Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Nihil novi i Status quo w Sejmie, ale na koniec miesiąca wypłata za ciężką pracę posła do odbioru

Mydlenie oczu wyborcom? Wyrabianie nadgodzin? Samorząd Aptekarski może czuć się oszukany. Wygrał wielki biznes w tym międzynarodowy pod płaszczykiem wolności i swobody gospodarczej, dobra konsumenta i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  dla Rządu polskiego – gdyby miało być inaczej. Czekają nas dalsze bankructwa niesieciowych Aptek? Ten kto wierzy w  gruntowną reformę polskiej polityki zdrowotnej jest bardzo naiwny. Ogromne sumy środków unijnych, większość parlamentarna którą stanowi jedna partia (zapewne druga taka okazja już się nie powtórzy), są idealnym gruntem do reform.

Wprawdzie wtedy jeszcze nie należeliśmy do Unii Europejskiej, ale premier Jerzy Buzek nie mając większości swojej partii w parlamencie i “nie-swojego Prezydenta” wprowadził cztery rewolucyjne reformy w naszym kraju w tym w służbie zdrowia, która decentralizowała system ubezpieczeń zdrowotnych i wprowadzała kasy chorych, regionalne lub branżowe instytucje podpisujące umowy o finansowaniu z zakładami opieki zdrowotnej. Wprowadzała także instytucję lekarza rodzinnego.  Czy reformy Buzka były dobre? Czas pokazał, że nie, ale miał on determinacje w dążeniu do celu.A pamiętamy chyba, że również wtedy, nie było entuzjazmu społecznego do wprowadzanych reform, ale były dobre pomysły nieskopiowane do końca z rozwiązań w innych krajach.

Oczywiście można liczyć na to, że wpompowane w Polskę w poprzedniej perspektywie unijnej kilkadziesiąt miliardów Euro dotacji Unijnych a w tej do 2020 roku prawie 80 miliardów Euro w ramach polityki spójności (wyrównywania nierówności pomiędzy poszczególnymi państwami Unii) same z siebie rozwiążą różne problemy,ponieważ społeczeństwo zobaczy nowe drogi, wyremontowane lub wybudowane od nowa urzędy, rozbudowane i wyposażone w nowy sprzęt Publiczne Uczelnie Medyczne, stadiony  itd. a więc automatycznie podniesie się wzrokowa estetyka otoczenia, ale należy pamiętać, że nasi sąsiedzi Niemcy o jednych z największych na świecie rezerwach kapitałowych mających pokrycie w czystym złocie, wpompowują tak w Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) już od 27 lat biliony Euro ,a sytuacja wschodnich Niemiec nie jest do pozazdroszczenia, tak jak w całym  bloku wschodnim uzależnionym surowcowo i kapitałowo.

A w Polsce?

Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. deregulacji po raz drugi  już w swojej historii prac nad projektem Apteka dla Aptekarza,  opowiedziała się dzisiaj za tym, by prawo prowadzenia aptek mogli posiadać nie tylko farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu, ale też inne osoby. Poparcia nie zyskały wnioski o odrzucenie projektu w całości.

Poseł Michał Cieślak (PiS) rolnik z wykształcenia, zgłosił poprawkę by prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiadać mogli nie tylko farmaceuci z prawem wykonania zawodu lub spółki w których partnerami i wspólnikami są farmaceuci posiadający prawo zawodu – jak planowano w pierwotnej wersji projektu, ale by miały je także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki jawne, spółki partnerskie oraz niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego.

– Wnioskodawca podziela konieczność dokonania strukturalnej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zmiany pozycji apteki i aptekarza. (…) Projektowane zmiany powinny mieć jednak charakter kompleksowy, poprzedzony m.in. konsultacjami społecznymi oraz oceną skutków regulacji, a także uwzględniać stanowiska wielu uczestników rynku farmaceutycznego, w tym w szczególności pacjentów – powiedział poseł.

Jego zdaniem, proponowane przez projektodawcę zmiany dotyczące struktury własnościowej aptek – tzw. zasady apteki dla aptekarza – jest zbyt daleko idąca regulacją i ingerencją. – Proponowana przeze mnie poprawka jest rezultatem uzgodnień na poziomie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – wskazał.

To dlaczego w Polsce jest tyle regulacji i ingerencji ograniczających swobodę działalności gospodarczej i uprzywilejowanych zawodów i tym się nikt nie zajmuje tak precyzyjnie jak projektem Apteka dla Aptekarza- zapytalibyśmy pana posła Cieślaka? a także dlaczego robi się show z różnych wprowadzanych przepisów mających niby ułatwiać życie obywatelom a póżniej możemy poczytać o efektach ich wprowadzania w tytułach gazet  “Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika to fikcja”- co robi komisja deregulacji i poseł Cieślak z kolegami wtedy?

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda wskazywał, że regulacja powinna nazywać się “nowa apteka dla aptekarza”, ponieważ obejmie tylko nowopowstające podmioty. – Mamy na ukończeniu projekt dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego, który z pewnością będzie długo procedowany. Potrzebujemy ustawy parasolowej dlatego ustawa ma pełne poparcie ministra zdrowia – dodał.

Na skutek uwag biura legislacyjnego ostatecznie przegłosowano, że prawo prowadzenia aptek posiadać będą farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu, osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność oraz spółki prawa handlowego nie mające osobowości prawnej – czyli jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowe akcyjne. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się siedmiu posłów, trzy przeciw, nikt się nie wstrzymał.mw/IAR

Nihil novi i Status quo w Sejmie, ale na koniec miesiąca wypłata za ciężką pracę posła do odbioru
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Nihil novi i Status quo w Sejmie, ale na koniec miesiąca wypłata za ciężką pracę posła do odbioru

czas czytania: 3 min
0
Do góry