Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Kobiety w ciąży a praca 2016

fdhdfhs

Kobiety w ciąży a praca .

Masz dobrą posadę pracy, ale okazuje się, że za 9 miesięcy zostaniesz mamą. Co wtedy? Jakie masz prawa? Co trzeba zrobić? Otóż Kodeks Pracy chroni kobiety w ciąży i precyzyjnie tworzy rozmaite kwestie przysługujących im świadczeń, zwolnień, warunków zatrudnienia oraz obowiązków pracodawcy. W kwestii praw i przywilejów kobiety ciężarnej ogromną rolę odgrywa typ umowy oraz czas jej zawarcia. Jak mówi art. 177 Kodeksu Pracy, pracodawca NIE może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży.

Jednak są wyjątki, to prawo nie obowiązuje kiedy:

a) kobieta w ciąży pracuje na okres próbny mniej niż jeden miesiąc,

b) kobieta ciężarna pracuje na zastępstwo.

Okres ochronny rozpoczyna się od trzeciego miesiąca ciąży, kiedy kobieta pracuje na umowę o pracę. Jak zakończenie umowy o pracę wypada po upływie tych trzech miesięcy, wtedy umowa automatycznie zostaje przedłużona do do chwili porodu. Kodeks pracy również uwzględnia pewne sytuacje, w których kobieta może mieć wypowiedzianą umowę o pracę. Taka sytuacja zachodzi, gdy przedsiębiorstwo zatrudniające ciężarną kobietę ogłasza upadłość albo została zlikwidowana. Poza tym kobieta w ciąży może być dyscyplinarnie zwolniona, kiedy dopuści się dużego naruszenia obowiązków w pracy, przestępstwa czy też utraci uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Wypowiedzenie z pracy staje się unieważnione, gdy kobieta nie miała świadomości, że jest w ciąży lub kiedy zaszła w ciążę w czasie pobytu na okresie wypowiedzenia. Po przedstawieniu pracodawcy zaświadczeń o ciąży musi on udzielać pracownicy zwolnień z pracy na rzecz wykonywania wskazanych jej badań lekarskich – za której jest płacone wynagrodzenie, oczywiście pełne.

Kiedy warto powiedzieć szefowi o ciąży? To normalne, że ciąża dla kobiety to upragniony dar. Kiedy mamy pewność, że zostanie się matką poprzez badania lekarskie, wtedy warto zastanowić się jak powiedzieć o wszystkim pracodawcy, tym bardziej, że w pierwszym trymestrze kobieta powinna dbać o siebie mocnej, ponieważ w tym czasie jest bardziej obarczona ciężkim okresem i istnieje większe ryzyko poronień. Dlatego warto dużo wcześniej powiedzieć pracodawcy o zaistniałej sytuacji. Ale jak to zrobić? Z pewnością szef o tym powinien bezpośrednio dowiedzieć się od pracownicy, a nie z plotek. Taka rozmowa powinna trwać trochę, więc tutaj ma znaczenie to, aby przełożony znalazł chwilę na rozmowę. Trzeba pamiętać, że w czasie rozmowy szefa trzeba poinformować o czasie trwania ciąży, o terminie planowanego porodu, rozmaitych badaniach, które mogą pojawić się, a także o tym czy samopoczucie na tyle będzie w porządku, aby kobieta mogła pracować prawie do rozwiązania, czy też wolałaby pracować w domu czy też zrezygnować z pracy już i przejść na L4. Normalną rzeczą jest to, że szef będzie musiał na ten okres zatrudnić kogoś na zastępstwo. Więc warto zastanowić się na tym czy kobieta ma możliwość zaproponowania na jej stanowisko innej osoby. Z pewnością pracodawcy ułatwiłoby to zadanie poszukiwania nowego pracownika. Trzeba pamiętać, że kobieta w ciąży ma prawo powiadomić pracodawcę o byciu brzemienną, ale to nie jest jej obowiązkiem. Wiadome jest to, że aby pracownica w ciąży posiadała rozmaite przywileje istotą jest, aby pracodawca został o tym poinformowany. Aczkolwiek jeśli pracownica nie powiadomi pracodawcy o ciąży już po wypowiedzeniu umowy o pracę, to w takiej sytuacji nie powoduje to utraty roszczeń do powrotu do pracy.

Okres ciąży to bardzo wyjątkowy stan dla kobiety. W takim momencie powinna ona dbać o siebie bardziej oraz uważać na to co robi. Wszelkie za duże wysiłki są zabronione itp. Istnieją również prace zakazane dla kobiet w ciąży. Zostały one określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 roku z dalszymi zmianami. Tak więc kobiety w ciąży NIE MOGĄ:

 1. pracować w trudnych warunkach,
 2. dźwigać oraz przenosić ciężkich przedmiotów, przy pracy stałej przedmioty, które nosi kobieta w ciąży nie mogą osiągać więcej niż 3 kg, a przy dorywczej nie więcej niż 5 kg,
 3. dźwigania ciężkich przedmiotów pod górę, przy pracy stałej nie więcej niż 2 kg, a przy dorywczej nie więcej niż 3 kg,
 4. stać więcej niż 3 godziny w pozycji wymuszonej oraz stojącej,
 5. pracować w miejscu gdzie są częste zmiany temperatur o około 15 stopni Celsjusza lub silne drgania,
 6. pracować przed komputerem dłużej niż 4 godziny na dobę,
 7. pracować na wysokościach,
 8. przy hałasie przekraczającym 65 decybeli,
 9. w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami.

Pracodawca również wewnętrznie może stworzyć listę zakazanych rzeczy dla pracownicy w ciąży. Kiedy kobieta dostaje do wykonania pracę, która znajduje się na liście obowiązków zagrożonych dla jej oraz dziecka zdrowia, nie jest zmuszona do wykonania tego i może odmówić. W sytuacji kiedy pracodawca przymusza kobietę ciężarną do wykonywania prac zakazanych, może zostać ukarany grzywną.

W okresie ciąży również zmienia się czas pracy kobiet. Kodeks pracy przykłada ku temu wielką wagę. Pewne ograniczenia odnoszą się do każdej kobiety z uwagi na odporność organizmu, zaś niektóre wyłącznie do kobiet ciężarnych. W takiej sytuacji występuje kilka istotnych kwestii:

 1. ustalenie maksymalnych godzin pracy, kobieta w ciąży nie może pracować więcej niż osiem godzin i tutaj nie ma znaczenia rozkład czasu pracy, ciężarna nie traci na tym, co oznacza, że jej wypłata nie jest zmniejsza przez to,
 2. pracownica w ciąży nie może robić nadgodzin, nawet jeśli uważa, że jest w stanie i dobrze się czuje i pracodawca, który pozwoli ciężarnej wyrabiać nadgodziny doprowadza do wykroczenia,
 3. pory nocnej, podobnie jak nadgodziny, pracodawca NIE MOŻE pozwolić pracownicy (nawet jak ona chce) wykonywania obowiązków pracowniczych w nocy, bez względu na wszystko, uznaje się to również za wykroczenie.

Poza tym pracodawca ma obowiązek do zwalniania kobiet w ciąży na wykonywanie badań lekarskich, zalecanych przez specjalistę, w sytuacji gdy badania nie mogą odbyć się po godzinach pracy.

Kobieta w ciąży ma wiele praw, które powinien przestrzegać każdy pracodawca. Istotą w tej kwestii jest to, aby pracownice miały świadomość swoich praw i nie były wykorzystywane przez szefostwo. Wszelkie większe informacje można zaczerpnąć z Kodeksu Pracy. Z pewnością najważniejsze jest to, aby kobieta w ciąży dbała o siebie oraz dziecko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry