Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Oczy i Układ Wzrokowy

Oko

Nasze oczy są jedną z najdelikatniejszych części ciała. Dobry stan zdrowia oczu i ich prawidłowa pielęgnacja wspólnie,  chronią wzrok oraz zapobiegają chorobom oczu.

portal medyczny

1-Twardówka, 2-Naczyniówka, 3-Kanał Schlemma, 4-Wyrostek rzęskowy, 5-Rogówka, 6-Tęczówka, 7-Żrenica, 8-Komora przednia oka, 9-Komora tylnia oka, 10-Ciało rzęskowe, 11-Soczewka, 12-Ciało szkliste, 13-Siatkówka, 14-Nerw zwrokowy, 15-Wiązadełko rzęskowe

 

Anatomia oka

Oko działa podobnie jak kamera. Światło przechodzi przez obiektyw (rogówkę) i koncentruje światło, kolory i kształty na siatkówce. Następnie siatkówka rejestruje te zdjęcia i wysyła  do mózgu. A dokładniej wygląda to następująco: światło przechodzi przez przednią część twardówki – rogówkę a następnie dostaje się do oka poprzez źrenicę regulowaną tęczówką (kolorowa część oka) przechodzi przez soczewkę, gdzie promienie świetlne są załamywane, po czym przechodzi przez ciało szkliste, promienie padają na wewnętrzną warstwę oka – siatkówkę (składa się fotoreceptorów: czopków i pręcików), na której powstaje odwrócony obraz. Poprzez nerw wzrokowy impulsy nerwowe są przekazywane do ośrodków wzrokowych kory mózgowej.
Ciało rzęskowe są to promieniście ułożone fałdy, które wydzielają wodnistą ciecz, która bierze udział w sztywności gałki ocznej, natomiast mięsień rzęskowy umożliwia zmianę krzywizny soczewki, co zmienia jej ogniskową, co powoduje że oko ma zdolność do akomodacji. Funkcja ta pozwala nam zobaczyć obiekty w całym naszym zasięgu wzroku.

Części anatomicznej budowy oka:

 

Rogówka – zewnętrzna część, która skupia światło umieszczone na przedniej części oka

Tęczówka – kolorowa część oka, która reguluje ilość światła wpadającego do oka

Twardówka – gruba warstwa ochronna otaczająca oko od strony oczodołu

Naczyniówka – największa część błony naczyniowej gałki ocznej znajdująca się między siatkówką a twardówką

Kanał Schlemma – kanał, biegnący okrężnie wzdłuż całej granicy rogówkowo-twardówkowej, stanowi drogę odpływu cieczy wodnistej oka

Wyrostek rzęsowy – szereg fałdów, które są połączone za pomocą więzadeł, na których zamocowana jest soczewka

Źrenica – otwór znajdujący się przed soczewką, odpowiedzialny za ilość światła padającego na siatkówkę. Chroni wnętrze gałki ocznej przed nadmierną ilością oświetlenia

Komora przednia oka – przestrzeń wypełniona cieczą wodnistą ograniczona rogówką i ciałem rzęskowym oraz tęczówką i soczewką

Komora tylna oka – jedna z 2 wypełnionych cieczą wodnistą przestrzeni w oku. Ograniczona: tęczówką, ciałem rzęskowatym, ciałem szklistym, soczewką

Ciało rzęskowe – część oka otaczająca tęczówkę łącząc ją z naczyniówką

Soczewka – narząd ogniskujący promienie świetlne tak, by tworzyły obraz odwrócony i pomniejszony na siatkówce

Ciało szkliste – galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej, nadaje jej kształt i chroni siatkówkę

Siatkówka – część oka, która jest elementem odbierającym bodźce wzrokowe

Nerw wzrokowy – przewodzi impulsy wzrokowe z oka do ośrodków wzrokowych kory mózgowej

Więzadełko rzęskowe – pasma więzadłowe rozpięte w tylnej komorze oka utrzymujące soczewkę w jej położeniu.

portal medyczny

Wady i choroby oczu

Czasami kształt oka nie załamuje prawidłowo światła, a to może prowadzić do problemów, takich jak krótkowzroczność i dalekowzroczności oraz wiele innych chorób oka, które zostały opisane poniżej.

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – przewlekła i postępująca choroba oczu, która objawia się u osób po 50 roku życia. AMD jest chorobą uszkadzającą centralną część siatkówki. Sucha postać AMD polega na pojawianiu się w warstwie podsiatkówkowej oka złogów, które pogarszają ostrość widzenia. Mokra postać AMD występuje wtedy, gdy  oko, broniąc się przed niedokrwieniem, wytwarza dodatkowe, nieprawidłowe naczynia krwionośne, które przerastają siatkówkę i uszkadzają komórki, wytwarzając blizny, co prowadzi do dalszych uszkodzeń.

Alergie oczu – najczęstsze objawy  alergii oczu to: świąd, zaczerwienienie, łzawienie oczu i obrzęk. Alergia oczu może również prowadzić do zaczerwienienia powiek oraz niewyraźnego, zamglonego widzenia.

Astygmatyzm – charakteryzuje się zaburzoną symetrią obrotową oka. Elementy optyczne oka są symetryczne względem jego osi. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków.

Owrzodzenie rogówki – owrzodzenia rogówki występuje wtedy gdy rogówka została zainfekowana bakteriami, wirusami, grzybami. Wrzody mogą również wystąpić poprzez otarcia rogówki i złej higieny soczewek kontaktowych. Objawy owrzodzenie rogówki obejmują ból oczu, zaczerwienienie, swędzenie i pieczenie, zaburzenia widzenia, zwiększone łzawienie i wrażliwość na światło.

Zaćma – występuje, gdy soczewka oka staje się zmętniona. Promienie świetlne mają trudności w  przedostaniu się do siatkówki, co w konsekwencji prowadzi do upośledzenia ostrości wzroku. Im większe zmętnienia na soczewce oka, tym większe pogorszenie ostrości wzroku następuje u chorego.

Zapalenie spojówek – zapalenie spojówek jest spowodowane zakażeniem błony wewnętrznej powieki, które może być wywołane przez wirusy lub bakterie i charakterystyczną cechą zapalenia są czerwone oczy, swędzenie, łzawienie oczu. Zakażenie może również spowodować zaburzenia widzenia i wrażliwość na światło.

Retinopatia cukrzycowa – jest komplikacją, która występuje u pacjentów z cukrzycą typu 1 i cukrzycą typu 2, w wyniku czego uszkodzone zostają naczynia krwionośne wewnątrz siatkówki. Jeśli z uszkodzonych naczyń wycieka krew może wystąpić poważna utrata wzroku, a nawet ślepota.

Zespół suchego oka –jest spowodowany przez niedostateczne wydzielanie łez. Typowe objawy to: drapanie, uczucie piasku pod powiekami, swędzenie, pieczenie, zaczerwienie, ból, obrzęknięte powieki, zjawisko podwójnego widzenia, gromadzenie się wydzieliny w kącikach oka, światłowstręt.

Jaskra – to grupa chorób, które mogą doprowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego oka, co powoduje utratę wzroku i ślepotę. Jaskra jest spowodowana przez zwiększone ciśnienie w gałce ocznej. Jaskra często rozwija się bez żadnych objawów i bez bólu, ale nie leczona może prowadzić do stopniowej utraty widzenia.

Nadwzroczność – znana również jako dalekowzroczność, jest to stan, w którym rogówka oka ma zbyt małą krzywiznę a gałka oczna jest zbyt krótka. Chory ma problemy z bliskim widzeniem.

Krótkowzroczność – powoduje zaburzenia widzenia na odległość. Dzieje się tak, gdy rogówka ma zbyt dużą krzywiznę.

Presbiopia (starczowzroczność) –  występuje wtedy, gdy oko traci zdolność do skupienia się na pobliskich obiektach. Soczewka oka traci swoją elastyczność i dotyczy osób zarówno z nadwzrocznością, krótkowzrocznością, jak i bez żadnej z tych wad wzroku.

portal medyczny

Pojawiające się objawy mogą wskazywać na chorobę oczu jednak nie wszystkie są poważne i mogą oznaczać chorobę dlatego też, ważne jest aby skonsultować się z lekarzem, jeśli mają one wpływ na nasze widzenie. Tylko lekarz może zdiagnozować objawy choroby oczu i stwierdzić, w jakim stopniu zagrażają naszemu wzrokowi i jakie należy podjąć  leczenie.
Objawy chorób oczu u dorosłych:

– pojawienie się krwi w oku

– rozmycie wizji (utrzymujące się)

– wypukłość oka

– nadmierne łzawienie

– podwójne widzenie

– czułość ekstremalna

– sklejanie się powiek, zwłaszcza po przebudzeniu

– pojawianie się smug światła

– pojawienie się migającego światła

– pojawienie się plam, pajączków, czy cieni na oczach

– ograniczenie ruchów oka

– ból w okolicach oczu

– częściowa lub całkowita utrata pola widzenia

– zaczerwienienie, któremu towarzyszy ból

– obrzęk tkanek oka

– nagłe pogorszenie lub utrata wzroku

 

Objawy chorób oczu u niemowląt i dzieci:

– biała źrenica w jednym lub obu oczach

– wszelkie różnice w wielkości, kształcie i kolorze dowolnej części oka lub powieki mogą świadczyć o chorobie

– obrzęk lub guzek dowolnej okolicy oczu i powiek

– zasłanianie przez dziecko jednego oko, aby spojrzeć na otaczające je rzeczy

– wydzielina z oczu

– opadające powieki

– łzawienie oczu

– „rozbiegany” wzrok

– częste tarcie oczu

– ból w okolicach oczu

– przekrwienie oka

– mrużenie lub ściskanie oka

 

Kiedy szukać pomocy

Osoby, które zauważy zmiany w widzeniu powinny niezwłocznie udać się do specjalisty i zbadać wzrok. Każda z oznak lub objawów wymienionych powyżej, może wskazywać szereg poważnych przejawów chorobowych. Bezzwłocznie skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

– oko jest zaczerwienione z silnym bólem

– wystąpiło pogorszenie wzroku

– oko jest spuchnięte i bolesne w dotyku

– masz gorączkę.
Rutynowe badania mogą zdiagnozować problemy ze wzrokiem i związane z tym choroby. Osoby powyżej 50 roku życia o normalnym wzroku i bez innych czynników ryzyka powinny mieć badania okulistyczne co najmniej raz na pięć lat.
W leczeniu wad i chorób wzroku pomaga nam okulistyka zajmująca się budową, czynnościami, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem oczu oraz optyka, w ramach której świadczone są usługi związane z polepszeniem jakości widzenia. Optycy zapewniają opiekę nad pacjentem dostosowując odpowiednie soczewki kontaktowe, okulary, oprawki do wady wzroku, które zostały zdiagnozowane przez lekarza okulistę.

Regularne badania wzroku są ważne i dzięki nim pozbędziemy się problemów z widzeniem. Nawet w dzieciństwie, ważne jest to  aby dziecko regularnie było poddawane badaniom wzroku, prawdopodobnie przez pediatrę na początku, a później przez okulistę.
Badania pomagają rozpoznać choroby oczu, co za tym idzie lekarz wie jakie podjąć leczenie. Wczesne leczenie wielu chorób oczu może zapobiec ślepocie.
Najczęstsze rodzaje badań, to:

Badanie ostrości wzroku – badanie okulistyczne, które pozwala ocenić jakość widzenia, ale również wstępnie pozwala wykluczyć choroby, w których dochodzi do szybkiego uszkodzenia wzroku. Do bardzo dokładnych pomiarów można zastosować komputerowe badanie wzroku.

Perymetria (badanie pola widzenia) – pozwala określić jak dużą część obrazu widzi nieruchome oko pacjenta, patrzące w jeden centralny punkt. W niektórych chorobach zmniejszenie widzianego obrazu przez pacjenta jest głównym objawem uszkodzenia gałki ocznej. Jedną z tych chorób jest jaskra i padanie pola widzenia może określić zaawansowanie choroby.

Badanie dna oka – to badanie struktur wyściełających gałkę oczną od wewnątrz. Badanie dna oka wykonuje się podczas oftalmoskopii. Używa się wtedy specjalnego narzędzia – oftalmoskopu, który oświetla siatkówkę i pozwala na uwidocznienie dna oka za soczewką.

USG oka wykonuje się w szczególnych przypadkach. Najczęściej przed operacją zaćmy w celu oceny soczewki i wykonania dokładnych pomiarów biometrycznych oka.

Pomiar ciśnienia w gałce ocznej – ciśnienie wewnątrzgałkowe powinny badać wszystkie osoby po 40. roku życia – jest to najlepsze badanie przesiewowe w kierunku jaskry.

OCT – optyczna koherentna tomografia, to specjalistyczne badanie oka, dzięki któremu lekarz uzyskuje przekroje wybranych elementów oka.

Retinoskopia – bada krótko- lub dalekowzroczność oraz  astygmatyzm. Jest ono przeprowadzane za pomocą urządzenia nazywanego retinoskopem, w którym sprawdza się kierunek i zakres błędów refrakcji.
Leczenie oczu

Życie z wadami, chorobami wzroku może być kłopotliwe. Jednak wykonanie podstawowych badań, podjęcie odpowiedniego leczenia oraz zdrowy styl życia poprawi jakość naszego wzroku.

Dieta

Podobnie jak reszta naszego ciała, oczy również wymagają prawidłowego odżywiania. Suplementy, witaminy i składniki mineralne mogą utrzymać nasz wzrok w dobrym stanie. Badania pokazują, że witaminy A, C i E, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowego wzroku i zapobiegają problemom jakim jest zwyrodnienie plamki żółtej przychodzące wraz z wiekiem. Cynk, miedź i inne przeciwutleniacze są również niezbędne w prawidłowym odżywianiu oczu. Wiele witamin i minerałów znajdują się w owocach i warzywach, zatem nie rezygnujmy z nich podczas naszych posiłków.

Zabiegi laserowe

LASIK – Laser służy do zmiany kształtu rogówki oka, aby rozwiązać problemy, takie jak widzenie krótkowzroczne, dalekowzroczne i astygmatyzm. Podczas zabiegu nie jest wymagane usunięcie nabłonka, dzięki czemu oczy szybciej się goją, a pacjent nie czuje bólu. Tą metodą można leczyć obydwoje oczu jednocześnie.

Photorefractive keratectomy (PRK) –zabieg  przy użyciu lasera ekscimerowego, który służy zmianie kształtu rogówki w celu poprawy ostrości widzenia.
Zapobieganie

Ochrona oczu – długotrwała ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV) promienie może powodować nieodwracalne uszkodzenie oczu. Choć zwykle znika ono w ciągu kilku dni, jednak szkodliwe skutki promieniowania UV mogą prowadzić do dalszych powikłań ocznych.

Pielęgnacja soczewek: soczewki kontaktowe powinny być noszone tylko na czas określony przez lekarza okulistę. Długotrwały efekt noszenia soczewek może zwiększyć ryzyko infekcji oczu i choroby. Soczewki kontaktowe należy dotykać czystymi palcami. Po wyjęciu soczewki zawsze należy spłukać ją roztworem soli fizjologicznej.

Regularne wizyty kontrolne u okulisty. Zaleca się osobom w wieku 20 – 39 badania wzroku co dwa do pięciu lat, w wieku 40 – 64 co dwa do czterech lat, a 65 lat co roku do dwóch lat. Osoby, które mają zwiększone ryzyko chorób oczu (jaskra, cukrzyca) powinny wykonywać badania znacznie częściej.

portal medyczny

Szczególne sposoby leczenia

Różowe oczy – leczymy lekami, takimi jak środki przeciwhistaminowe, stabilizatory komórek tucznych, środki zmniejszające przekrwienie, steroidy i krople przeciwzapalne.

Suche oczy – zwykle leczone za pomocą sztucznych łez. Jednak nie każdy reaguje na to leczenie. Cyklosporyna, krople sterydowe  mogą być również przewidziane w leczeniu.

Dalekowzroczności, astygmatyzmu i krótkowzroczność – choroby te mogą być leczone z zastosowaniem szkieł zewnętrznych, takich jak soczewki kontaktowe i okulary. Oprócz tego, istnieją różne operacje, takie jak LASIK, LASEK, photorefractive keratectomy (PRK).

Retinopatia cukrzycowa – leczenie retinopatii cukrzycowej wymaga leczenia insuliną.

Jaskra – leczenie jaskry obejmuje krople do oczu leki doustne oraz zabiegi chirurgiczne.

Zwyrodnienie plamki żóltej – suche AMD można leczyć stosując leki poprawiające ukrwienie, a także bogatą w owoce i warzywa dietę oraz obniżając poziom cholesterolu. Leczenie mokrego AMD polega na niszczeniu nieprawidłowych naczyń krwionośnych światłem lasera – o ile nie są one położone w centrum plamki żółtej.

Oczy i Układ Wzrokowy
5 (100%) 2 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry