Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Instytucje, Towarzystwa i Organizacje medyczne w kraju i zagranicą

Instytucje i organizacje zawodowe

Ministerstwo Zdrowia
Naczelna Izba Lekarska
Okręgowe Izby Lekarskie
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Izba Aptekarska
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Związek Zawodowy Anestezjologów
Związek Zawodowy Farmaceutów

Towarzystwa naukowe

Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych
Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

Instytucje naukowe polskie

Polska Akademia Nauk
Państwowa Inspekcja Pracy
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Instytucje naukowe zagraniczne

World Health Organization
International Labour Organization
Occupational Safety and Health Administration
European Agency for Safety and Health at Work
Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
American Industrial Hygiene Association
International Occupational Hygiene Association
American Public Health Association
International Commission on Occupational Health
Association of European Toxicologists and European Societies of Toxicology
International Union of Toxicology
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
International Union of Pure and Applied Chemistry
International Commission on Radiological Protection
The Ergonomics Society
International Stress Management Association
International Agency for Research on Cancer
American Association for Cancer Research
American Cancer Society
European Cancer Organisation
European Organisation for Research and Treatment of Cancer
Center for Disease Control and Prevention
Food and Drug Administration
Environmental Protection Agency
World Safety Organization
International Organization for Standardization
The European Committee for Standardization
International Society of Regulatory Toxicology and Pharmacology
Environmental Mutagen Society
Kalkulatory statystyki naukowej

Instytuty naukowe polskie

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Instytut Medycyny Pracy
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Zakład Higieny
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im.gen. Karola Kaczkowskiego
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Leków
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Instytut Kardiologii
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Instytut Biochemii i Biofizyki
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła
Państwowy Instytut Weterynaryjny
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Nauk o Środowisku
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Instytut Gospodarki Odpadami
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Instytut Europejski

Instytuty naukowe zagraniczne

National Institute of Occupational Safety and Health
National Institute of Environmental Health Sciences
National Institutes of Health
Nelson Institute of Environmental Medicine
National Cancer Institute
Finnish Institute of Occupational Health
Arbejdsmiljoinstittet – National Institute of Occupational Health
Institute of Public Health
Statens Institutt for Folkehelse – National Institute of Public Health
The National Institute for Working Life
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Federal Institute for Occupational Safety and Health
Forschungscentrum für Umwelt und Gesundheit – National Research Center for Environment and Health
The Institute of Occupational Health
Institut National de Recherche et de Sécurité – National Research and Safety Institute
Instituto Superiore di Sanita – Italian National Institute of Health
Institute for Work and Health
National Institute of Industrial Health

Instytucje, Towarzystwa i Organizacje medyczne w kraju i zagranicą
5 (100%) 4 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry