Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już “po” jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a “przed” Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

Tłum młodych ludzi pojawił się 6 kwietnia br. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dla uczestników Dnia Otwartego przygotowano mnóstwo atrakcji. Trzy Wydziały Uczelni: Lekarski, Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej odwiedzili nie tylko uczniowie szkół średnich z Trójmiasta i okolic, ale także z bardziej odległych województw kraju oraz z Białorusi.

– Chciałabym studiować stomatologię, przyjechałam z tatą z Białorusi. Zaraz idziemy zwiedzać kampus, aby zobaczyć jakie warunki oferuje studentom Uczelnia – tłumaczy licealistka z Białorusi.

Krótkim wykładom dotyczącym m.in. oferty dydaktycznej i warunków rekrutacji, życia studenckiego czy współpracy międzynarodowej GUMed towarzyszyły m.in. warsztaty z technik wydajnego uczenia się, które miały na celu przybliżenie sposobów na maksymalne zwiększenie wydajności czasu przeznaczonego na naukę. W holu Collegium Biomedicum (Gdańsk, ul. Dębinki 1) odbyły się pokazy na 30 stoiskach. Członkowie SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego przybliżyli pracę pielęgniarki ratunkowej prezentując m.in. wkłucia dożylne, studentki z SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego przeprowadziły pokaz wkłuć domięśniowych na fantomach, a SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego szycie oraz opatrywanie ran. Studenci z Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii zaprezentowali anatomię serca na modelu oraz przeprowadzą pokaz echa serca przy użyciu aparatu Vscan.

Przedstawiciele Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz Chirurgii Plastycznej uczyli podstawowych technik szycia chirurgicznego, a członkowie SKN Medycyny Ratunkowej przeprowadzili na fantomach warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Studenci z Koła Naukowego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pokazali materiały zespalające stosowane w ortopedii, techniki zakładania unieruchomienia gipsowego i przeprowadzali pokazy szycia chirurgicznego skóry i ścięgien.

– Odwiedziłem GUMed już w zeszłym roku. Po rozmowach ze studentami zastanawiam się nad ratownictwem medycznym lub kierunkiem lekarskim. Mam jeszcze rok czasu na podjęcie decyzji, ale już teraz przygotowuję się do egzaminów z biologii i chemii – mówi licealista z Kościerzyny.

Ciekawe stoisko przygotowali również studenci i pracownicy kierunku Zdrowie Publiczne. Można było na nim sprawdzić swoją wiedzę z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i organizacji systemu zdrowia. Przyszli studenci uzyskujący najlepsze wyniki nagradzani byli dyplomem “Dobrego Kandydata na Studenta”, co było ciekawą formą promocji kierunku. Świadczy o tym duże zainteresowanie stoiskiem i długa kolejka chętnych pragnących spróbować swoich sił. W czasie Dnia Otwartego wykłady wygłosili asystenci z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej – dr Michał Brzeziński pt. “Krótka opowieść o paleniu, piciu, seksie i tyciu” oraz dr Ewa Bandurska pt. “Warto być zdrowym czy bogatym”. Oba wykłady zostały przyjęte przez słuchaczy bardzo pozytywnie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie Zakładu Embriologii, Zakładu Anatomii, Zakładu Chemii Medycznej oraz Zakładu Fizyki i Biofizyki, na które, ze względu na limit miejsc, obowiązywały wcześniejsze zapisy. Niezwykle interesująca dla uczniów okazała się wizyta w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zwiedzający mieli okazję przejść taką samą trasę, jak pacjent – od Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR) przez salę bronchoskopową do wizyty w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej.

Na Wydziale Farmaceutycznym przeprowadzono wykłady – „Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwenta” oraz „Działaj aktywnie na studiach – PTSF”, przybliżający aktywność Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Zainteresowani zostali oprowadzeni aż po dziewięciu Katedrach: Farmacji Stosowanej, Chemii Organicznej, Chemii Nieorganicznej, Bromatologii, Biofarmacji i Farmakodynamiki, Toksykologii, Chemii Fizycznej, Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Chemii Farmaceutycznej. Podczas zwiedzania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w krótkich warsztatach, prezentacjach i doświadczeniach, np. krótki kurs sączenia próżniowego, poznać tajniki mikroorganizmów zamieszkujących nasze najbliższe środowisko oraz najnowsze techniki analityczne wykorzystywane w badaniach nad lekami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też pokazy metod wykrywania narkotyków.

– Warto było przyjechać. Oprowadzanie to świetny pomysł na poznanie Uczelni od zaplecza – mówi Weronika, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Dzień Otwarty był też okazją do porozmawiania przyszłych studentów z obecnymi. Tematów do rozmów również było wiele – od trudności poszczególnych lat studiów, przez możliwości zaangażowania się w prace w studenckich kołach naukowych czy po wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

 

DZIEŃ OTWARTY NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W WARSZAWIE, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ:

23 KWIETNIA 2017, W GODZ. 9.30 – 15.00 W CENTRUM DYDAKTYCZNYM WUM (ul. ks. Trojdena 2a)
W trakcie Dnia dowiedzą się Państwo o szczegółach dotyczących tegorocznej rekrutacji i kryteriach naboru, które zostaną zaprezentowane na spotkaniach informacyjnych z udziałem przedstawicieli Władz Uczelni.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą studenci, członkowie uczelnianych kół naukowych i organizacji studenckich, którzy przybliżą szczegóły dotyczące nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W podjęciu decyzji o wyborze studiów maturzystom pomogą również pracownicy uczelnianego Biura Karier.

Tradycyjną atrakcją Dnia Otwartego są liczne pokazy oraz prezentacje przygotowywane przez studentów poszczególnych kierunków, członków organizacji studenckich i przedstawicieli uczelnianych kół naukowych.

Harmonogram spotkań informacyjnych dotyczących warunków rekrutacji:

godz. 10.00 – kierunki: farmacja, analityka medyczna;

godz. 11.00 –
kierunki: lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne,  specjalność: higiena stomatologiczna;

godz. 12.00 – kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne;

godz. 13.30 – kierunki: lekarski, fizjoterapia, elektroradiologia, audiofonologia z protetyką słuchu, logopedia ogólna i kliniczna.


Tegoroczna formuła Dnia Otwartego została rozszerzona o warsztaty z szycia chirurgicznego, prawa medycznego i z zakresu położnictwa oraz o wykłady.

Harmonogram warsztatów:

Szycie chirurgiczne
(sala 122 parter Centrum Dydaktyczne)

10.00 – 11.00 – I grupa

11.30 – 12.30 – II grupa

Prawo medyczne
(sala 123 parter Centrum Dydaktyczne)

11.30 – 12.00 – I grupa

12.30 – 13.00 – II grupa

„Od poczęcia do narodzin. Rozwój i narodziny człowieka”
(Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, budynek ZIAM WUM, Ul Żwirki i Wigury 81, sala 31 Kampus Banacha)

10.45 – 11.45 – I grupa

12.30 – 13.30 – II grupa


Wykłady, podczas których można dowiedzieć się wielu ciekawostek, odbędą się w sali 231 (I piętro, CD). Wstęp na wykłady jest wolny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – sala pomieści 150 osób, osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze przybycie

Harmonogram wykładów: 

10.20 „Komórki macierzyste – gdzie występują i do czego mogą się przydać?”- Komórki macierzyste stanowią podstawę rozwoju i regeneracji organizmu. Gdzie występują, jak można je otrzymać i dlaczego stanowią nadzieję współczesnej medycyny? Wykład poprowadzi dr. hab Małgorzata Witkowska-Zimny z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka

11.30 „Zdrowe kolory, czyli barwniki roślinne dla zdrowia i urody” – Często słyszymy, że należy „jeść kolorowo”. Skąd bierze się fioletowy, żółty, czerwony czy zielony kolor warzyw i owoców. Powiemy, dlaczego warto skropić cytryną surówkę z kapusty? Wykład poprowadzą: dr Katarzyna Zawada i dr Agnieszka Zielińska z Zakładu Chemii Fizycznej

12.20 „Wzloty i upadki badań naukowych w medycynie” – Czy możemy ufać doniesieniom naukowym? Jak badania naukowe wpływają na rozwój medycyny? Skąd czerpiemy wiedzę o tym jak skutecznie i bezpiecznie leczyć pacjentów? Wykład poprowadzi dr Mariusz Panczyk z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia

żródło: www.gumed.edu.pl, www.wum.edu.pl

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce
5 (100%) 5 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

czas czytania: 5 min
0
Do góry
Przeczytaj również artykuł:
Zamknij