Jak obliczyć czy mamy prawidłową wagę ciała BMI

Twoja Waga(kg):
Twój Wzrost(cm):
Wynik wyliczenia:
Oznacza to:


Wskaźnik masy ciała – BMI

Wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index – wskaźnik masy ciała) – współczynnik powstały poprzez podzielenie masy ciała przez kwadrat wzrostu.
Monitorowanie wartości wskaźnika pozwala wyznaczyć status wagi ciała (waga normalna, niedowaga, nadwaga) i ewentualnie ocenić ryzyko wystąpienia niektórych chorób związanych z otyłością.
Klasyfikacja wagi ciała wg wskaźnika BMI
zakres BMI status ryzyko choroby powiązanej
od do
0,00 – 15,99 Poważna niedowaga (anoreksja) Niskie (zwiększone ryzyko innych problemów zdrowotnych)
16,00 – 16,99 Umiarkowana niedowaga Niskie (zwiększone ryzyko innych problemów zdrowotnych)
17,00 – 18,49 Lekka niedowaga Niskie (zwiększone ryzyko innych problemów zdrowotnych)
18,50 – 24,99 Normalna waga Średnie
25,00 – 29,99 Nadwaga Podwyższone
30,00 – 34,99 Otyłość pierwszego stopnia Znacznie podwyższone
35,00 – 39,99 Otyłość drugiego stopnia Wysokie
40,00 – 49,99 Otyłość trzeciego stopnia Bardzo wysokie
50,00 –   Otyłość czwartego stopnia Zagrożenie życia

Wykaz chorób związanych z otyłością

a)Choroba ICD10
b)Cukrzyca typu II E11
c)Nadciśnienie tętnicze I10.2
d)Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) I24, I25
e)Niewydolność serca I50, R09.21
f)Udar mózgowy G46.3
g)Nowotwory:
– macicy,
– sutka,
– pęcherzyka żółciowego,
– jelita grubego,
– prostaty,
– jajnika C53, C54, C55, D26,C50,C23,C18, C78.5,S37.82, C61,C56
h)Zaburzenie oddychania (szczególnie zespół bezdechu podczas snu) G47.3, G47.31, R06
i)Kamica pęcherzyka żółciowego K80
j)Zaburzenia mięśniowo – szkieletowe M95, M96, Z87.3
k)Żylaki kończyn dolnych I183
l)Powikłania ciąży O10, 022
ł)Zaburzenia miesiączkowania M91, M92
m)Hirsutyzm L68.0
n)Nietolerancja stresu F43

Wyjątki

Indeks masy ciała nie jest dobrym miernikiem otyłości i ryzyka chorób związanych z otyłością w przypadku:

– dzieci i młodzieży do 18 r.ż.
– osób w starszym wieku (u których nie można dokonać dokładnych pomiarów wzrostu)
– sportowców i osób o rozbudowanej masie mięśniowej
– kobiet ciężarnych
 
 
 
 
 
 
 

Jaka jest twoja opinia ?

Do góry