W ostatnim tygodniu kwietnia było o szczepionkach o bezpieczeństwie o podwyżkach

W ostatnim tygodniu kwietnia mogliśmy usłyszeć: 1. Upodmiotowienie jest bardzo istotne w dziedzinie bezpieczeństwa pacjenta i w tym kontekście stanowi bardzo
czytaj dalej

Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Biotechnologia

W Przygotowaniu….

Pomimo faktu, iż biotechnologia należy do najszybciej rozwijających się sektorów w kraju, jest to wciąż sektor wschodzący. W najbliższych latach spodziewany jest dalszy, dynamiczny rozwój rodzimego rynku biotechnologii, który stymulowany jest zarówno poprzez realizację innowacyjnych projektów badawczych farmacjaprowadzonych przez polskie firmy biotechnologiczne i jednostki naukowe, jak również poprzez napływ inwestycji zagranicznych do tego sektora. Polska przyciąga je dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów, bogatemu zapleczu naukowemu oraz konkurencyjnym kosztom pracy.Szczególnie obiecujące perspektywy związane są z rozwojem technologii procesu produkcji biopaliw oraz biosubstancji. Ponadto, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik inżynierii genetycznej, w Polsce produkowane są hormony, przeciwciała oraz testy diagnostyczne, które stają się powoli wizytówką polskiego przemysłu biotechnologicznego. Nie mniejszym uznaniem cieszą się produkty z dziedziny biofarmacji, uznawanej obecnie za najszybciej rozwijającą się gałąź sektora. W jej ramach udoskonaleniu podlegają procesy produkcji białek ludzkich i peptydów na bazie bakterii E. coli oraz innych komórek hodowlanych. Bez wątpienia polski rynek biotechnologiczny posiada znaczny zasób wciąż jeszcze niewykorzystanego potencjału w dziedzinie szczepionek, leków proteinowych oraz odczynników.

Sektor w liczbach

  • Najważniejszym powodem, dla którego Polska jest jedną z atrakcyjniejszych lokalizacji dla międzynarodowych projektów biotechnologicznych, jest szeroki dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. W związku z szybkim przyrostem studentów mamy w Polsce do czynienia z nadmiarem absolwentów, zwłaszcza w ramach kierunku biotechnologia. Mimo to niezmiennie od lat o przyjęcie na studia o tym profilu ubiega się czterokrotnie więcej kandydatów niż jest dostępnych miejsc. W skali kraju kierunek ten oferuje 39 uczelni wyższych (w tym 30 umożliwia kontynuację nauki na poziomie doktoranckim), na których kształci się ponad 13 tys. studentów, co generuje ok. 4 tys. absolwentów rocznie (dane za rok akademicki 2011/2012 wg GUS).
  • Zaplecze badawcze dla sektora tworzy sieć przeszło 110 instytucji naukowych, w których pracuje ponad 2800 naukowców zajmujących się biotechnologią oraz biologią molekularną.
  • Spółki biotechnologiczne oraz instytuty badawcze na ogół lokują swoją działalność w jednym z 6 dojrzałych klastrów biotechnologicznych (Warszawa, Łódź, Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Poznań).
  • Istotny z punktu widzenia potencjalnych inwestorów jest fakt, iż wydatki biznesowe na działalność B+R wzrosły w Polsce w ciągu ubiegłego roku o przeszło 800% (z 61 mln EUR do 500 mln EUR). Również wydatki budżetowe przeznaczane na ten cel wzrost znacząco wzrosły – środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z grantami udzielonymi przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyniosły 302 mln EUR.

Ocena

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry