Instytucje, Towarzystwa i Organizacje medyczne w kraju i zagranicą

Instytucje i organizacje zawodowe

Ministerstwo Zdrowia
Naczelna Izba Lekarska
Okręgowe Izby Lekarskie
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Izba Aptekarska
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Związek Zawodowy Anestezjologów
Związek Zawodowy Farmaceutów

Towarzystwa naukowe

Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych
Polskie Towarzystwo Toksykologiczne
Polskie Towarzystwo Neurologiczne
Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

Instytucje naukowe polskie

Polska Akademia Nauk
Państwowa Inspekcja Pracy
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Instytucje naukowe zagraniczne

World Health Organization
International Labour Organization
Occupational Safety and Health Administration
European Agency for Safety and Health at Work
Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
American Industrial Hygiene Association
International Occupational Hygiene Association
American Public Health Association
International Commission on Occupational Health
Association of European Toxicologists and European Societies of Toxicology
International Union of Toxicology
Agency for Toxic Substances and Disease Registry
International Union of Pure and Applied Chemistry
International Commission on Radiological Protection
The Ergonomics Society
International Stress Management Association
International Agency for Research on Cancer
American Association for Cancer Research
American Cancer Society
European Cancer Organisation
European Organisation for Research and Treatment of Cancer
Center for Disease Control and Prevention
Food and Drug Administration
Environmental Protection Agency
World Safety Organization
International Organization for Standardization
The European Committee for Standardization
International Society of Regulatory Toxicology and Pharmacology
Environmental Mutagen Society
Kalkulatory statystyki naukowej

Instytuty naukowe polskie

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Instytut Medycyny Pracy
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Zakład Higieny
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im.gen. Karola Kaczkowskiego
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Leków
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Instytut Kardiologii
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Instytut Biochemii i Biofizyki
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła
Państwowy Instytut Weterynaryjny
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Nauk o Środowisku
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Instytut Gospodarki Odpadami
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Instytut Europejski

Instytuty naukowe zagraniczne

National Institute of Occupational Safety and Health
National Institute of Environmental Health Sciences
National Institutes of Health
Nelson Institute of Environmental Medicine
National Cancer Institute
Finnish Institute of Occupational Health
Arbejdsmiljoinstittet – National Institute of Occupational Health
Institute of Public Health
Statens Institutt for Folkehelse – National Institute of Public Health
The National Institute for Working Life
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Federal Institute for Occupational Safety and Health
Forschungscentrum für Umwelt und Gesundheit – National Research Center for Environment and Health
The Institute of Occupational Health
Institut National de Recherche et de Sécurité – National Research and Safety Institute
Instituto Superiore di Sanita – Italian National Institute of Health
Institute for Work and Health
National Institute of Industrial Health

Instytucje, Towarzystwa i Organizacje medyczne w kraju i zagranicą
5 (100%) 4 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry