Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.konstanty_radziwil

fot.Wikipedia

Konstanty Radziwiłł – ur. 9 stycznia 1958 we Wrocławiu. Wywodzi się z rodu książęcego Radziwiłłów herbu Trąby odmienne. Jest wnukiem Konstantego Mikołaja Radziwiłła, właściciela Zegrza, synem Alberta Hieronima Radziwiłła i Anny Marii z Czartoryskich oraz bratem Macieja

Tytuł zawodowy: lekarz

Tytył naukowy: dr n. med.

Izba:  OIL w Warszawie (68)

Specjalizacja: Medycyna rodzinna, Medycyna ogólna

Funkcje:

od 2015 Minister Zdrowia RP

Naczelna Izba Lekarska

– Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej od 2014
– Członek Komisji Etyki i Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej od 2014
– Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2010-2014
– Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy od 1993
– Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2001 – 2010
– Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej 1997 – 2001

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie


– Członek Okręgowej Rady Lekarskiej od 2001

– Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy od 1993

Działalność publiczna (poza samorządem lekarskim):

– Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 2010-2012
– Wiceprezydent CPME 2008-2009
– Członek Rady Programowej TVNMed 2006-2008
– Członek Rady Nadzorczej SKOK-u Izb Lekarskich 2001-2008
– Przewodniczący Komisji Etyki i Kodeksów Zawodowych CPME 2004-2005
– Członek Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Organizacji Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO) 2002-2003
– Skarbnik Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) 1981-1982
– Prezes NZS Akademii Medycznej w Warszawie 1980-1981

Praca:

– od 2015 Minister Zdrowia RP

– od 2013 przewodniczący Rady Nadzorczej CM „Żelazna”
– od 2010 ekspert w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
– od 2005 asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (medycyna rodzinna dla studentów wydziału lekarskiego)
– od 1984 roku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie (1984-2010 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego Warszawa Ursynów, od 1996 we własnej Przychodni Medycyny Rodzinnej (właściciel, kierownik, lekarz pierwszego kontaktu))
– 2001-2003 roku wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie (biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dla studentów pedagogiki)
– 1986-1991 lekarz zakładowy zakładów przemysłowych (ZARAT i ZMiK) w Warszawie
– 1983-1989 lekarz zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
– 1983-1984 lekarz stażysta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów

Przynależność do organizacji zawodowych:

– Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
– Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Wykształcenie:

– 2004 kurs na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
– 2002 Podyplomowe Studium Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– 2000 Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
– 1994 specjalizacja z medycyny rodzinnej
– 1993 specjalizacja z medycyny ogólnej
– 1983 dyplom lekarza na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
– 1977 matura w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie
– 1973 Szkoła Podstawowa Nr 205 w Warszawie

Rodzina:

– żona Joanna architekt
– dzieci:  Maria – mgr stosowanych nauk społecznych; Maciej – mgr nauk politycznych; Anna – mgr grafiki; Elżbieta – studentka sztuki nowych mediów; Jan – student medycyny; Michał student mechaniczniki energetyki i lotnictwa, Karol – student prawa i filozofii, Barbara – uczennica gimnazjum
– wnuczki: Joanna, Aniela, Helena, Apolonia, Teresa

Żródło: NIL, Wikipedia

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry