Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.(Nie)Ufamy publicznemu ubezpieczeniu? Rośnie sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych

Po trzech kwartałach 2016 roku, liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zwiększyła się rok do roku o 28 proc. i osiągnęła liczbę 1,76 mln. Składka przypisana brutto wyniosła 399,1 mln zł – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami (ponad 1,4 mln) są polisy grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce najczęściej elementem świadczeń socjalnych. Rosnące kolejki do specjalistów i niepewność związana z trwającymi zmianami w ochronie zdrowia, powodują większe zainteresowanie klientów prywatnymi ubezpieczeniami w coraz szerszym zakresie. Rośnie też zainteresowanie polisami lekowymi, które uniezależniają nasze wydatki na leki od zmian związanych z ich refundacją.

Rynek ubezpieczeń zdrowotnych po III kw. 2016 r.

Ubezpieczenia indywidualne Ubezpieczenia grupowe
III kw. 2015 III kw. 2016 III kw. 2015 III kw. 2016
Liczba ubezpieczonych (tys. szt.) 244,7 350,5 1137 1414,3
Składka przypisana brutto (mln zł) 50,5 56,6 305,7 342,4

 

Towarzystwa Ubezpieczeń, oferują kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

W uproszczeniu można je podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Ubezpieczenia ambulatoryjne
  • Ubezpieczenia szpitalne
  • Inne: assistance medyczny, ubezpieczenia lekowe

1. Ubezpieczenia ambulatoryjne

To najczęściej oferowany rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Standardowo obejmuje swoim zakresem możliwość korzystania z konsultacji u lekarzy-specjalistów, szerokiego zakresu badań diagnostycznych oraz wskazanych w umowie zabiegów ambulatoryjnych, (takich, których przeprowadzenie nie wymaga wizyty w szpitalu).

Ubezpieczony ma do dyspozycji kilkadziesiąt, a nawet kilkaset placówek medycznych na terenie całej Polski, z którymi współpracują TU. Daje to szeroki dostęp do bogatego zaplecza placówek, w których, w razie potrzeby, pacjent szybko i sprawnie uzyska pomoc lekarską (umowa ubezpieczenia jasno określa w jakim czasie ubezpieczyciel musi zapewnić dostęp do konkretnego lekarza). W centrum medycznym wystarczy pokazać kartę ubezpieczeniową, która uprawnia do bezgotówkowego korzystania z porad, badań i innych usług, zgodnie z tym, co TU oferuje w wybranym wariancie polisy. Wygodnym rozwiązaniem jest także możliwość refundacji kosztów leczenia zabiegów operacyjnych z katalogu „chirurgii jednego dnia”. Pamiętaj, że ubezpieczenie ambulatoryjne nie zapewnia leczenia szpitalnego, istnieje jednak możliwość kupienia ubezpieczenia szpitalnego.

2. Ubezpieczenia szpitalne

Na rynku znajduje się kilka rodzajów tzw. polis szpitalnych, które różnią się zakresem świadczeń. Ich wspólnym mianownikiem jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do leczenia szpitalnego w komfortowych warunkach. W zależności od zakresu ubezpieczenia, znajduje się w nich od ok. 70 do 250 procedur, na ogół tych, do których są najdłuższe kolejki w systemie publicznym. Ubezpieczenie szpitalne może obejmować:

  • organizację i pokrycie kosztów różnych rodzajów operacji i zabiegów (typy zabiegów i operacji określa precyzyjna lista),
  • poprawę warunków hospitalizacji.

Co to oznacza w praktyce? Polisa szpitalna skraca czas oczekiwania na planowany zabieg czy operację (np. z zakresu chirurgii, ginekologii, laryngologii, urologii, okulistyki, kardiologii, ortopedii) nawet do ok. 14 dni, a na poradę specjalistyczną – do ok. tygodnia. Często Ubezpieczony ma ponadto możliwość wyboru lekarza prowadzącego, ma dostęp do indywidualnej opieki pielęgniarskiej, leży w jedno- lub dwuosobowym pokoju o podwyższonym standardzie. Dodatkowo, każdym pacjent ma do dyspozycji osobistego opiekuna, który skoordynuje wszystkie sprawy związane z hospitalizacją, począwszy od zgłoszenia potrzeby operacji, przez cały proces poprzedzających ją konsultacji, samą hospitalizację i zabieg realizowane w uzgodnionym terminie w najlepszych prywatnych (a czasem także publicznych) szpitalach w Polsce, aż po rekonwalescencję i rehabilitację.

3, Assistance medyczny – dołączany do ubezpieczenia

Dodatkowa usługa która, stanowi bardzo dobre uzupełnienie ubezpieczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową, najczęściej wystarczy zadzwonić pod jeden, całodobowy numer telefonu. Konsultanci infolinii identyfikują problem, proponują pomoc adekwatną do sytuacji, np. organizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizytę pielęgniarki itp.

Klienci mogą skorzystać także z pomocnych i potrzebnych w razie wypadku lub rekonwalescencji usług dodatkowych. Są to przede wszystkim:

  • pomoc w prowadzeniu domu po wypadku lub powrocie ze szpitala,
  • asystę medyczną podczas transportu pacjenta do miejsca zamieszkania,
  • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji, a także opiekę nad jego zwierzętami domowymi,

Pamiętaj, że asssistance medyczny nie obejmuje pokrycia kosztów świadczeń medycznych.

4. Ubezpieczenie lekowe

To nowy rodzaj ubezpieczenia o charakterze zdrowotnym w Polsce. W chwili obecnej ubezpieczenie lekowe oferuje zaledwie kilka towarzystw ubezpieczeniowych, choć tego typu polisy, od lat z powodzeniem funkcjonują w innych krajach.

Ubezpieczenie lekowe w łatwy i skuteczny sposób pozwala istotnie zmniejszyć wydatki na leki. Dzięki niemu, klienci zyskują wymierną korzyść finansową w postaci zaoszczędzonych pieniędzy.

Ideą ubezpieczeń lekowych jest zakup przez pacjentów leków na receptę po obniżonej cenie, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach zawartej polisy. Mogą one sfinansować zakup leków nawet w 80% ceny jaką powinien zapłacić w aptece pacjent.

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie leki dostępne w Polsce na podstawie recepty. Ich lista jest bardzo szeroka i w przypadkach niektórych ubezpieczeń może zawierać prawie wszystkie medykamenty przepisywane przez lekarzy.

Świadczenia zdrowotne można realizować w wybranych aptekach na terenie całego kraju, a ubezpieczyciele zadbali o to, aby sieć punktów aptecznych była jak najszersza, zapewniając w ten sposób klientom, dostęp do świadczeń lekowych w wielu miejscach w Polsce. Te najbardziej nowoczesne formy ubezpieczenia lekowego, pozwalają na otrzymanie dofinansowania bezpośrednio w aptece przy użyciu imiennej karty lekowej.

Ubezpieczenia lekowe, w ślad za ubezpieczeniami ambulatoryjnymi, co raz częściej wykorzystywane są, jako narzędzie motywacji pozapłacowej pracowników.

O czym warto pamiętać

Zanim zdecydujesz się na wykupienie polisy, przemyśl swoje potrzeby (na miarę). Pamiętaj, że chodzi o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych!

Obecnie na rynku jest już kilkadziesiąt ofert prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – różnią się nie tylko ceną, ale zakresem ochrony, specjalnościami lekarzy i rodzajami zabiegów, do których masz dostęp czy liczba placówek, z którymi współpracuje ubezpieczyciel. Poproś o poradę agenta ubezpieczeniowego lub skorzystaj z infolinii prowadzonych przez TU – pracownicy wyjaśnią Ci różnice w zakresie poszczególnych wariantów ubezpieczeniowych, zapoznają Cię też z najważniejszymi kwestiami związanymi z ochroną ubezpieczeniową. Dokładnie przestudiuj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), a przy podpisywaniu umowy – koniecznie zapoznaj się z dokumentem.

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych składkę opłaca się zwykle miesięcznie.

Sprawdź do ilu i jakich placówek ubezpieczyciel gwarantuje dostęp w okolicy Twojego miejsca zamieszkania. Jest to ważne szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Na niektóre świadczenia obowiązuje tzw. karencja, czyli czas, który musi upłynąć, zanim ubezpieczony uzyska dostęp do określonego świadczenia. Jest to okres zazwyczaj 3 lub 4 miesięcy po zawarciu polisy. W tym czasie towarzystwo nie zapewnia ubezpieczonemu ochrony, chyba, że zajdzie zdarzenie do którego doszło w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Dowiedz się, czy Twój pracodawca nie oferuje zdrowotnego ubezpieczenia grupowego. Nawet, jeżeli firma nie opłaca składek za swoich pracowników, tylko potrąca je z wynagrodzenia, rozwiązanie zawsze będzie tańsze niż polisa indywidualna. Jeżeli w firmie nie funkcjonuje takie ubezpieczenie – warto na nie namówić pracodawcę.

żródło:Polska Izba Ubezpieczeń,Polisa na zdrowie

 

(Nie)Ufamy publicznemu ubezpieczeniu? Rośnie sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

(Nie)Ufamy publicznemu ubezpieczeniu? Rośnie sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych

czas czytania: 5 min
0
Do góry