Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Błędy polityki lekowej państw i ich śmiertelne żniwo a nowa akcja WHO

Światowa Organizacja Zdrowia WHO dnia 29 marca 2017 r. rozpoczęła globalną inicjatywę zmierzającą do ograniczenia poważnych i możliwych do uniknięcia szkód związanych z lekami we wszystkich krajach o 50% w ciągu najbliższych 5 lat.

Globalne wyzwanie bezpieczeństwa pacjenta  w zakresie bezpieczeństwa leków ma na celu usunięcie uchybień w systemach opieki zdrowotnej, które prowadzą do błędów lekowych i poważnych szkód z tym związanych. Określa metody na poprawę sposobu przepisywania leków, rozprowadzania i konsumowania leków oraz zwiększenia świadomości wśród pacjentów o ryzyku związanym z niewłaściwym zastosowaniem leków.

Oficjalnie szacuje się, że w krajach o niskich i średnich dochodach, są podobne wskaźniki występowania zdarzeń niepożądanych związanych z lekami co w krajach o wysokich dochodach, jednak nieoficjalnie ich liczba jest dwa razy większa. Brakuje do tej pory wiarygodnych danych, które teraz będą zbierane w ramach inicjatywy WHO.

Globalnie koszty związane z błędami lekowymi, zostały oszacowane na 42 miliardy dolarów rocznie lub prawie 1% wydatków całkowitych na światowe zdrowie.

“Wszyscy spodziewamy się, że leki pomagają a nie szkodzą, kiedy je przyjmujemy”, powiedziała dr Margaret Chan, dyrektor generalna WHO (Chinka, jej kadencja kończy się 30 czerwca 2017). “Poza kosztami ludzkimi, błędy dotyczące leków stanowią olbrzymi i niepotrzebny ciężar na budżety zdrowotne. Zapobieganie błędom pozwala zaoszczędzić pieniądze i ratuje życie”.

Każdy człowiek na świecie w pewnym momencie życia bierze leki zapobiegające lub leczące choroby. Jednakże lekarstwa czasami powodują poważne szkody, jeśli zostały zapisane lub zaaplikowane nieprawidłowo w ramach błędu lub są  niewystarczająco monitorowane.

Zarówno pracownicy służby zdrowia, jak i pacjenci popełniają błędy, które powodują poważne szkody, takie jak: zamawianie, przepisywanie, wydawanie, przygotowanie, podawanie lub spożywanie niewłaściwego leku lub jego niewłaściwej dawki w niewłaściwym czasie. Ale wszystkie błędy z lekami są potencjalnie możliwe do uniknięcia. Wymaga to wprowadzenia odpowiednich systemów i procedur w celu zapewnienia właściwej ochrony pacjentowi w otrzymaniu odpowiedniego leku we właściwej dawce, właściwą drogą i we właściwym czasie.

Błędy lekowe mogą być spowodowane przez zmęczenie, przeludnienie w przychodniach, szpitalach, niedobory personelu medycznego, złe szkolenia oraz niewłaściwą informację udzielaną pacjentom. Każdy z tych elementów lub ich kombinacja może mieć wpływ na przepisywanie, wydawanie, spożywanie i monitorowanie leków, co może prowadzić do poważnych szkód, kalectwa, a nawet śmierci.

Najwięcej szkód wynika z dziurawych systemów w opiece nad chorymi, a także koordynacji, zwłaszcza gdy wielu świadczeniodawców angażuje się w opiekę nad pacjentem. Najlepszym otoczeniem dla bezpiecznej opieki zdrowotnej jest kultura organizacyjna podmiotów leczniczych, która rutynowo wdraża najlepsze praktyki i wystrzega się winy podczas popełniania błędów.

Inicjatywa WHO wzywa kraje do podejmowania priorytetowo działań i wczesnej reakcji w celu wyeliminowania kluczowych czynników błędów farmakologicznych: w tym przepisywania leków o dużym ryzyku wystąpienia szkody i niewłaściwym wykorzystaniu; Pacjentów, którzy przyjmują wiele leków na różne choroby aby ich stan był monitorowany w całym procesie chorobowym.

Działania zaplanowane w ramach Inicjatywy WHO skupią się na czterech obszarach: Pacjentach i opinii publicznej; Pracownikach służby zdrowia; Lekach jako produktach a także Systemach i metodach leczenia. Zadanie ma na celu osiągnięcie poprawy na każdym etapie procesu stosowania leków, w tym przepisywania, dozowania, kontroli, monitoringu i użytkowania. Co ma na celu przedstawienie wytycznych i opracowanie strategii, planów i narzędzi, aby zapewnić procesowi obrotu lekami, bezpieczeństwo pacjentów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej.

“Przez lata rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy stracili swoich bliskich z powodu błędów związanych z lekami”, powiedział Sir Liam Donaldson, wysłannik WHO ds. Bezpieczeństwa pacjentów. “Ich historie, ich cicha godność i akceptacja sytuacji, która nigdy nie powinna się zdarzyć, głęboko przemknęły mi do głowy, to wspomnienia tych wszystkich, którzy umarli z powodu nieodpowiedniej opieki lekowej”.

Wyzwanie jest trzecim w ramach globalnego bezpieczeństwa pacjenta w które włączyła się WHO. Pierwsze, było  w zakresie higieny rąk w 2005 roku, drugie w 2008 roku  bezpieczna chirurgia ratuje życie.who

Błędy polityki lekowej państw i ich śmiertelne żniwo a nowa akcja WHO
5 (100%) 3 votes

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Błędy polityki lekowej państw i ich śmiertelne żniwo a nowa akcja WHO

czas czytania: 3 min
0
Do góry