Magnez jako panaceum na miażdżyce, serce i inne dolegliwości

Osoby często chorujące na miażdżycę, mają niewysoki poziom Magnezu we krwi,  nie tylko o wiele niższy od przeciętnego, ale wciąż się obniżający, ze względu na spożywanie coraz bardziej modyfikowanych składników  odżywczych. One to właśnie są jedną z najpoważniejszych przyczyn niedoboru magnezu (a także wielu innych składników) w naszych organizmach. Taki niedobór mogą też powodować inne przyczyny, jak: alkoholizm, cukrzyca, nadczynność przytarczyc, a także środki moczopędne i uspokajające.

Lecytyna — aminokwas, który odgrywa poważną rolę w regulacji ilości cholesterolu w ustroju — nie może być syntetyzowana w organizmie bez enzymu zawierającego witaminę B6, czyli pirydoksynę. Z drugiej strony tenże enzym działa tylko w obecności magnezu. A analiza krwi dostarcza dowodów na krańcowo niski poziom lecytyny i bardzo wysoki — cholesterolu. Aby obniżyć poziom cholesterolu, wystarczy dietę uzupełnić magnezem, witaminą B6, choliną i inozytolem, dostarczanym np. w kiełkach pszenicy, drożdżach, wątrobie, otrębach lub innych źródłach witamin z grupy B. Jeżeli nawet ilość tych witamin będzie w organizmie wystarczająca, brak magnezu nie dopuści do powstania lecytyny i znowu cholesterol wzrasta. Pacjent chory na serce, który otrzymuje 500 mg magnezu dziennie, wykazuje na ogół znaczną poprawę, bo poziom cholesterolu potrafi spaść do normy już w ciągu miesiąca. Zapotrzebowanie na magnez wzrasta wraz z podnoszeniem się poziomu cholesterolu we krwi.

portal medyczny
Nasza dieta jest uboga w ten cenny pierwiastek. Nie doceniamy jego roli dla zdrowia, stąd najprawdopodobniej tyle osób cierpi w wysoko rozwiniętych cywilizacyjnie krajach na przedwczesną arteriosklerozę. O roli magnezu, jako czynnika chroniącego przed uszkodzeniem mięśnia sercowego i naczyń przez miażdżycę, wiemy z pionierskich badań Hansa Seylego. Już w 1958 r. dowiódł on, że jon magnezowy może zapobiegać tworzeniu się niebezpiecznych dla zdrowia złogów cholesterolu. W doświadczeniach na szczurach, u których wywoływano sztucznie miażdżycę, stwierdził, że ich naczynia krwionośne i mięsień serca pokryte były złogami cholesterolu. Gdy drugiej grupie szczurów przed doświadczeniem podawano jony magnezu, zmian miażdżycowych nie stwierdzono. Seyle dowiódł, że jon magnezu steruje poziomem cholesterolu. Odtąd podejmowano wiele innych badań także i statystycznych, które potwierdziły jego odkrycie. U nas pionierem badań nad wpływem magnezu na miażdżycę, a także na otyłość, był w latach 1950-1969 prof. dr med. Edward Rużyłło, prekursor leczenia otyłości w ośrodku naukowym w Konstancinie. Przez wiele lat w uniwersytecie Toronto zbierano dane dotyczące nagłych zgonów na serce mieszkańców stanu Ontario, na którego rozległych terenach woda jest krańcowo różna — bardzo twarda i bardzo miękka. Wyniki badań potwierdzają jeszcze raz tezę o zdrowotnych właściwościach wody twardej.

565463465ghh

Pobierano próbki tkanki (myocardium) ze ścianki serca zmarłych na zawał. Próbki te były badane na zawartość siedmiu metali: miedzi, chromu, ołowiu, kadmu, wapnia, cynku, magnezu i tylko magnez wykazał wyraźną różnicę. Jego koncentracja była o ok. 7% niższa w mięśniu sercowym tych, którzy żyli w okolicach o miękkiej wodzie, od tych, którzy mieszkali w okolicach z wodą twardą. Pierwszym symptomem u zwierząt doświadczalnych, którym się podaje zmniejszone ilości magnezu, jest arytmia serca. Właśnie taką arytmię zaobserwowano u ludzi mieszkających w okolicach z miękką wodą. W swojej słynnej książce Odżywianie przeciw chorobom dr t. J. Williams pisze: „Średni deficyt magnezu może być powodem cierpień sercowych, ale poważne niedobory tego minerału dają w skutkach zgubne ataki serca”. Gdy już świat uwierzył, że woda twarda (dolomitowa), zawierająca ok. 2 razy tyle wapnia co magnezu, ma dobroczynny wpływ na ludzkie serce, zaczęto się zastanawiać, co zrobić tam, gdzie woda jest miękka, gdzie nie ma skał dolomitowych. Na Florydzie np. woda była bardzo miękka (0,5 ppm), pochodząca w dużej części z opadów. Wodę utwardzono (do 200 ppm) i bada się, jaki to ma wpływ na zgony z powodu zawałów serca. Gdy woda była miękka, śmiertelność wynosiła od 500 do 700, gdy ją utwardzono, to już po 4 latach śmiertelność spadła do połowy, bo do 200-300 zgonów na serce rocznie. Czyli, samo utwardzenie wody spowodowało o połowę mniejszą śmiertelność na serce w skali rocznej. Dr A. G. Shaper, który jako specjalista kardiolog zajmował się badaniami doświadczalnymi i profilaktyką na terenie Florydy, a także podobne badania przeprowadzał w wielu krajach świata stwierdza krótko: „Miękka woda to ataki serca i zawały”. Uczony ten potwierdził też odkrycia innych badaczy, dowodzące, że ludzie mieszkający w miastach o twardej wodzie wodociągowej mają na ogół niższe ciśnienie krwi, niższy poziom cholesterolu i powolniejszy rytm serca od ludzi z miast o miękkiej wodzie. Przy tym nie wzrasta im ciśnienie z wiekiem, co dzieje się tam, gdzie woda jest miękka.

Tylko spokój może nas uratować

Co wspólnego ma to obiegowe powiedzenie z …magnezem? Otóż to, że niedobór magnezu może powodować stany niepokoju, zdenerwowania, lęku, zniecierpliwienia, a także bezsenność, zmęczenie, bóle głowy itp. Ileż znamy ludzi, którzy właśnie popadają w takie przykre dla nich i dla otoczenia stany? Czy tylko spokój mógłby ich uratować? Owszem, wraz z magnezem. O tym, że magnez działa uspokajająco, relaksowo wiadomo było od dawna. Niedobór jego wyzwala zmiany w przewodnictwie nerwów. Wstrzyknięcie siarczanu magnezu obniża te dolegliwości.  W praktyce weterynaryjnej zjawiska wzmożonej u bydła, owiec czy koni, powodowane obniżeniem surowiczego magnezu, są znane i związane z pożywieniem. Przyczyną może być po prostu zbyt mało magnezu w glebie. Ale gdy jest go dość wchłanianie jonów tego pierwiastka z przewodu pokarmowego bywa utrudnione przez dużą zawartość białek albo wapnia. U zwierząt nieraz wiosną pojawia się tzw. tężyczka pastwiskowa, spowodowana tym, że młoda zielona trawa ma dużo białka, które utrudnia przyswajanie magnezu. Zdarza się też czasem tężyczka u cieląt, które portal medycznysą karmione mlekiem matki, bogatym w wapń, a ten w nadmiarze utrudnia przyswajanie magnezu. Zdarzają się też napady tężyczki przed burzą, w dniach z zaburzeniami pogody. I tu winien jest magnez, gdyż jego niedobór wyzwala warunki do powstania stresów, także i bioklimatycznych. Gdyby ktoś myślał, że tężyczki występują tylko u zwierząt, byłby w błędzie. I wśród ludzi zdarzają się choroby z niedoboru magnezu, objawiające się nie tylko drżeniem mięśni, ale ruchami pląsawiczymi, zaburzeniami orientacji, tendencją do halucynacji raczej wzrokowych niż słuchowych, epileptoidalnymi skurczami mięśni, zaburzeniami nastroju, depresjami, bardzo silną pobudliwością nerwową itp. Te objawy przypominają raczej tężyczkę, towarzyszącą obniżonemu poziomowi wapnia, ale ustępują po dożylnym podaniu magnezu, a nie wapnia.

Stres i magnez

Przeróżnych stresów życie dostarcza nam hojnie. Do wielu jesteśmy tak przyzwyczajeni, że ich nieomal nie zauważamy, choć wprowadzają nas w stały stan podniecenia czy irytacji. Do najczęstszych czynników stresogennych należy hałas, którego już często nie dostrzegamy, choć męczy nas bezustannie. Dowiedziono eksperymentalnie, najpierw na szczurach, potem obserwując reakcje ludzi, że im większy i dłużej trwający hałas, tym większy spadek poziomu magnezu w organizmie. A im większy niedobór magnezu, tym bardziej jesteśmy uczuleni na stresy. Oba te czynniki jednocześnie: niedobór magnezu i stres zwiększają ryzyko chorób naczyń wieńcowych. „Choroba dyrektorska”, czyli tzw. zawały serca, spotyka najczęściej ludzi ambitnych, na wysokich stanowiskach, skłonnych do rywalizacji, będących stale w stanie stresowym. Jeszcze do niedawna uważano, że arterioskleroza jest główną przyczyną bólów odczuwanych przez pacjentów, chorych na angina pectoris. Dziś wiadomo już, że taki bolesny skurcz naczyń wieńcowych, który może pozbawić serce utlenionej krwi, jest często spowodowany przesuwającym się skrzepem, otłuszczoną płytką itp. Ale co wywołuje te skurcze? Ostatnie hipotezy twierdzą, że niedobór magnezu. Przede wszystkim największą liczbę nagłych zgonów na serce notuje się tam, gdzie woda jest miękka, a więc zawiera za mało wapnia i magnezu. A także tam, gdzie w glebie są niedobory magnezowe. Najpierw winę zrzucano na niedobory wapnia, ale po dokładniejszym zbadaniu sprawy okazało się, że jeszcze większym winowajcą jest niedostatek magnezu. Ponadto niski poziom magnezu tak u zwierząt, jak i u ludzi koreluje z podwyższonym ciśnieniem tętniczym, powszechnie uznawanym za wstęp do chorób serca. Czyli… trzeba unikać stresów, a w tym m. in. hałasów, a także dostarczać organizmowi potrzebnych mu ilości magnezu.

Lista przykrych objawów

Niedobory magnezu początkowo dają niezbyt może ostre, choć dokuczliwe objawy. Trudno mówić wtedy o chorobie i nawet się na ogół nie myśli o pójściu do lekarza, ale samopoczucie jest fatalne. Oto niepełna lista bardzo różnorodnych, ale zawsze przykrych objawów:
– nagłe zawroty głowy,
– utrata równowagi,
– drgania powiek, mgła, migające punkciki przed oczami,
– drętwienie kończyn, „mrówki” w nogach, skurcze,
– wypadanie włosów,
– łamanie się paznokci,
– próchnica zębów,
–  szybkie męczenie się,
– częste bóle głowy,
– trudności w skoncentrowaniu myśli,
– wrażliwość na zmiany pogody, na zimno i wilgoć, nieraz wywołujące różne bóle (zębów, dziąseł, stawów),
– kołatanie serca, arytmia, często połączona z silnym przeszywającym bólem w klatce piersiowej,
– bezsenność, koszmarne sny, pocenie się w nocy,
– poranne zmęczenie, nawet po wielu godzinach snu,
– chęć do płaczu, a nawet ataki rozpaczy,
– chęć robienia wielu rzeczy naraz, które zaczynamy i nie kończymy,
– ostre, skurczowe bóle żołądka, nieraz połączone z biegunką, wrażenie ociężałości,
– spazmofilia, czyli skurcz mięśni przy opukiwaniu młoteczkiem pnia nerwu twarzowego, a więc tzw. objaw twarzowy Chvostka.

portal medyczny

Główne źródło spazmofilii najbardziej typowego objawu przy niedoborze magnezu leży w tkance nerwowej. Impuls nerwowy jest uwarunkowany przemieszczaniem się jonów minerałów, zwłaszcza wapnia i magnezu w tej właśnie tkance. Ale jeśli magnezu jest zbyt mało, to ta wymiana jonów następuje niewłaściwie. Powstaje nadmierna pobudliwość nerwowa. Tutaj wina niedoboru magnezu jest niezaprzeczalna. Na pociechę trzeba powiedzieć, że nie zdarza się, aby wszystkie te objawy występowały równocześnie. Ale już jeden, dwa czy trzy z nich wystarczą, by człowiek poczuł się źle. Rano, około godziny 6, kora nadnercza powoduje wydzielanie hormonów, które pozwalają nam zachować sprawność przez cały dzień, aż do wieczornego zmęczenia. Przy niedoborze magnezu sytuacja jest odwrotna. Wydzielanie odbywa się wieczorem, a to powoduje uczucie silnego zmęczenia rano, a właśnie pod wieczór wzmożoną aktywność i trudności z zaśnięciem. Jeśli przy przeciąganiu się, napinaniu mięśni odczuwa się bóle w łydkach, co znaczy, że mamy niedobory magnezu. Po dostarczeniu go organizmowi bolesny skurcz mięśni mija. Mechanizm wszystkich tych dolegliwości polega na niewłaściwej wymianie jonów wapnia i magnezu w tkance nerwowej. Bo magnez działa regulująco i uspokajająco na system nerwowy, a następnie na mięśnie. Badano 100 osób odczuwających chroniczne zmęczenie i brak zainteresowań, także w sprawach seksualnych. Podawano wszystkim dodatkowe ilości magnezu i 87 osób poczuło się o wiele lepiej. Znikło zmęczenie, pojawiła się chęć do życia, radość i to już po 10 dniach. Ozdrowieńcy twierdzili, że sen ich odświeża, czego nie odczuwali od miesięcy. W diecie sportowców dąży się też do dostarczania organizmowi prawidłowych ilości soli magnezowych, gdyż składnik ten zwiększa sprawność mięśni i nerwów. Przy okazji warto wspomnieć, że aby nie dopuszczać do zmęczeń, a przeciwnie wzmagać energię, zręczność, żywotność itp., trzeba dostarczać organizmowi nie tylko magnezu (choć jego niedobór i tak wywoła poczucie zmęczenia), ale także witaminy E i witaminy C. Także i komplet witamin B jest uważany za “płomień” , który podtrzymuje energię, witalność I żywotność. Nie wolno też zapominać o ruchu, koniecznym do utrzymania energii i uniknięcia zmęczeń i znużeń. Ruch jest częścią zdrowia. Trzeba uprawiać do podeszłego wieku gimnastykę, sport, turystykę itd.

W czym szukać magnezu?

Za mało i zbyt rzadko jadamy produkty, które magnez zawierają, a ponadto obróbka przemysłowa pozbawia tego składnika nawet bogate weń produkty. Najwięcej magnezu zawiera np. kakao, na drugim miejscu w tabeli są… orzeszki bukowe, zwane bukwami. Któż je jednak jada? Na trzecim miejscu mamy soję, z której np. w Polsce robi się głównie olej; ponadto sporo magnezu znajduje się w nasionach różnych roślin (m. in. maku), w orzechach i zieleninach, w twardej wodzie (razem z wapniem) oraz w melasie. Magnez jest też w pełnym, nieoczyszczonym ziarnie zbóż, a więc w kaszach, mące z pełnego przemiału itd.

543245632

Czyli znowu zabiegi przemysłowe przy otrzymywaniu oczyszczonych produktów pozbawiają nas tego niezbędnego pierwiastka. Stałe nawożenie gleby nawozami sztucznymi (np. NPK), zawierającymi w nadmiarze sole potasowe powoduje, że rośliny słabiej przyswajają sole magnezowe. Na szczęście od kilku lat mamy już nawozy sztuczne, bogate w sole magnezowe. Nasza codzienna norma pokarmowa dostarcza nierzadko mniej niż 300 mg Mg. Dla zdrowia potrzeba nam nieraz 600 i więcej mg dziennie. Organizmowi naszemu potrzeba w przybliżeniu połowę tej ilości magnezu co wapnia. Jeśli wapnia jest w stosunku do magnezu za dużo, to odczuwamy niedobory Mg. I odwrotnie. Jeśli magnezu jest za dużo w stosunku do wapnia, to mamy niedobory wapnia, bo te pierwiastki niezwiązane są wydalane z moczem. Oto wykaz zawartości magnezu w produktach spożywczych:

100 g produktu                                                                Magnezu (w mg)

Kakao (20%)                                                                        442,2

Orzeszki buku, zwane bukwą                                             310

Soja (ziarno)                                                                          249,7

Mączka pełnotłusta                                                             244,3

Mączka odtłuszczona                                                         285,9

Kasza gryczana prażona                                                     217,9

Płatki owsiane                                                                  122,3-145

Kasz jęczmienna perłowa                                                  46,7

Kasza jęczmienna pęczak                                                  39,5

Kasza manna-grysik                                                           18,1

Fasola                                                                                  168,9

Fasola kolorowa                                                               159,7

Groch obłuskany                                                               128

Groch cały                                                                         124

Orzechy włoskie                                                             74,5-134

Orzechy laskowe                                                            70,5-140

Orzechy, migdały słodkie                                            131,1-152

Susz owoców róży                                                           120

Czekolada deserowa pełna                                            131

Czekolada mleczna                                                        58,9

Konserwowy zielony groszek bez zalewy                  91,2

Koncentrat pomidorowy (40%)                                  68,3

Koncentrat pomidorowy (20%)                                   45,5

Koncentrat pomidorowy (12%)                                    26,1

Konserwa z fasolki szparagowej                                    25,1

Warzywa świeże                                                                 30

Nać pietruszki                                                                   19,3

Korzeń pietruszki                                                             27,3

Pieczywo razowe                                                             20-80

Pumpernikiel                                                                   68,1

Grahamki                                                                          61,8

Pszenno-razowy                                                              80,3

Białe bułki                                                                        13-20

Mąka pszenna razowa                                                   122

 

Zawartość magnezu, wapnia i żelaza w 100 g niektórych produktów spożywczych

Produkt (100 g)                                Magnez (mg)                    Wapń (mg)                        Żelazo (mg)

Mak                                      526                                        1961                                      24

Fasola sucha, zielona       523                                        1028                                      72

Soja                                      372                                        231                                        37

Kasza jaglana                     289                                        19                                          32

Kasza jęczmienna              274                                        57                                          41

Orzechy laskowe             232                                        401                                        51

Fasola żółta świeża          231                                        156                                        14

Groch                                  187                                        117                                        20

Płatki owsiane                  133                                        100                                        45

Ser z mleka zbieranego   111                                        1658                                      37

Ser ementaler                  92                                          2018                                      19

Kasza gryczana                 80                                          14                                          11

Kaszka manna                  74                                          57                                          21

 

 

Ile magnezu dla kogo?

Zalecane dzienne spożycie magnezu dla mężczyzn to 350 mg, dla kobiet 300 mg, dla  kobiet w ciąży i karmiących 450. Zawsze 2 razy mniej niż wapnia lub 10 mg na 1 kg wagi ciała. Tak wapń, jak i magnez, przenoszone przez krew łączą się z albuminami białek. Gdy białek w diecie jest niewiele, albumin jest za mało, aby związały nadmiar wapnia i magnezu. Wtedy przechodzą one do dróg moczowych, gdzie mogą prowadzić do tworzenia się piasku lub kamieni.

Dzienne zapotrzebowanie na magnez, białko i energię

Grupa ludności                                Energia(kalorie)                               Białko (g)            Magnez (mg)

Dzieci od 1-3 lat                               1300                                      45                           100-150

Dzieci od 7-9 lat                               2100                                      65                           200-250

Dzieci od 10-12 lat                           2800                                      75                           300

Dziewczęta 13-15                            2800                                      85                           350

Chłopcy 13-15                                  3300                                      85                           450

Mężczyźni                                         3200                                      85                           350-400

Kobiety                                              2800                                      85                           300-350

Kobiety ciężarne i karmiące         2800-3400                           95-110                  450

 

 

żródła:
Adelle Davis: Let's Gef Well
Roger I.Williams: Nutrition Against Disease
Journal of the American Medical Assiciation, dr Andrew G. Shaper
Dr P.E. Formica " Curent Therapeutic Research"
Dr I.V. Wright - "Prevention"
J.Opieńska-Blauth, Z.Stankiewicz, S.Kulesza Magnez w biologii i medycynie 
Michael Clark: Leukemia, immunity and Magnesium
A.Szczygieł : Skrócone tabele wartości odżywczej produktów spożywczych
Błażej Włodarz: Kuchnia Jarska wg H. Schalla
A. Davis: Let's Get Well. New American library

Magnez jako panaceum na miażdżyce, serce i inne dolegliwości
4.75 (95%) 4 votes

Jaka jest twoja opinia ?

Do góry