Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Choroby weneryczne. Uważaj na nie.

Choroby weneryczne
Choroby przenoszone drogą płciową, zwane również chorobami wenerycznymi, uznane są obok zwykłego kataru za najpospolitsze wśród chorób zakaźnych. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 250 milionów ludzi rocznie zostaje zarażonych rzeżączką, a ponad 50 milionów – kiłą. Należy wiedzieć, że niektóre choroby weneryczne są groźne nie tylko dla naszego zdrowia, ale także życia, dlatego tak ważne jest, aby umieć rozpoznać u siebie objawy, szybko i trafnie zdiagnozować chorobę i zastosować odpowiednie leczenie.
Wśród chorób wenerycznych wyróżnia się: 
Choroby bakteryjne:
– kiła – bakterie dostają się organizmu poprzez uszkodzenia skóry znajdujące się w miejscu infekcji i są roznoszone po całym ciele poprzez naczynia krwionośne limfatyczne. Pierwszym objawem kiły jest małe, niebolesne owrzodzenie, które tworzy się w miejscu pierwotnej infekcji. Goi się ono około miesiąca i jest to wysoce zakaźne stadium. W drugim okresie pojawia się wysypka oraz mogą pojawiać się objawy podobne do objawów grypy. Stadium to jest silnie zakaźne. Kolejne stadium – trzecie często jest utajone i może trwać nawet 20 lat. Mogą pojawiać się wtedy kilaki niszczące fragmenty powierzchni ciała lub uszkadzające wątrobę, kości oraz śledzionę. Mogą wystąpić poważne uszkodzenia mózgu. 5-10 % przypadków zarażenia kiłą kończy się śmiercią. Leczenie za pomocą penicyliny.
– rzeżączka – toksyny bakteryjne wywołują zaczerwienienie i opuchliznę zakażonego miejsca. U mężczyzn objawami są bóle przy oddawaniu moczu oraz ropny wyciek z cewki moczowej, natomiast u około 60% kobiet nie występują żadne objawy. Bakterie wywołujące rzeżączkę atakują najczęściej najądrza u mężczyzn a u kobiet jajowody i jajniki, wywołując bezpłodność a także atakują narządy miednicy i inne rejony ciała, powodując uszkodzenie zastawek serca, zapalenie opon mózgowych. Głównym antybiotykiem w leczeniu choroby jest penicylina, jeśli u chorego stwierdza się odporność na nią należy zastosować inny antybiotyk.

chlamydiachlamydia-kobiety

zródło: wikipedia Śluzowo-ropne zapalenie szyjki macicy.
– chlamydioza – występują upławy i pieczenie przy oddawaniu moczu, jednak może ta choroba przebiegać bezobjawowo, ale jej powikłania mogą prowadzić do groźnych stanów zapalnych narządach płciowych a nawet do bezpłodności. Leczenie odbywa się za pomocą antybiotyków.

chlamydiachlamydia-męższczyzny

żródło: wikipedia Zapalenie cewki moczowej u mężczyzny.
– stan zapalny narządów miednicy małej – ogólne zakażenie narządów płciowych i jamy miednicy, zazwyczaj chroniczne i trudno poddające się leczeniu. Około 15% przypadków kończy się bezpłodnością. Podczas leczenia konieczne podanie jest antybiotyków a nawet jest konieczność chirurgicznego usunięcia zajętych chorobą narządów.
Choroby wirusowe:
– AIDS – śmiertelna choroba, która spowodowana jest wirusem HIV. Pierwsze objawy polegają na łagodnej infekcji, w kolejnych etapach powiększają się węzły chłonne, występuje nocne pocenie się, gorączka, chudnięcie.
AIDS jest chorobą, która atakuje ludzi z osłabionym układem odpornościowym. Indywidualna podatność na zarażenie wirusem HIV może być wypadkową czynników genetycznych, środowiskowych i psychosocjologicznych. Te ostatnie obejmują indywidualne upodobania seksualne, obyczajowość i skłonność do nałogów. W laboratoriach całego świata poszukuje się skutecznego leku przeciwko AIDS. Nie ma skutecznego leku na zespół nabytego niedoboru odporności, lecz są leki utrudniające rozprzestrzenianie się wirusa.
– opryszczka narządów płciowych – objawem są drobne, bolesne pęcherzyki na narządach płciowych, które mogą przekształcać się we wrzody. Opryszczka ma tendencję do nawrotów. Jest groźna dla płodu i noworodków. U kobiet zarażonych opryszczką wzrasta ryzyko raka macicy. Niestety lekarze nie znają skutecznej metody leczenia, można jedynie złagodzić objawy choroby.
– kłykciny kończyste – to brodawki pojawiające się na wewnętrznych i zewnętrznych narządach płciowych. U kobiet wzrasta ryzyka raka macicy. Choroba trudna do leczenia, gdyż nie znaleziono skutecznego leku na wyeliminowanie wirusa HPV z organizmu. Wydaje się, że najlepszym sposobem zapobiegania zarażeniom wirusem HPV jest szczepionka, która może być podawana zarówno kobietom jak i mężczyznom, u których wykluczono obecność wirusa w organizmie. Aby szczepionka przyniosła odpowiedni efekt powinna być podana trzykrotnie domięśniowo.

portal medyczny
Choroby grzybicze:
– kandydoza – objawia się poprzez podrażnienie, bolesność, upławy. Zdecydowanie występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, u których przebiega bezobjawowo.
 Choroby pasożytnicze:
– rzęsistkowica – objawy obejmują świąd, upławy, bolesność. Choroba jest szczególnie częsta u kobiet. Do zakażenia może prowadzić nieprzestrzeganie zasad higieny. U mężczyzn może przebiegać bezobjawowo. Zaleca się leczenie farmakologiczne.
– wszawica łonowa – charakterystycznym objawem jest silny świąd okolic łonowych oraz podbrzusza. Wszy łonowe mogą również pasożytować również pod pachami, na brwiach, rzęsach. Przytwierdzają się blisko nasady włosów i mogą pozostawać w jednym miejscu nawet wiele dni.

Choroby weneryczne. Uważaj na nie.
5 (100%) 1 vote

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry