Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Kogo, kiedy na co szczepić

Pamiętajmy, że szczepienia ratują życie a zagrożenie epidemią chorób zakaźnych nadal istnieje. Zdarza się, że choroby, na które istnieją szczepionki mogą prowadzić do śmierci.

Należy pamiętać, że szczepienia są łatwiejszym i tańszym sposobem na chorobę niż leczenie jej powikłań.

 

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ

 

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Szczepienia przeciw:

 

1 rok życia:

 1. W ciągu 24 godzin po urodzeniu-wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (pierwsza dawka), gruźlicy. Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy oraz WZW typu B powinno zostać wykonane przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego
 2. 2 miesiąc życia (7–8 tydzień) – WZW typu B (druga dawka), błonicy, tężcowi, krztuścowi (pierwsza dawka), inwazyjnym zakażeniom haemophilus influenzae typu b (Hib)
 3. 3–4 miesiąc życia (po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) – błonicy, tężcowi, krztuścowi (druga dawka), poliomyelitis (pierwsza dawka), Hib (druga dawka)
 4. 5–6 miesiąc życia(po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) -błonicy, tężcowi, krztuścowi (trzecia dawka), poliomyelitis (druga dawka), Hib( trzecia dawka),
 5. 7 miesiąc życia-WZW typu B (trzecia dawka)

 

2 rok życia:

 1. 13–14 miesiąc życia-odrze, śwince, różyczce (pierwsza dawka)
 2. 16–18 miesiąc życia-błonicy, tężcowi, krztuścowi (czwarta dawka), poliomyelitis (trzecia dawka), Hib (czwarta dawka)

 

6 rok życia-błonicy, tężcowi, krztuścowi (pierwsza dawka przypominająca), poliomyelitis (pierwsza dawka przypominająca)

 

10 rok życia-odrze, śwince, różyczce (dawka przypominająca)

14 rok życia-błonicy, tężcowi (druga dawka przypominająca)

19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole-błonicy, tężcowi (trzecia dawka przypominająca).

 

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH NA ZAKAŻENIE

 

Szczepienia przeciw:

 

 1. WZW typu B-uczniowie, studenci szkół i uczelni medycznych, pracownicy służby medycznej, osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C
 2. Inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE-dzieci od 2 miesiąca do 5 roku życia po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego; zakażonych wirusem HIV; po przeszczepie szpiku; chorujące na przewlekłe choroby serca, małopłytkowość, białaczkę, chłoniaki, przewlekłą niewydolność nerek, pierwotne zaburzenia odporności, cukrzyca, astma
 3. Tężcowi-osoby zranione i narażone zakażeniem tężcem
 4. Błonicy-osoby narażone na zakażenie wskutek styczności z chorymi na błonicę
 5. Ospie wietrznej-dzieci do ukończenia 12 roku życia z upośledzeniem odporności, ostrą białaczką limfoblastyczną, zakażone HIV, przed chemioterapią
 6. Wściekliźnie- osoby narażone na zakażenie w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny.

 

portal medyczny

SZCZEPIENIA ZALECANE – NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MINISTERSTWA ZDROWIA

 

Szczepienia przeciw:

 

WZW typu A:

 1. Osoby wyjeżdżające do krajów o wysokiej zachorowalności na WZW typu A
 2. Osoby zatrudnione przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu

odpadów komunalnych i płynnych nieczystości

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały

na WZW typu A

 

WZW typu B:

 1. Osoby, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny
 2. Przewlekle chorzy o dużym ryzyku zakażenia, którzy nie byli szczepieni w ramach szczepień obowiązkowych
 3. Przewlekle chorzy o dużym ryzyku zakażenia: z cukrzycą, chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, pacjenci dializowani
 4. Chorzy przygotowywani do zabiegów operacyjnych
 5. Dzieci i młodzież, nieobjęte szczepieniem obowiązkowym
 6. Osoby w wieku starszym.
 7. Osoby chore na nowotwory układu krwiotwórczego

 

Odrze, Śwince, Różyczce:

 1. Osoby, które nie były szczepione w ramach szczepień obowiązkowych. Należy im podać dwie dawki w odstępie, co najmniej 4 tygodni. U osób wcześniej zaszczepionych należy potraktować szczepienie, jako przypominające
 2. Młode kobiety pracujące m.in. w przedszkolach, żłobkach, przychodniach

 

Ospie wietrznej:

 1. Osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych
 2. Kobiety, które planują zajść w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną

Grypie:

 1. Przewlekle chore dzieci (powyżej 6 miesiąca życia) i dorosłych, szczególnie chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne
 2. Osoby w stanach obniżonej odporności i chorzy na nowotwory układu krwiotwórczego
 3. Dzieci z grup ryzyka od 6 miesiąca życia do 18 roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi
 4. Dzieci z wadami wrodzonymi serca, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym
 5. Kobiety w ciąży lub planujące ciążę
 6. Pracownicy służby zdrowia
 7. Pensjonariusze m.in. domów pomocy społecznej

 

Rotawirusom:

Dzieci od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia

 

Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi:

 1. Młodzież-dawka przypominająca szczepienia
 2. Osoby powyżej 19 roku życia
 3. Ze wskazań epidemiologicznych osoby pracujące na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych

 

Inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE:

 1. Dzieci od 2 miesiąca do 5 roku życia i osoby powyżej 50 roku życia
 2. Dzieci i osoby dorosłe z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy
 3. Dzieci i osoby dorosłe z zaburzeniami odporności, zakażone HIV, przewlekłą chorobą nerek, białaczką, chorobą Hodgkina

 

Inwazyjnym zakażeniom NEISSERIA MENINGITIDIS:

 1. Niemowlęta, powyżej 2 miesiąca życia
 2. Dzieci i dorośli narażeni na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej, z bliskim kontaktem z chorym lub materiałem zakaźnym, osoby podróżujące
 3. Dzieci i dorośli z wrodzonymi niedoborami odporności
 4. Dzieci w wieku od 2 miesiąca życia z grup ryzyka zaburzeń odporności

 

Inwazyjnym zakażeniom Hib:

 1. Dzieci do ukończenia 6 roku życia nieszczepione w ramach szczepie Obowiązkowych
 2. Osoby z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań

 

KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU:

Osoby przebywające na terenie o natężonym występowaniu tej choroby w szczególności

 

CHOLERZE:

Osoby, które wyjeżdżają do miejsc zagrożonych występowaniem epidemii cholery

 

DUROWI BRZUSZNEMU:

Osoby wyjeżdżające do rejonów endemicznego występowania zachorowań na dur brzuszny

 

WŚCIEKLIŹNIE:

Osoby wyjeżdżające do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę

 

POLIOMYELITIS:

 1. Osoby wyjeżdżające do rejonów endemicznego występowania zachorowań na POLIOMYELITIS
 2. Osoby powyżej 19 roku życia nieszczepione w ramach szczepień obowiązkowych

 

ŻÓŁTEJ GORĄCZCE:

Osoby wyjeżdżające w obszary uznane przez Światową Organizację Zdrowia za zagrożone zakażeniem wirusem ŻÓŁTEJ GORĄCZKI, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych

 

HPV:

Zwłaszcza osoby przed inicjacją seksualną

 

GRUŹLICY:

Osoby do ukończenia 15 roku życia nieszczepione w ramach szczepień obowiązkowych.

 

Kogo, kiedy na co szczepić
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry