(Nie)Ufamy publicznemu ubezpieczeniu? Rośnie sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych

Po trzech kwartałach 2016 roku, liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zwiększyła się rok do roku o 28 proc. i osiągnęła liczbę 1,76 mln. Składka przypisana brutto wyniosła 399,1 mln zł – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami (ponad 1,4 mln) są polisy grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są w Polsce najczęściej elementem świadczeń socjalnych. Rosnące kolejki do specjalistów i niepewność związana z trwającymi zmianami w ochronie zdrowia, powodują większe zainteresowanie klientów prywatnymi ubezpieczeniami w coraz szerszym zakresie. Rośnie też zainteresowanie polisami lekowymi, które uniezależniają nasze wydatki na leki od zmian związanych z ich refundacją.

Rynek ubezpieczeń zdrowotnych po III kw. 2016 r.

Ubezpieczenia indywidualne Ubezpieczenia grupowe
III kw. 2015 III kw. 2016 III kw. 2015 III kw. 2016
Liczba ubezpieczonych (tys. szt.) 244,7 350,5 1137 1414,3
Składka przypisana brutto (mln zł) 50,5 56,6 305,7 342,4

 

Towarzystwa Ubezpieczeń, oferują kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych. W zależności od wariantu, różnią się one zakresem ochrony i dostępnych świadczeń.

W uproszczeniu można je podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Ubezpieczenia ambulatoryjne
  • Ubezpieczenia szpitalne
  • Inne: assistance medyczny, ubezpieczenia lekowe

1. Ubezpieczenia ambulatoryjne

To najczęściej oferowany rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Standardowo obejmuje swoim zakresem możliwość korzystania z konsultacji u lekarzy-specjalistów, szerokiego zakresu badań diagnostycznych oraz wskazanych w umowie zabiegów ambulatoryjnych, (takich, których przeprowadzenie nie wymaga wizyty w szpitalu).

Ubezpieczony ma do dyspozycji kilkadziesiąt, a nawet kilkaset placówek medycznych na terenie całej Polski, z którymi współpracują TU. Daje to szeroki dostęp do bogatego zaplecza placówek, w których, w razie potrzeby, pacjent szybko i sprawnie uzyska pomoc lekarską (umowa ubezpieczenia jasno określa w jakim czasie ubezpieczyciel musi zapewnić dostęp do konkretnego lekarza). W centrum medycznym wystarczy pokazać kartę ubezpieczeniową, która uprawnia do bezgotówkowego korzystania z porad, badań i innych usług, zgodnie z tym, co TU oferuje w wybranym wariancie polisy. Wygodnym rozwiązaniem jest także możliwość refundacji kosztów leczenia zabiegów operacyjnych z katalogu „chirurgii jednego dnia”. Pamiętaj, że ubezpieczenie ambulatoryjne nie zapewnia leczenia szpitalnego, istnieje jednak możliwość kupienia ubezpieczenia szpitalnego.

2. Ubezpieczenia szpitalne

Na rynku znajduje się kilka rodzajów tzw. polis szpitalnych, które różnią się zakresem świadczeń. Ich wspólnym mianownikiem jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do leczenia szpitalnego w komfortowych warunkach. W zależności od zakresu ubezpieczenia, znajduje się w nich od ok. 70 do 250 procedur, na ogół tych, do których są najdłuższe kolejki w systemie publicznym. Ubezpieczenie szpitalne może obejmować:

  • organizację i pokrycie kosztów różnych rodzajów operacji i zabiegów (typy zabiegów i operacji określa precyzyjna lista),
  • poprawę warunków hospitalizacji.

Co to oznacza w praktyce? Polisa szpitalna skraca czas oczekiwania na planowany zabieg czy operację (np. z zakresu chirurgii, ginekologii, laryngologii, urologii, okulistyki, kardiologii, ortopedii) nawet do ok. 14 dni, a na poradę specjalistyczną – do ok. tygodnia. Często Ubezpieczony ma ponadto możliwość wyboru lekarza prowadzącego, ma dostęp do indywidualnej opieki pielęgniarskiej, leży w jedno- lub dwuosobowym pokoju o podwyższonym standardzie. Dodatkowo, każdym pacjent ma do dyspozycji osobistego opiekuna, który skoordynuje wszystkie sprawy związane z hospitalizacją, począwszy od zgłoszenia potrzeby operacji, przez cały proces poprzedzających ją konsultacji, samą hospitalizację i zabieg realizowane w uzgodnionym terminie w najlepszych prywatnych (a czasem także publicznych) szpitalach w Polsce, aż po rekonwalescencję i rehabilitację.

3, Assistance medyczny – dołączany do ubezpieczenia

Dodatkowa usługa która, stanowi bardzo dobre uzupełnienie ubezpieczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową, najczęściej wystarczy zadzwonić pod jeden, całodobowy numer telefonu. Konsultanci infolinii identyfikują problem, proponują pomoc adekwatną do sytuacji, np. organizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizytę pielęgniarki itp.

Klienci mogą skorzystać także z pomocnych i potrzebnych w razie wypadku lub rekonwalescencji usług dodatkowych. Są to przede wszystkim:

  • pomoc w prowadzeniu domu po wypadku lub powrocie ze szpitala,
  • asystę medyczną podczas transportu pacjenta do miejsca zamieszkania,
  • opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji, a także opiekę nad jego zwierzętami domowymi,

Pamiętaj, że asssistance medyczny nie obejmuje pokrycia kosztów świadczeń medycznych.

4. Ubezpieczenie lekowe

To nowy rodzaj ubezpieczenia o charakterze zdrowotnym w Polsce. W chwili obecnej ubezpieczenie lekowe oferuje zaledwie kilka towarzystw ubezpieczeniowych, choć tego typu polisy, od lat z powodzeniem funkcjonują w innych krajach.

Ubezpieczenie lekowe w łatwy i skuteczny sposób pozwala istotnie zmniejszyć wydatki na leki. Dzięki niemu, klienci zyskują wymierną korzyść finansową w postaci zaoszczędzonych pieniędzy.

Ideą ubezpieczeń lekowych jest zakup przez pacjentów leków na receptę po obniżonej cenie, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach zawartej polisy. Mogą one sfinansować zakup leków nawet w 80% ceny jaką powinien zapłacić w aptece pacjent.

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie leki dostępne w Polsce na podstawie recepty. Ich lista jest bardzo szeroka i w przypadkach niektórych ubezpieczeń może zawierać prawie wszystkie medykamenty przepisywane przez lekarzy.

Świadczenia zdrowotne można realizować w wybranych aptekach na terenie całego kraju, a ubezpieczyciele zadbali o to, aby sieć punktów aptecznych była jak najszersza, zapewniając w ten sposób klientom, dostęp do świadczeń lekowych w wielu miejscach w Polsce. Te najbardziej nowoczesne formy ubezpieczenia lekowego, pozwalają na otrzymanie dofinansowania bezpośrednio w aptece przy użyciu imiennej karty lekowej.

Ubezpieczenia lekowe, w ślad za ubezpieczeniami ambulatoryjnymi, co raz częściej wykorzystywane są, jako narzędzie motywacji pozapłacowej pracowników.

O czym warto pamiętać

Zanim zdecydujesz się na wykupienie polisy, przemyśl swoje potrzeby (na miarę). Pamiętaj, że chodzi o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych!

Obecnie na rynku jest już kilkadziesiąt ofert prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – różnią się nie tylko ceną, ale zakresem ochrony, specjalnościami lekarzy i rodzajami zabiegów, do których masz dostęp czy liczba placówek, z którymi współpracuje ubezpieczyciel. Poproś o poradę agenta ubezpieczeniowego lub skorzystaj z infolinii prowadzonych przez TU – pracownicy wyjaśnią Ci różnice w zakresie poszczególnych wariantów ubezpieczeniowych, zapoznają Cię też z najważniejszymi kwestiami związanymi z ochroną ubezpieczeniową. Dokładnie przestudiuj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), a przy podpisywaniu umowy – koniecznie zapoznaj się z dokumentem.

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych składkę opłaca się zwykle miesięcznie.

Sprawdź do ilu i jakich placówek ubezpieczyciel gwarantuje dostęp w okolicy Twojego miejsca zamieszkania. Jest to ważne szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Na niektóre świadczenia obowiązuje tzw. karencja, czyli czas, który musi upłynąć, zanim ubezpieczony uzyska dostęp do określonego świadczenia. Jest to okres zazwyczaj 3 lub 4 miesięcy po zawarciu polisy. W tym czasie towarzystwo nie zapewnia ubezpieczonemu ochrony, chyba, że zajdzie zdarzenie do którego doszło w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Dowiedz się, czy Twój pracodawca nie oferuje zdrowotnego ubezpieczenia grupowego. Nawet, jeżeli firma nie opłaca składek za swoich pracowników, tylko potrąca je z wynagrodzenia, rozwiązanie zawsze będzie tańsze niż polisa indywidualna. Jeżeli w firmie nie funkcjonuje takie ubezpieczenie – warto na nie namówić pracodawcę.

żródło:Polska Izba Ubezpieczeń,Polisa na zdrowie

 

(Nie)Ufamy publicznemu ubezpieczeniu? Rośnie sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

(Nie)Ufamy publicznemu ubezpieczeniu? Rośnie sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych

czas czytania: 5 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij