konstanty_radziwil

fot.Wikipedia

Konstanty Radziwiłł – ur. 9 stycznia 1958 we Wrocławiu. Wywodzi się z rodu książęcego Radziwiłłów herbu Trąby odmienne. Jest wnukiem Konstantego Mikołaja Radziwiłła, właściciela Zegrza, synem Alberta Hieronima Radziwiłła i Anny Marii z Czartoryskich oraz bratem Macieja

Tytuł zawodowy: lekarz

Tytył naukowy: dr n. med.

Izba:  OIL w Warszawie (68)

Specjalizacja: Medycyna rodzinna, Medycyna ogólna

Funkcje:

od 2015 Minister Zdrowia RP

Naczelna Izba Lekarska

– Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej od 2014
– Członek Komisji Etyki i Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej od 2014
– Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2010-2014
– Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy od 1993
– Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2001 – 2010
– Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej 1997 – 2001

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie


– Członek Okręgowej Rady Lekarskiej od 2001

– Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy od 1993

Działalność publiczna (poza samorządem lekarskim):

– Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 2010-2012
– Wiceprezydent CPME 2008-2009
– Członek Rady Programowej TVNMed 2006-2008
– Członek Rady Nadzorczej SKOK-u Izb Lekarskich 2001-2008
– Przewodniczący Komisji Etyki i Kodeksów Zawodowych CPME 2004-2005
– Członek Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Organizacji Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO) 2002-2003
– Skarbnik Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) 1981-1982
– Prezes NZS Akademii Medycznej w Warszawie 1980-1981

Praca:

– od 2015 Minister Zdrowia RP

– od 2013 przewodniczący Rady Nadzorczej CM „Żelazna”
– od 2010 ekspert w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
– od 2005 asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (medycyna rodzinna dla studentów wydziału lekarskiego)
– od 1984 roku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie (1984-2010 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego Warszawa Ursynów, od 1996 we własnej Przychodni Medycyny Rodzinnej (właściciel, kierownik, lekarz pierwszego kontaktu))
– 2001-2003 roku wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie (biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dla studentów pedagogiki)
– 1986-1991 lekarz zakładowy zakładów przemysłowych (ZARAT i ZMiK) w Warszawie
– 1983-1989 lekarz zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
– 1983-1984 lekarz stażysta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów

Przynależność do organizacji zawodowych:

– Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
– Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Wykształcenie:

– 2004 kurs na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
– 2002 Podyplomowe Studium Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– 2000 Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
– 1994 specjalizacja z medycyny rodzinnej
– 1993 specjalizacja z medycyny ogólnej
– 1983 dyplom lekarza na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
– 1977 matura w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie
– 1973 Szkoła Podstawowa Nr 205 w Warszawie

Rodzina:

– żona Joanna architekt
– dzieci:  Maria – mgr stosowanych nauk społecznych; Maciej – mgr nauk politycznych; Anna – mgr grafiki; Elżbieta – studentka sztuki nowych mediów; Jan – student medycyny; Michał student mechaniczniki energetyki i lotnictwa, Karol – student prawa i filozofii, Barbara – uczennica gimnazjum
– wnuczki: Joanna, Aniela, Helena, Apolonia, Teresa

Żródło: NIL, Wikipedia

Ocena

Do góry