Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Europosłowie za ułatwieniem dostępu do leków w Unii Europejskiej

Komisja PE ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności przegłosowała we wtorek(31.01.2017) raport ws. unijnych możliwości zwiększenia dostępności leków, a w szczególności poprawy dostępu obywateli UE do leków generycznych i innowacyjnych.

Unijni eksperci alarmują, że koncerny farmaceutyczne często zaprzestają produkcji tanich leków na rzecz tzw. leków biologicznych (innowacyjnych), które przynoszą znacznie większy zysk. Dowodem na to jest m.in. priorytetowe traktowanie przez przemysł farmaceutyczny kierunków badań w zależności od wielkości rynku, a nie w odniesieniu do potrzeb pacjentów, oraz ustalanie cen leków wg wartości rynkowej.

W rezultacie dochodzi do sytuacji, kiedy na terytorium UE zaczyna brakować podstawowych lekarstw (tak było np. w przypadku leku Sovaldi stosowanego przy wirusowym zapaleniu wątroby), a ceny dostępnych na rynku nowoczesnych leków błyskawicznie idą w górę. Z danych Europejskiej Organizacji Konsumenckiej (BEUC) wynika np., że w ciągu ostatniego roku cena czterech podstawowych leków onkologicznych wzrosła od 250 proc. do nawet 1500 proc.

Wydatki na leki stanowią w Europie co najmniej 20 proc. średnich wydatków na opiekę zdrowotną w państwach członkowskich.

truteueue„Co do cen nowych leków, przez ostatnie dziesięciolecia nieustannie rosły one do tego stopnia, że utrudniły dostęp do tych leków i doprowadziły do niezrównoważenia systemów opieki zdrowotnej w UE” – mówi hiszpańska socjaldemokratka Soledad Ruiz, sprawozdawczyni raportu w PE.

Zdaniem Ruiz państwa członkowskie i Komisja Europejska próbowały zaradzić tej sytuacji, ale robiły to bez porozumienia z innymi, „co spowodowało jeszcze większe rozdrobnienie rynku i zrodziło brak równości w dostępie do leków między obywatelami europejskimi”. Dlatego zdaniem europosłanki należy ten problem rozwiązać na szczeblu UE.

W przegłosowanym we wtorek raporcie europosłowie wzywają do przyjęcia ogólnoeuropejskich środków, tak aby zagwarantować pacjentom powszechny i w miarę szybki dostęp do leków. Komisja opowiedziała się m.in. za zmianą systemu ustalania cen leków przez umacnianie pozycji negocjacyjnej państw członkowskich z koncernami farmaceutycznymi, tak aby doprowadzić do uczciwych cen leków.

Eurodeputowani chcą także naprawić niewłaściwy system patentowy, bo błędne stosowanie i nadużywanie prawa patentowego opóźnia wchodzenie leków generycznych na rynek. Ograniczenia patentowe uderzają głównie w rynek leków generycznych (zamienniki leków oryginalnych), które powinny być dostępne dla pacjentów.

Tymczasem zdaniem europosłów leki nie mogą być traktowane w taki sam sposób, jak inne towary, ponieważ ochrona zdrowia jest podstawowym prawem obywateli.

„Dlatego trzeba uprościć procedury dopuszczania leków do sprzedaży i zdjąć z nich niepotrzebne ograniczenia patentowe. To dobry moment, bo w najbliższym czasie znikają ochrony patentowe wielu leków i koncerny będą konkurowały o to, żeby określone specyfiki produkować. Uważamy, że pacjenci powinni mieć zapewniony dostęp do leków, zwłaszcza do leków onkologicznych lub na cukrzycę” – mówi PAP europoseł Bolesław Piecha (PiS).

Działaniom PE przyklaskują organizacje zdrowotne i konsumenckie. „Parlament Europejski zauważył, że ograniczenie dostępu do leków to coraz poważniejszy problem obywateli UE. Pacjenci potrzebują bezpiecznych leków, których ceny powinny być opłacalne. To nie w porządku, że pacjenci płacą za leki dwukrotnie: raz kiedy ich podatki wspierają badania i drugi raz, kiedy muszą za leki płacić w aptece” – mówi PAP Francesca Cattarin z BEUC.

Raport komisji będzie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej PE w marcu.

Sektor farmaceutyczny to jedna z najbardziej konkurencyjnych branż UE. Generuje 800 tys. miejsc pracy i osiąga w przybliżeniu wartość 200 mld euro rocznie.(PAP)

dfgffsgfs11

Rozkład sił w Parlamencie Europejskim

Skrót Nazwa Europartie Orientacja polityczna Lider Liczba posłów
EPP Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) Europejska Partia Ludowa (EPP) chrześcijańska demokracja, liberalny konserwatyzm Manfred Weber 216
S&D Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim Partia Europejskich Socjalistów (PES) socjaldemokracja Gianni Pittella 189
ECR Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR)
Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM)
konserwatyzm, liberalizm gospodarczy Syed Kamall 74
ALDE Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
Europejska Partia Demokratyczna (EDP)
liberalizm, centryzm Guy Verhofstadt 68
GUE/NGL Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica Partia Europejskiej Lewicy (PEL)
Europejska Lewica Antykapitalistyczna (EACL)
Sojusz Nordyckiej Zielonej Lewicy (NGLA)
socjalizm demokratyczny, eurokomunizm Gabriele Zimmer 52
G/EFA Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Europejska Partia Zielonych (EGP)
Wolny Sojusz Europejski (EFA)
zielona polityka, regionalizm Rebecca Harms,
Philippe Lamberts
50
EFDD Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej Sojusz na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie (ADDE) eurosceptycyzm, populizm Nigel Farage,
David Borrelli
44
ENL Grupa Europa Narodów i Wolności Europejski Sojusz na rzecz Wolności (EAF)
Ruch na rzecz Europy Narodów i Wolności (MENF)
nacjonalizm, eurosceptycyzm Marine Le Pen,
Marcel de Graaff
39
NI Niezrzeszeni 18
Razem 750

stan na 17.12.2016 Wikitable

Reprezentacja Polaków w partiach europejskich i ich przynależność: 

 • W EPP są europosłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 • Do S&D należą europosłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy.
 • Do ECR należą euro posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski Razem.

Pamiętacie ich jeszcze? Przypomną Wam się w większości do 2019 na bank:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów)
 • Michał Boni
 • Jerzy Buzek
 • Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
 • Andrzej Grzyb
 • Krzysztof Hetman
 • Danuta Hübner
 • Danuta Jazłowiecka
 • Jarosław Kalinowski
 • A. Kozłowska-Rajewicz
 • Barbara Kudrycka
 • Janusz Lewandowski
 • Elżbieta Łukacijewska
 • Adam Szejnfeld
 • Jarosław Wałęsa
 • Bogdan Wenta
 • Bogdan Zdrojewski
 • Tadeusz Zwiefka
 • Jan Olbrycht
 • Julia Pitera
 • Marek Plura
 • Dariusz Rosati
 • Jacek Saryusz-Wolski
 • Czesław Siekierski
Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
 • Ryszard Czarnecki
 • Edward Czesak
 • Anna Fotyga
 • Beata Gosiewska
 • Czesław Hoc
 • Marek Jurek
 • Karol Karski
 • Sławomir Kłosowski
 • Zdzisław Kransodębski
 • Urszula Krupa
 • Zbigniew Kuźmiuk
 • Ryszard Legutko
 • Stanisław Ożóg
 • Bolesław Piecha
 • Mirosław Piotrowski
 • Tomasz Poręba
 • Kazimierz Ujazdowski
 • Jadwiga Wiśniewska
 • Kosma Złotowski
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Lidia Geringer de Oedenberg
 • Adam Gierek
 • Bogusław Liberadzki
 • Krystyna Łybacka
 • Janusz Zemke
Europa Narodów i Wolności
 • Michał Marusik
 • Stanisław Żółtek
Grupa Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • Robert Iwaszkiewicz
Posłowie niezrzeszeni
 • Janusz Korwin-Mikke

 

Aktualizacja 02.03.2017

 

Dziś odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad w/w projektem i na ogólną sumę  750 europosłów w kadencji od 2014 roku  głosowało:

ZA – 568

PRZECIW – 30

WSTRZYMAŁO SIĘ – 52

żródło: Tekst z Parlamentu Europejskiego zobacz..

 

 

Ciekawostka:

Europoseł w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, zarabia miesięczne wynagrodzenie brutto  € 8.213 , tj. około 35 315 zł.(po kursie 1EURO = 4.3 PLN)

Plus dodatkowo pieniądze na:

 • koszty biurowe ponad € 4320 miesięcznie,
 • koszty pracowników ponad 21.379 € miesięcznie (głównie zatrudniane są rodziny),
 • ponieważ posłowie są zobowiązani do częstej zmiany miejsca pracy w  dwóch głównych siedzibach Parlamentu Europejskiego (Brukseli i Strasburgu), mogą ubiegać się o diety na pokrycie kosztów, takich jak pokoje hotelowe i / lub wynajem mieszkania i posiłki. To kwota ponad € 300/ za 1 dzień, 
 • każdy europoseł, może ubiegać się o ponad 4264 € rocznie na pokrycie prywatnych kosztów podróży,
 • każdy europoseł, ma pokrywane służbowe podróże po całym świecie. Kwota? min. 10.000  €,
 • przywileje systemu emerytalnego. Europosłowie, którzy obchodzili już 63. urodziny, mogą liczyć na emeryturę, nawet gdy zasiadali w Parlamencie Europejskim niepełną kadencję.Wysokość emerytury jest równa 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, ale nie może przekraczać ogółem 70 proc. wynagrodzenia. Za każdy rok w PE do emerytury dodaje się więc 1264 zł.Aż 17 polskich europarlamentarzystów  osiągnęło  minimalny wiek emerytalny. Wśród nich są między innymi Jerzy Buzek, Danuta Hubner, Janusz Korwin-Mikke, Janusz Lewandowski, Ryszard Legutko, Dariusz Rosati, Julia Pitera lub taki wiek w tej kadencji osiągną np: Tadeusz Zwiefka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

 

 

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Europosłowie za ułatwieniem dostępu do leków w Unii Europejskiej

czas czytania: 6 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij