2016 42800 246
24  Indie 456.066.000.000 31 grudnia 2016 340 24
25  Finlandia 452.747.200.000 31 grudnia 2016 81700 196
26  Portugalia 429.970.800.000 31 grudnia 2016 41900 216
27  Meksyk 412.033.600.000 31 grudnia 2016 3200 38
28  Turcja 404.182.300.000 31 grudnia 2016 5000 47
29  Korea Południowa 380.949.000.000 31 grudnia 2016 7500 27
30  Polska 335.941.000.000 31 grudnia 2016 8700 70
31  Indonezja 321.703.590.000 28 lutego 2017 1200 34
32  Zjednoczone Emiraty Arabskie 220.400.000.000 31 grudnia 2016 zał.  23500 59
33  Malezja 210.396.900.000 31 grudnia 2016 6800 74
34  Arabia Saudyjska 200.900.000.000 31 grudnia 2016 zał.  6100 31
35  Argentyna 192.461.700.000 31 grudnia 2016 4400 36
36  Nowa Zelandia 185.781.900.000 31 grudnia 2016 40300 100
 Tajwan 172.238.000.000 31 grudnia 2016 7400 33
 Portoryko 167.400.000.000 31 stycznia 2015 47800 164
37  Chile 165.101.000.000 28 lutego 2017 9000 66
38  Kazachstan 163.757.700.000 31 grudnia 2016 9100 122
39  Katar 159.200.000.000 31 grudnia 2016 zał. 68100 102
40  Węgry 147.261.000.000 31 grudnia 2016 15000 121
41  Afryka Południowa 142.833.000.000 31 grudnia 2016 2600 48
42  Republika Czeska 137.606.000.000 31 grudnia 2016 13000 70
43  Tajlandia 131.362.470.000 31 marca 2017 2000 33
44  Kolumbia 121.097.200.000 31 styczeń 2017 2.500 43
45  Cypr 115.253.900.000 31 grudnia 2016 97200 597
46  Ukraina 113.483.000.000 31 grudnia 2016 2600 122
47  Wenezuela 110.878.000.000 30 września 2015 3500 23
48  Rumunia 98.781.500.000 28 lutego 2017 5100 55
49  Malta 93.771.100.000 31 grudnia 2016 223000 879
50  Izrael 89.438.400.000 31 grudnia 2015 10700 30
51  Słowacja 79.504.800.000 31 grudnia 2016 14600 91
52  Filipiny 74.762.900.000 31 grudnia 2016 720 25
53  Peru 74.651.200.000 31 grudnia 2016 2300 38
54  Pakistan 74.126.100.000 31 grudnia 2016 380 26
55  Irak 68.010.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1800 44
56  Egipt 67.322.600.000 31 grudnia 2016 700 38
57  Maroko 48.211.500.000 31 grudnia 2016 1400 44
58  Wietnam 48.052.700.000 31 grudnia 2014 500 26
59  Kuwejt 47.890.000.000 31 grudnia 2016 zał.  11700 43
60  Sri Lanka 46.585.700.000 31 grudnia 2016 2200 59
61  Słowenia 45.917.500.000 28 lutego 2017 22200 109
62  Chorwacja 45.124.800.000 31 styczeń 2017 10700 87
63  Sudan 45.000.000.000 31 grudnia 2015 1100 47
64  Łotwa 39.728.800.000 31 grudnia 2016 20400 147
65  Angola 37.700.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1400 41
66  Białoruś 37.567.400.000 31 grudnia 2016 4000 22
67  Litwa 35.971.200.000 31 grudnia 2016 12700 86
68  Ekwador 34.616.500.000 28 lutego 2017 2100 35
69  Bułgaria 34.231.500.000 28 lutego 2017 4900 70
70  Serbia 28.667.000.000 31 grudnia 2016 3300 78
71  Liban 27.796.000.000 31 grudnia 2016 4600 54
72  Jordania 27.159.700.000 31 grudnia 2016 3400 30
73  Kuba 26.320.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2300 34
74  Urugwaj 26.149.200.000 31 grudnia 2016 7600 50
75  Republika Dominikany 26.050.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2400 36
76  Bangladesz 25.963.000.000 30 czerwca 2016 160 12
77  Tunezja 25.124.700.000 31 grudnia 2012 2200 56
78  Islandia 24.988.000.000 31 grudnia 2016 74700 117
79  Kostaryka 24.910.000.000 31 grudnia 2016 zał.  5100 43
80  Mongolia 23.784.800.000 30 września 2016 7800 186
81  Etiopia 22.490.000.000 31 grudnia 2016 zał.  220 32
82  Papua Nowa Gwinea 22.040.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2800 111
83  Trynidad i Tobago 21.532.100.000 31 grudnia 2016 15700 76
84  Ghana 21.170.00.0000 31 grudnia 2016 zał.  700 50
85  Bahrajn 21.160.000.000 31 grudnia 2016 zał.  14900 66
86  Oman 20.850.000.000 31 grudnia 2016 zał.  4400 35
87  Estonia 20.525.100.000 31 grudnia 2016 15700 91
88  Gwatemala 19.090.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1100 28
89  Palau 18.380.000.000 31 grudnia 2014 zał.  846000 6209
90  Kenia 17.941.400.000 31 grudnia 2016 370 26
91  Bahamas 17.560.000.000 31 grudnia 2013 44200 194
92  Panama 17.108.200.000 31 marca 2017 4200 31
93  Jamajka 16.760.000.000 31 grudnia 2016 zał.  6000 122
94  Monaco 16.500.000.000 30 czerwca 2010 434000 240
95  Paragwaj 16.122.400.000 31 grudnia 2016 2400 58
96  Tanzania 15.890.000.000 31 grudnia 2016 zał.  280 34
97  Uzbekistan 15.750.000.000 31 grudnia 2016 zał.  500 24
98  Gruzja 15.496.200.000 31 grudnia 2016 3900 108
99  Salwador 14.900.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2400 56
100  Laos 11.980.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1700 87
101  Nigeria 11.406.300.000 31 grudnia 2016 60 3
102  Nikaragua 11.100.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1800 83
103  Zimbabwe 10.900.000.000 31 grudnia 2016 zał.  670 77
104  Mauritius 10.890.000.000 31 grudnia 2016 zał.  8500 93
105  Wybrzeże Kości Słoniowej 10.028.100.000 31 grudnia 2015 420 28
106  Armenia 9.951.800.000 31 grudnia 2016 3300 56
107  Kambodża 9.824.400.000 31 grudnia 2016 600 49
108  Mozambik 9.554.000.000 31 grudnia 2016 zał.  320 79
109  Zambia 9.270.000.000 31 grudnia 2016 zał. 540 45
110  Albania 8.475.900.000 31 grudnia 2016 2900 73
111  Honduras 8.042.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1.000 38
112  Kirgistan 7.866.800.000 31 grudnia 2016 1300 120
113  Macedonia 7.645.500.000 31 grudnia 2016 3700 74
114  Kamerun 7.375.000.000 31 grudnia 2016 zał. 300 24
115  Jemen 7.191.500.000 31 stycznia 2015 260 21
116  Iran 7.116.000.000 31 grudnia 2016 zał.  90 2
117  Azerbejdżan 6.913.200.000 31 grudnia 2016 1300 20
118  Moldova 6.594.700.000 31 grudnia 2016 1600 98
119  Namibia 6.515.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2.500 64
120  Myanmar 6.401.200.000 31 grudnia 2015 120 17
121  Boliwia 6.340.800.000 31 grudnia 2015 600 19
122  Uganda 6.241.000.000 31 grudnia 2016 zał.  150 24
123  Senegal 6.186.000.000 31 grudnia 2016 zał.  390 42
124  Syria 5.918.000.000 31 grudnia 2016 zał.  300 24
125  Demokratyczna Republika Konga 5.331.000.000 31 grudnia 2016 zał.  70 13
126  Gabon 5.158.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2900 35
127  Korea Północna 5.000.000.000 2013 zał.  200 18
128  Bośnia i Hercegowina 4.891.900.000 31 grudnia 2016 1300 31
129  Republika Konga 4.817.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1.000 55
130  Barbados 4.490.000.000 2010 zał.  15700 100
131  Madagaskar 4.007.000.000 31 grudnia 2016 zał. 160 41
132  Mali 3.626.000.000 31 grudnia 2016 zał.  200 26
133  Mauretania 3.585.000.000 31 grudnia 2016 zał.  840 76
134  Libia 3.531.000.000 31 grudnia 2016 zał.  550 9
135    Nepal 3.450.200.000 31 lipca 2015 120 16
136  Algieria 3.139.000.000 30 czerwca 2016 80 2
137  Burkina Faso 3.092.000.000 31 grudnia 2016 zał.  160 26
138  Somali 3.054.000.000 31 grudnia 2013 zał.  270 52
139  Niger 2.729.000.000 31 grudnia 2016 zał.  130 36
140  Czarnogóra 2.665.400.000 31 grudnia 2015 4300 66
141  Seszele 2.552.000.000 31 grudnia 2016 zał.  26200 180
142  Rwanda 2.442.000.000 31 grudnia 2016 zał.  200 29
 Bermudy 2.435.000.000 2015 zał.  39700 47
143  Benin 2.340.000.000 31 grudnia 2016 zał.  200 26
144  Gujana 2.303.000.000 31 grudnia 2013 zał.  3000 67
145  Tadżykistan 2.274.100.000 31 grudnia 2016 260 35
146  Bhutan 2.261.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2900 108
 Kosowo 2.204.600.000 31 grudnia 2016 1200 34
147  Haiti 2.022.000.000 31 grudnia 2016 zał.  180 24
148  Malawi 1.921.000.000 31 grudnia 2016 zał.  100 35
149  Czad 1.875.000.000 31 grudnia 2016 zał.  130 18
150  Botswana 1.685.400.000 31 marca 2017 720 12
 Palestyna 1.662.000.000 31 marca 2016 zał.  340 17
151  Wyspy Zielonego Przylądka 1.660.000.000 31 grudnia 2016 zał. 3100 99
152  Sierra Leone 1.561.000.000 31 grudnia 2016 zał.  230 36
153  Gwinea Równikowa 1.364.000.000 31 grudnia 2016 zał.  1500 12
154  Dżibuti 1.339.000.000 31 grudnia 2016 zał. 1500 71
155  Gwinea 1.332.000.000 31 grudnia 2016 zał.  100 20
156  Belize 1.327.000.000 31 grudnia 2016 zał.  3500 75
157  Afganistan 1.280.000.000 FY-2010/11 40 7
158  Surinam 1.235.000.000 31 grudnia 2016 zał.  2200 30
159  Iść 1.173.000.000 31 grudnia 2016 zał.  150 26
160  Liberia 1.111.000.000 31 grudnia 2016 zał. 230 51
161  Gwinea Bissau 1.095.000.000 31 grudnia 2010 zał. 570 94
162  Lesotho 948.800.000 31 grudnia 2016 zał.  430 53
 Wyspy Owcze 888.800.000 2010 18400 38
163  Fidżi 833.400.000 31 grudnia 2016 zał. 900 18
164  Erytrea 820.200.000 31 grudnia 2016 zał.  150 15
165  Malediwy 741.600.000 2014 zał.  2000 23
166  Burundi 705.200.000 31 grudnia 2016 zał. 60 26
 Aruba 693.200.000 31 grudnia 2014 6600 28
167  Republika Środkowoafrykańska 686.900.000 31 grudnia 2016 zał. 130 39
168  Grenada 679.000.000 2013 zał.  6300 66
169  Gambia 541.800000 31 grudnia 2016 260 61
170  święta Lucia 513.200.000 31 grudnia 2016 zał.  2700 36
171  Turkmenia 502.800.000 31 grudnia 2016 90 1
172  Wyspy Salomona 491.500.000 31 grudnia 2013 zał.  800 40
173  Suazi 470.500.000 31 grudnia 2016 zał.  360 14
174  Samoa 447.200.000 31 grudnia 2013 zał.  2300 51
175  Antigua i Barbuda 441.200.000 31 grudnia 2012 4700 34
176  Saint Vincent i Grenadyny 321.100.000 31 grudnia 2016 zał.  2900 42
177  Timor Wschodni 311.500.000 31 grudnia 2014 250 12
178  Dominika 288.600.000 31 grudnia 2016 zał.  3900 55
179  Sao Tome i Principe 236.500.000 31 grudnia 2016 zał.  1200 67
180  Tonga 233.100.000 31 grudnia 2016 zał.  2200 54
181  Vanuatu 208.100.000 31 grudnia 2016 zał.  750 27
182  Saint Kitts i Nevis 187.500.000 31 grudnia 2016 zał.  3300 20
 Wyspy Cooka 141.000.000 1996 zał.  6700 58
183  Komory 133.300.000 31 grudnia 2016 zał.  160 21
 Nowa Kaledonia 112.000.000 31 grudnia 2013 zał.  420 1
184  Wyspy Marshalla 97.960.000 2013 zał.  1800 52
185  Federalne Stany Mikronezji 93.600.000 2013 zał.  900 29
 Kajmany 79.000.000 1998 est. 2100 7
 Grenlandia 36.400.000 2010 650 2
186  Nauru 33.300.000 2004 zał.  3200 22
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 17.670.000 31 grudnia 2016 570 2
187  Kiribati 13.600.000 2013 zał.  120 8
 Montserrat 8.900,000 1997 1700 20
 Anguilla 8.800.000 1998 590 5
 Wallis i Futuna 3.670.000 2004 280 6
188  Brunei 0 2014 0 0
188  Liechtenstein 0 2001 0 0
 Makau 0 31 grudnia 2013 0 0
 Niue 0 27 października 2016 0 0
190  Andora b / d
190  San Marino b / d
190  Południowy Sudan b / d
190  Tuvalu b / d

żródło: wikitable oparte na żródłach Centralnej Agencji Wywiadowczej USA – CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html#rm , i  https://www.ceicdata.com

 

Pierwsza gospodarka świata USA ma niedobór kilkuset tysięcy lekarzy. Czy polski lekarz skorzysta z tej okazji, aby zamieszkać w Palm Beach?
5 (100%) 4 votes

Jaka jest twoja opinia ?

Pierwsza gospodarka świata USA ma niedobór kilkuset tysięcy lekarzy. Czy polski lekarz skorzysta z tej okazji, aby zamieszkać w Palm Beach?

czas czytania: 8 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij