Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Niepełnosprawność nie jest barierą 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawność nie jest barierą

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawność to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia1 obecnie na naszym globie żyje 1 bilion osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że już co siódmy człowiek na świecie walczy z codziennymi przeciwnościami, które wynikają z różnego rodzaju schorzeń. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych zwraca uwagę na problemy dużej grupy społecznej. Każdego roku jego obchodom towarzyszy inna tematyka. Hasło na rok 2016 brzmi “Niepełnosprawność nie jest barierą”.

Celem corocznych obchodów Światowego Dnia Niepełnosprawnych jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności. Podkreśla się również mocno korzyści, które wynikają
z pełnej integracji takich osób w życiu publicznym. Kogo możemy nazwać osobą niepełnosprawną? Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja. Ta, stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która może ograniczać uczestnictwo w życiu społecznym
2.

Niepełnosprawność w Polsce

Niestety statystyki są nieubłagane. Również te dotyczące naszego kraju. Według szacunków Eurostatu w Polsce żyje obecnie około 7,7 milionów osób niepełnosprawnych. To ogólna liczba ludzi, deklarujących, że problemy zdrowotne utrudniają im wykonywanie codziennych czynności. Do głównych przyczyn niepełnosprawności w Polsce należą schorzenia narządów ruchu (54%) układu krążenia (44%), uszkodzenia narządu wzroku (32%) oraz neurologiczne (30%)3. Jednak lista problemów jest bardzo długa. Należy zatem mocno zwracać uwagę na problemy tej grupy społecznej i nieustannie podkreślać konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Niestety tu zaczynają się schody…

Barierki, zbyt wysokie krawężniki, brak podjazdów czy wind. Dla osób niepełnosprawnych codzienne problemy zaczynają się już w momencie przekroczenia progu domu. Bariery architektoniczne należą wciąż do jednych z ważniejszych tematów poruszanych podczas obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Problemów przysparzają również wiadomości bez lektora języka migowego czy brak sygnałów dźwiękowych dla niewidomych. Uniemożliwia to niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wczesne wspomaganie rozwoju coraz ważniejsze

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce informuje, że do głównych przyczyn zróżnicowania naszego stanu zdrowia należy kumulowanie się problemów występujących już we wczesnych latach życia. Raport „Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce” wymienia główne strategie zmierzające do wyrównywania szans. Obejmują one wdrożenie mechanizmów pomocy dzieciom od 0 do 3 roku życia doświadczających problemów rozwojowych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Rozpoczęcie wczesnej rehabilitacji powstrzyma pogłębianie się istniejących już deficytów oraz zapobiegnie powstawania tych zupełnie nowych.

erwqtwqty

Liczba osób niepełnosprawnych w naszym kraju jest ciągle bardzo wysoka. Najnowsze strategie przeciwdziałania niepełnosprawności kładą nacisk na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, ponieważ wiele problemów ujawnia się do 3 roku życia lub jeszcze w okresie prenatalnym. Do szczególnych wyzwań współczesności należy zapewnienie im odpowiedniej opieki oraz realizowanie programów wczesnej interwencji. Wszystko w celu uzyskania poprawy warunków życia dzieci przewlekle chorych, które za kilkanaście lat będą dorosłe. Zadaniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych jest przystosowanie ich do jak największej samodzielności – podkreśla Izabela Jachim- Kubiak, Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

Oswoić społeczeństwo

Niepełnosprawnym zależy na byciu pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Nie chcą być postrzegani przez pryzmat swoich schorzeń. Powinniśmy porzucić myślenie o niepełnosprawności jako niedyspozycji. Pomocne w tym okazują się kampanie społeczne. Dużą uwagę zwracają zwłaszcza te wspierane przez osoby znane. Jedną z nich jest ogólnopolska kampania #17milionów, która ma na celu zwrócenie uwagi na codzienność osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. Na całym świecie jest już ich ponad 17 milionów. W kampanię włączyli się aktorzy, muzycy, dziennikarze oraz sportowcy. Akcentowanie społecznie ważnego tematu zakładać powinno długofalowe działania. Tylko one mogą przyczynić się do pozytywnych zmian.

1 World Health Organization, dostępny w Internecie: http://www.who.int/disabilities/en/

2 Stan zdrowia ludności Polski w 2014, raport GUS, dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html, s. 106.

3 Tamże, s. 105-108.

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Niepełnosprawność nie jest barierą 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

czas czytania: 3 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij