Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Kadra naukowa na UM w Polsce niewiele o nich wie. Narodowy Plan Chorób Rzadkich

Badań epidemiologicznych tego typu w Polsce nie było, stąd dokładnie nie wiadomo ile osób cierpi na choroby rzadkie w naszym kraju, w Europie jest to około 25 do 30 milionów osób. W Polsce szacuje się że jest to grupa od 2 do 3 milionów, przyjmując przelicznik że jest to choroba występująca z mniejszą częstotliwością niż 5 na 10000 mieszkańców, czyli 1 przypadek choroby na 2 tys. mieszkańców nazywa się już chorobą rzadką.Chorób rzadkich jest około 8 tysięcy. W chorobach tych, przyczynowego leczenia nie ma a leki tzw. sieroce (kiedyś choroby rzadkie były nazywane sierocymi) mają specjalną desygnacje w Europejskiej Agencji Leków, aby miały  one  pełną dostępność, bez względu na to jak mało osób choruje na  te choroby i potrzebuje tych leków.

Należy zaznaczyć, że studenci medycyny w Polsce, nie za bardzo chcą zgłębiać wiedzę o chorobach rzadkich, ba nawet na niektórych Publicznych Uniwersytetach Medycznych w XXI wieku w 38 milionowym kraju, nie ma zajęć z tej tematyki (dane od prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanty Sykut-Cegielskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka) . Ze względu na małą wiedzę profesorów tych uczelni, po macoszemu traktuje się temat około 8000 chorób na jakie zapada człowiek. Miejmy nadzieje, że Europejska Sieć Referencyjna(nowo powołana jednostka UE, powołująca specjalistów, żeby lepiej leczyć rzadkie choroby  ) a także Narodowy Plan dotyczący tych chorób i wpompowane za chwilę środki pieniężne, przemówią bardziej  do kadry naukowej Uczelni Medycznych, że warto i opłaca się zajmować tą tematyką poważniej niż miało to miejsce do tej pory.

W ramach zalecenia Rady Europy i zaleceń Unijnych, każde państwo powinno przygotować systemowe rozwiązania i strategie dotyczące leczenia chorób rzadkich. Takie systemowe rozwiązania wprowadziła np: na naszym kontynencie Francja.

Od 1 marca 2017 roku 900 zespołów medycznych rozpocznie pracę w ramach europejskich sieci referencyjnych (ERN), żeby skuteczniej diagnozować i leczyć choroby rzadkie, w tym między innymi choroby hematologiczne i nowotwory u dzieci.

Rada Europy i cywilizowana część Unii Europejskiej do której należymy a także rodzice tych dzieci, które chorują na choroby rzadkie a często zostawieni samym sobą i odsyłani w Polsce od specjalisty do specjalisty lekarza rozkładającego ręce, wymogły zapewne, że dziś i u nas Minister Łanda poinformował na konferencji poświęconej chorobom rzadkim, że resort zdrowia w ciągu dwóch miesięcy zakończy prace nad Narodowym Planem Chorób Rzadkich. We wtorek Obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich.

W lutym 2016 roku resort zdrowia zapowiadał, że plan zostanie przyjęty do końca roku, by można było zacząć go realizować od 2017 r.

Resort zdrowia poinformował we wtorek, że Narodowy Plan Chorób Rzadkich jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów cierpiących na choroby rzadkie. Projekt planu nie jest ograniczony do kilku wybranych chorób. Dotyczy wszystkich chorób, które spełniają kryteria chorób rzadkich.

Wiceminister mówił także o dostępie do innowacyjnych tzw. leków sierocych wykorzystywanych w leczeniu chorób rzadkich uwarunkowanych genetycznie i przewlekłych. Jak poinformował, obecnie refundowane są 33 takie leki, podczas gdy przed rokiem było ich tylko 11.

Podkreślił, że Konstanty Radziwiłł jako pierwszy minister zdrowia zdecydował o refundacji pochodnych konopi indyjskich w imporcie docelowym. “Żaden wcześniejszy minister nie refundował konopi w żadnym wskazaniu medycznym” – podkreślił Łanda.

Jak przypomniał, rząd przyjął ustawę o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. “Dostęp ten jest objęty regułą precedensu. To znaczy, że jeżeli jeden chory uzyska leczenie danym lekiem, to każdy inny, zgodnie z konstytucją, także” – powiedział Łanda.

Wiceminister poinformował, że po konsultacjach wewnętrznych i uzgodnieniach jest tzw. duża nowela ustawy refundacyjnej, która teraz trafi na Komitet Stały Rady Ministrów (KSRM). Jak dodał, kolejną regulacją o dużym znaczeniu dla leczenia niektórych chorób rzadkich, jest projekt ustawy o refundacji wyrobów medycznych. Projekt trafił już do KSRM, a w ciągu dwóch tygodni powinien trafić na obrady rządu – poinformował Łanda.

“Jeszcze wiele rzeczy trzeba zmienić, ale zróbmy pierwszy krok. Żeby tą melodię zagrać, nie można grać tylko na jednym klawiszu, tylko trzeba tą melodię zagrać na wielu różnych klawiszach jednocześnie. Próbujemy osiągnąć oczywiście pełną partyturę, ale dłużej to zajmuje, niż sądziłem” – powiedział wiceminister.

Współorganizatorem wtorkowej konferencji jest Krajowe forum na rzecz terapii chorób rzadkich. Jego szef Mirosław Zieliński podkreślił, że Światowy Dzień Chorób Rzadkich jest bardzo ważny nie tylko dla pacjentów, ale także dla reszty społeczeństwa. “Wpływa na świadomość społeczną i na nasze poparcie dla poprawy systemu opieki zdrowotnej i socjalnej dla pacjentów z chorobami rzadkimi” – powiedział Zieliński.

Choroby rzadkie to schorzenia uwarunkowane najczęściej genetycznie, o przewlekłym i często ciężkim przebiegu, w około połowie ujawniają się w wieku dziecięcym. Ze względu na rzadkość występowania, trudności w rozpoznawaniu i brak świadomości społecznej, wiedza o nich jest niewielka.(iw/pap)

 

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Kadra naukowa na UM w Polsce niewiele o nich wie. Narodowy Plan Chorób Rzadkich

czas czytania: 4 min
0
Do góry