Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Dość szybko sejmowa komisja zdrowia przyjęła z poprawkami projekt ustawy o sieci szpitali

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła w środę (08.03.2017) z poprawkami projekt ustawy o sieci szpitali. Opozycja i właściciele prywatnych szpitali krytycznie ocenili nowe zasady finansowania i kryteria kwalifikacji do sieci. Resort zdrowia zapewniał, że zmiana poprawi dostęp do świadczeń.

Za projektem głosowało 15 posłów, przeciw było ośmiu, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Zmiany w projekcie, m.in. dotyczące ryczałtu, zapowiadał w środę rano minister zdrowia Konstanty Radziwiłł; to efekt uzgodnień z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, który wcześniej był przeciwny projektowi. Ministrowie uzgodnili także, że pula procedur medycznych finansowanych poza ryczałtem zostanie poszerzona o świadczenia diagnostyki obrazowej (np. tomografię komputerową), świadczenia z zakresu transplantologii oraz wszczepianie implantów ślimakowych.

Na posiedzeniu komisji Radziwiłł podkreślał, że projektowana ustawa usuwa poważne dysfunkcje dotychczasowego systemu opieki zdrowotnej. Ocenił, że zmiana przepisów powinna przyczynić się m.in. do polepszenia jakości i dostępności świadczeń oraz do poprawy koordynacji opieki nad pacjentem.

Posłowie opozycji wielokrotnie pytali ministra zdrowia, ile placówek może zostać zlikwidowanych w efekcie wejścia w życie nowych zasad finansowania szpitali. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) ocenił, że część przeznaczona na kontraktowanie świadczeń może nie być wystarczająca do zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania placówek i doprowadzi do likwidacji wielu oddziałów i szpitali. Powiedział, że ustawa “sprowadza się do karczowania szpitali w kraju”.

Również obecni na posiedzeniu komisji właściciele prywatnych szpitali i przedsiębiorcy wskazywali, że środki przeznaczone na konkursy ofert nie wystarczą na zapewnienie kontraktów; oceniali też, że reforma jest wprowadzana zbyt szybko, bez potrzebnych analiz finansowych.

Radziwiłł: rząd nie planuje zamykania szpitali

Radziwiłł zapewniał, że rząd nie planuje zamykania szpitali. Wskazał, że z niespełna 1,1 tys. szpitali zarejestrowanych w Polsce ponad 80 to placówki mające mniej niż 20 łóżek; 26 szpitali ma mniej niż pięć łóżek; są i takie, które mają jedno. “Jeżeli te szpitale liczymy +jeden do jeden+ ze szpitalem np. w Grudziądzu, który ma tysiąc łóżek, to jest troszkę mało arytmetyczne; jest coś takiego jak ważenie. Czy jest ryzyko, że znikną z polskiego krajobrazu szpitalnego jakieś łóżka? Owszem, ale to jest jakiś promil” – powiedział minister.

“Nie ma w ogóle takiego założenia, żeby zmniejszyć liczbę zamawianych świadczeń. A przecież świadczenia będą wykonywane na tej samej bazie, która była dotychczas” – dodał.

Wiele wątpliwości wśród uczestników posiedzenia komisji wzbudził także sposób obliczania ryczałtu, który otrzymają szpitale zakwalifikowane do sieci. Była premier i była minister zdrowia Ewa Kopacz (PO) oceniła, że według wzoru zaproponowanego w projekcie, szpitale, które będą miały nadwykonania, stracą znaczną część ryczałtu.

Marek Ruciński (Nowoczesna a także udziałowiec w prywatnym szpitalu) pytał, jak będzie obliczany ryczałt. “Rozumiem, że są pewne wzory i algorytmy, ale wynika z tego, że z każdym zakwalifikowanym do sieci szpitalem trzeba będzie i tak przeprowadzać indywidualne rozmowy. (…) Czy nie uważa pan minister, że czas, który wyznaczyliście państwo, jest stanowczo za krótki?” – pytał.

Szef MZ ocenił, że ryczałtowe przekazywanie środków nie będzie działało demotywacyjnie. “Ryczałt spłaszczy zainteresowanie wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej na zasadzie poszukiwania kolejnych procedur do wykonania” – stwierdził. Jak mówił, zogniskowanie na wykonywaniu procedur prowadzi do ich nadwykonań, szczególnie tych, które są lepiej wycenione.

Radziwiłł zapewnił, że realizacja przepisów dot. sieci będzie monitorowana. “Wkraczamy na drogę pewnej innowacji. Dobra praktyką jest obserwowanie tego, co się dzieje, jakie są skutki. Taki monitoring oczywiście będziemy robić” – zadeklarował.

“Idziemy w tym kierunku, w którym idzie świat. To nie jest coś, co jest wymyślone. (…) Sieć szpitali to jest – można powiedzieć – normalność w większości krajów Europy Zachodniej” – powiedział minister. Wskazał, że rynek nie jest dobrym regulatorem w służbie zdrowia. “Mamy trzy strony: pacjenta, świadczeniodawcę i płatnika. To nie jest normalny rynek, w którym klient decyduje o wybraniu tej czy innej usługi, bo za nią płaci. Tu jest zupełnie inaczej” – zaznaczył.

Przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO) poinformował, że Biuro Analiz Sejmowych w swojej opinii wskazało, iż ustawa nie jest poparta szczegółową analizą jej skutków i “nie daje praktycznie możliwości dostosowania się do warunków wprowadzonych projektem”. Arłukowicz relacjonował, że BAS ocenił również, że “gwarancja zawarcia umowy ze szpitalem nie jest tożsama z zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu finansowania”.

Tomasz Latos (PiS) zapewniał, że ustawa ws. sieci szpitali będzie zmieniana, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Podkreślał, że dotychczasowe zasady kontraktowania sprawiały, że szpitale niepokoiły się o swoje finansowanie, a w ostatnich latach umowy były jedynie aneksowane.(PAP)

 

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Dość szybko sejmowa komisja zdrowia przyjęła z poprawkami projekt ustawy o sieci szpitali

czas czytania: 3 min
0
Do góry