Bezpłatne leki dla seniorów w 2016 tzw. Projekt 75+

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt przepisów wprowadzających bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia. Część tych pacjentów – szczególnie cierpiących na wiele chorób – nie wykupuje wszystkich przepisanych leków z powodów finansowych. Tzw. projekt 75+ realnie odciąży domowe budżety seniorów od części wydatków na leki. Dzięki temu faktycznie zwiększy się dostępność leków, co wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia i jakości życia tych pacjentów.

GUS pod koniec 2014 r. szacował populację seniorów po 75. roku życia w Polsce na ok. 3 mln osób.

Wydatki pacjentów na leki refundowane

 • 860 mln zł w 2015 r.;
 • 735 mln zł w 2016 r. (według prognoz);
 • 296 mln zł w 2017 r. (według prognoz).

Po wejściu w życie ustawy wydatki seniorów po 75. roku życia za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – wraz ze wzrostem finansowania programu – o ponad 60%.

Finansowanie

W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564 mln zł. W kolejnych latach ta kwota ma wzrastać o ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat:

 1. 2018 r. – 643,3 mln zł;
 2. 2019 r. – 733,4 mln zł;
 3. 2020 r. – 836 mln zł;
 4. 2021 r. – 953,1 mln zł;
 5. 2022 r. – 1 010,3 mln zł;
 6. 2023 r. – 1 070,9 mln zł;
 7. 2024 r. – 1 135,1 mln zł;
 8. 2025 r. – 1 203,2 mln zł.

Projekt ustawy wprowadzający bezpłatne leki refundowane dla osób, które ukończyły 75 lat, znajduje się na etapie prac parlamentarnych (druk nr 261).

Główne założenia projektu 75+

 • Darmowe leki będą przysługiwały osobom, które ukończyły 75 lat. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL lub datę urodzenia.
 • Do wypisywania darmowych leków będą uprawnieni lekarze POZ i pielęgniarki POZ. Lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy już nie pracują w zawodzie, będą mogli przepisywać je na receptach pro auctore i pro familiae.
 • Leki, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym.
 • Początkowo w wykazie znajdą się wyłącznie leki o odpłatności 30% i 50% oraz ryczałtowej (R), mające zastosowanie przede wszystkim w chorobach wieku podeszłego (m.in. o podłożu kardiologicznym, reumatologicznym i urologicznym).
 • Lista leków dla seniorów będzie w przyszłości stopniowo poszerzana. W efekcie osoby w wieku 75+ dostaną bezpłatnie więcej refundowanych leków i wyrobów medycznych na receptę.
 • Darmowe leki dla seniorów będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Lekarz lub pielęgniarka będą oznaczali recepty literą „S” (w polu „kod uprawnień dodatkowych”).
 • Zasady realizacji recept w aptekach się nie zmienią. Nie będzie też większych zmian w zasadach, na których apteki rozliczają się z NFZ.
 • Pierwsza lista bezpłatnych leków powstanie do 1 września 2016 r.

 

 

żródło: mz.gov.pl

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat
Do góry