Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Objawy ADHD u dzieci

Objawy ADHD u dzieci

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem uwagi . Jest jedną z najczęściej występujących chorób wieku dziecięcego i wieku dojrzewania, jednak może również występować u osób dorosłych.

Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), dzielą się na dwa zestawy problemów behawioralnych.

Kategorie te to:

 • nieuwaga
 • nadpobudliwość i impulsywność

Większość osób z ADHD ma problemy, które należą do obu tych kategorii, ale nie zawsze tak się zdarza.
Objawy u dzieci i młodzieży – są dobrze określone i zwykle widoczne. Występują one w więcej niż jednej sytuacji, np. w domu i w szkole.

Główne objawy  nieuwagi to:

 • krótki czas koncentracji i  łatwość rozpraszania się
 • lekkomyślne błędy – na przykład w nauce
 • zapominanie lub utraty rzeczy
 • brak skupienia na zadaniach, które są uciążliwe i czasochłonne
 • trudności w realizowaniu zadań
 • częste przechodzenie z jednej czynności na drugą
 • trudności z przetwarzaniem informacji, tak dokładnie i szybko jak inni

 

Główne objawy nadpobudliwości i impulsywności to:

 • nie jest w stanie usiedzieć w miejscu, szczególnie w spokojnej i cichej okolicy,
 • nie jest w stanie skoncentrować się na zadaniach
 • nadmierny ruch fizyczny
 • nadmierne mówienie
 • nie jest w stanie czekać na swoją kolej
 • działa bez zastanowienia
 • przerywanie rozmowy
 • brak poczucia zagrożenia

adhd

Objawy te mogą spowodować poważne problemy w życiu dziecka, np. niepowodzenia w szkole, słaba integracja z innymi dziećmi i dorosłymi, problemy z dyscypliną.

Jednak nie zawsze tak jest, niektóre dzieci mogą mieć objawy innych problemów ADHD, takich jak:

 • zaburzenia lękowe -mogą spowodować, ze twoje dziecko będzie się nadmiernie martwić i denerwować. Może to również powodować objawy fizyczne, takie jak szybkie bicie serca, pocenie się czy też zawroty głowy
 • zaburzenie opozycyjno-buntownicze – jest to określone opisujące  negatywne i destrukcyjne zachowania, zwłaszcza wobec autorytetów, takich jak rodzice, nauczyciele
 • zaburzenia zachowania – często wiąże się to z tendencję do zachowań antyspołecznych, takich jak kradzież, wandalizm, przemoc wobec ludzi i zwierząt
 • depresja
 • problemy ze snem
 • zaburzenia autystyczne
 • brak zainteresowań
 • padaczka
 • Syndrom Tourette’a
 • trudności w uczeniu się, np. dyslekcja

 

Leczenie

Nie można całkowicie wyleczyć nadpobudliwości psychoruchowe (ADHD), ale można złagodzić jej objawy i sprawić, że będzie mniej problematyczna w codziennym życiu.

ADHD może być leczone za pomocą leku lub terapii, a połączenie obu sposobów często jest najlepszą metodą jego leczenia.

Kuracja zazwyczaj jest prowadzona przez specjalistów, takich jak pediatra lub psychiatra, choć może być również monitorowana przez lekarza rodzinnego.

Przyjmowanie leków, różne terapie mogą być użyteczne w leczeniu ADHD u dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia jest skuteczna w leczeniu również dodatkowych problemów, takich jak np. zaburzenia lękowe. Opieka nad dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) może być wyczerpująca i stresująca.Najlepszym sposobem w codziennym życiu  jest to aby zaplanować dzień, tak aby dziecko dokładnie wiedziało czego się spodziewać, wyznaczyć mu konkretne zadania i konsekwentnie  je realizować, egzekwować wywiązywanie się ze swoich obowiązków, wprowadzić pochwały lub nagrody by wzmocnić pozytywne zachowania dziecka, wprowadzić stałe godziny, np. posiłków, snu.

 

 

Objawy ADHD u dzieci
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry