Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Co to jest szczepionka? Rodzaje szczepionek

Szczepionka jest biologicznym lekiem, który daje organizmowi odporność na choroby. Podawana jest w formie zastrzyku, doustnie lub w postaci aerozolu. Szczepionka wspomaga układ odpornościowy do produkcji przeciwciał. Szczepionki są jednym z najbardziej skutecznym narzędziem w walce z chorobami zakaźnymi, zapobiegają epidemii choroby jak również mogą ratować życie. Nowoczesne szczepionki są dobrze tolerowane a niepożądane efekty uboczne występują bardzo rzadko.

Regularne stosowanie szczepień na dużą skalę ma znaczny wpływ na zmniejszenie i zapobieganie zarazków w przyrodzie, co może ograniczyć a nawet uniemożliwić szerzenie się zakażeń. Stanowią one istotny czynnik przeciwepidemiczny. Poprzez obowiązkowe szczepienia zmniejszyła się zachorowalność na groźne choroby takie jak koklusz, błonica.

portal farmaceutycznyNależy również wspomnieć o nieprawidłowej reakcji organizmu na szczepienia, czyli o niepożądanym odczynie poszczepiennym (NOP). Możemy rozróżnić trzy rodzaje NOP:

  1. a) odczyny miejscowe-zaczerwienienie, obrzęk, ból, powiększenie węzłów chłonnych, ropień bakteryjny
  2. b) odczyny ośrodkowego układu nerwowego-drgawki, uszkodzenie mózgu, niedowład, zapalenie mózgu
  3. c) niepożądane odczyny poszczepienne-wstrząs anafilaktyczny, gorączka, bóle stawowe, zapalenie ślinianek, zapalenie jądra, posocznica.

Przyczyną NOP może być złe podanie szczepionki, uczulenie na składnik szczepionki. NOP może wystąpić zaraz po podaniu szczepionki, po kilku dniach a nawet tygodniach.

Pomimo, że podanie szczepionki wiąże się z efektami ubocznymi specjaliści zalecają szczepienie przede wszystkim dzieci gdyż choroba i powikłania po niej mogą być bardziej niebezpieczne niż NOP.

Szczepienia obowiązkowe mają na celu uzyskanie największej ochrony przed zakażeniem, a co za tym idzie zlikwidowanie poszczególnych chorób zakaźnych. W Polsce szczepienia obowiązkowe są wykonywane według kalendarza szczepień u osób do 19 roku życia, jak również u osób szczególnie narażonych (np. pracowników służby zdrowia).

Do szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, poliomyelitis, odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz Hib. W przypadku osób szczególnie narażonych także przeciwko: pneumokokom, ospie wietrznej i wściekliźnie.

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.

Szczepienia zalecane są uzupełnieniem szczepień obowiązkowych jak również stanowią skuteczną ochronę dziecka przed chorobami zakaźnymi. Do szczepień zalecanych należą szczepienia przeciwko: pneumokokom, ospie wietrznej, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, grypie, rotawirusom, meningokokom.

Szczepienia zalecane są płatne i wykupuje się je na podstawie recepty.

Podział szczepionek ze względu na:

  1. a) rodzaj antygenu (szczepionki żywe, zabite, rekombinowane, podjednostkowe, anatoksyny)
  2. b) rodzaj drobnoustroju (szczepionki wirusowe, bakteryjne, mieszane)
  3. c) zakres działania uodparniającego (szczepionki swoiste i nieswoiste)
  4. d) postać (szczepionki płynne, szczepionki w postaci proszku i aerozolu)
  5. e) pochodzenie antygenu (autoszczepionki, heteroszczepionki)
  6. f) zawartość (szczepionki monowalentne, poliwalentne, skojarzone).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest szczepionka? Rodzaje szczepionek
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry