Nowe apteki mogć być otwierane tylko przez farmaceutów – jest zgoda dwóch izb parlamentu

Izba Senatu odrzuciła dziś wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt poselski) i przyjęła ją bez
czytaj dalej

Chociaż wmawiają nam, że lekarz to zawód bez przyszłości – tabuny chętnych na Uczelnie Medyczne w Polsce

Jak co roku przed maturami tzw. Drzwi Otwarte na Uczelniach Medycznych. Już "po" jest m.in. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku a
czytaj dalej

RPO chce poznać sumienie Aptekarzy

Według doniesień medialnych w Polsce pojawiają się apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w
czytaj dalej

Dnia 13.04.2017 Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków - przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana "Apteką dla aptekarza" może spowodować wzrost cen leków. Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. "Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych" - ocenia ministerstwo.    Dnia 24.03.2017 Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne: 1.Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. 2.Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci poznamy nie później niż do 27 czerwca. Ustawa o sieciach szpitali została uchwalona i wchodzi w życie 3.Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.    Dnia 01.03.2017 WHO Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, aby sprawdzać źródła stron internetowych dostarczających informacji na temat bezpieczeństwa szczepionek. W ostatnich latach wiele stron internetowych świadczy mylące informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek, wywołując falę nieuzasadnionych lęków. "Każdego dnia, dezinformacje na temat szczepionek mnożą się w internecie", mówi Isabelle Sahinovic, koordynator Vaccine Safety Net przy WHO. "To jest niebezpieczne. Musimy się upewnić, że rodzice, opiekunowie i pracownicy służby zdrowia korzystają z wiarygodnych informacji na temat szczepionek."    Dnia 06.03.2017 MZ: sytuacja dot. antybiotykoopornej bakterii New Delhi - pod kontrolą.W Polsce od 5 lat rośnie liczba zarażonych tą bakterią. New Delhi metallo-β-lactamase – enzym z grupy metalo-β-laktamaz uodparniający bakterie na wiele antybiotyków beta-laktamowych. Dotyczy to również karbapenemów, które używane były głównie do leczenia chorób powodowanych przez bakterie odporne na inne antybiotyki. Z powodu niemożliwych do opanowania infekcji bakteryjnych co roku umiera w Unii Europejskiej ponad 25 tys. osób. Tak źle z lekoopornością jeszcze nie było - ostrzega już od 3 lat Światowa Organizacja Zdrowia WHO    Dnia 18.02.2017 Sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31 700 000 000 PLN, Natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8 100 000 000 PLN (+2,5% do 2015roku). W styczniu 2017 sprzedaż rynku aptecznego była o 84,05 mln PLN wyższa w stosunku do sprzedaży z grudnia 2016 w którym wyniosła 2 938 mln PLN. Średnia marża apteczna w styczniu 2017r. wyniosła 26,01%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż całego rynku zwiększyła się o 455,71 mln PLN. roku. Trwa trend wzrostu ilości klientów aptek, którzy kupują coraz więcej produktów aptecznych tj. leków, suplementów i kosmetyków    Dnia 09.02.2017 Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.     Dnia 24.01.2017 Rośnie świadomość Polaków do zgłaszania działań niepożądanych leków a czy Firmy Farmaceutyczne są z tego zadowolone? W zeszłym roku o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej, zgłosiło działania niepożądane leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla firm farmaceutycznych otwiera się nowy rynek zbytu - państwa afrykańskie będą mogły importować leki.Bezduszność lekarzy a procedury

Co jakiś czas a na szczęście nie są to przypadki tak częste, pojawiają się incydenty bezduszności lekarzy. Ostatnim takim przykładem jest ten, gdzie mężczyzna zemdlał kilkadziesiąt metrów od przychodni zdrowia w Bierzwniku(woj. zachodniopomorskie), a  o pomoc do dyżurującego lekarza zwrócili się przechodnie, którzy udzielali mu pomocy. Ten jednak odmówił, miał powiedzieć, że “pracuje tylko wewnątrz przychodni”. Mimo reanimacji nieprzytomnego mężczyzny nie udało się uratować.

Podobny co do natury był przypadek z 2013 roku, gdzie mężczyzna stracił  życie znajdując się koło przychodni o nazwie Zdrowie. Poczuł się tak źle, że poprosił o pomoc lekarzy w Trzemesznie (woj. wielkopolskie). Wyrzucono go jednak z lecznicy, bo  nie był ubezpieczony. Zmarł chwilę później.

Znieczulica? Przywyknięcie do cierpienia i bólu? Co się dzieje z lekarzami? i jak wygląda w tej sytuacji walka o godne traktowanie zwierząt przed ubojem rzeżniczym, kiedy wiele w tej materii jest do zrobienia w świecie ludzi?

Ciekawa audycja pojawiła się na antenie Radio Kraków jakie obowiązki i przywileje mają lekarze, ale czy zachowanie procedur rozgrzesza przed brakiem człowieczeństwa? Co na to psychologia społeczna? Jak tłumaczy takie zachowania?

Czy lekarz może odmówić pacjentowi leczenia?

Lekarz może odmówić pacjentowi leczenia. Warunkiem jest dostatecznie wczesne poinformowanie pacjenta o tym, że lekarz odstępuje i nie będzie udzielał pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Również warunkiem, w przypadku gdy lekarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub w stosunku służby, jest uzyskanie uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.

Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której lekarz odmawia pacjentowi leczenia. 

Lekarz przede wszystkim chce leczyć pacjenta, a odmawia leczenia w takich sytuacjach, gdy na przykład ta współpraca z pacjentem nie jest możliwa. Dochodzi do utraty zaufania pomiędzy pacjentem a lekarzem, pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza, nie zażywa leków, jest mądrzejszy od lekarza, wie lepiej, wie jaki lek powinien przepisać mu lekarz i w takiej sytuacji lekarz może odstąpić od leczenia.

Czy może odmówić również wtedy, gdy pacjent jest agresywny, awanturuje się, jest niemiły, straszy lekarza, co czasem się zdarza?

Tak, niestety takie przypadki mają miejsce i to są w zasadzie najczęstsze przyczyny, z powodu których lekarz nie chce leczyć danego pacjenta. W mojej ocenie nie może być to sytuacja jednorazowa, to znaczy musi to być sytuacja taka, która rzeczywiście powoduje, że lekarz z danym pacjentem nie może współpracować.

O tym, że lekarz może odmówić pacjentowi leczenia najczęściej słyszymy przy okazji klauzuli sumienia. Czy lekarz musi tłumaczyć się, dlaczego i z jakich powodów właśnie kierując się sumieniem odmawia udzielenia pomocy?

Nie, lekarz nie musi tłumaczyć, dlaczego jego sumienie nie pozwala mu na wykonywanie danych czynności zawodowych.

Czy musi wskazać innego lekarza, który w takiej sytuacji trudnej, konfliktowej, jeśli chodzi o stan zdrowia pacjenta i sumienie lekarza, pomoże temu pacjentowi?

Nie, taki obowiązek nie spoczywa na lekarzu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nałożenie na lekarza obowiązku wskazania innego lekarza, aby dokonał tej czynności, z którą nie zgadza się lekarz stosujący klauzulę sumienia, nie może mieć miejsca, dlatego że wtedy współuczestniczyłby w czynnościach, których nie chce wykonywać.

Czy lekarz może nie udzielić pierwszej pomocy, jeśli jest “po cywilnemu”, na przykład jedzie na swój ślub, wesele, na ważne spotkanie, jest w drodze, śpieszy mu się po prostu, a tutaj widzi jakąś nagłą sytuację, w której powinien pomóc?

Zasadą wykonywania zawodu, która wynika z art. 30. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest obowiązek udzielenia pomocy pacjentowi, czyli obowiązek podjęcia czynności leczniczych w sytuacji, gdy zwłoka w ich udzieleniu naraziłaby pacjenta na utratę życia, ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia. W takiej sytuacji lekarz ma obowiązek tego świadczenia udzielić niezależnie, czy jest w pracy, czy jest po pracy.

Czy lekarz ma prawo do tego, żeby wykonać jakiś zabieg medyczny bez zgody pacjenta? To nie zdarza się chyba tak często, bo zwykle przy wejściu do szpitala podpisujemy zgodę na wszelkie świadczenia medyczne, ale być może i takie sytuacje zachodzą?

Tej zgody nie można uzyskać na przykład ze względu na wiek pacjenta, jest on osoba starszą, która nie może wyrazić świadomie zgody, nie ma przy niej opiekuna faktycznego lub też nie posiada ona opiekuna prawnego i w takiej sytuacji lekarz, kierując się tym, że zwłoka w udzieleniu tych świadczeń pogorszyłaby stan zdrowia pacjenta, tej pomocy udziela.

I na koniec jeszcze powiedzmy o tym, czy lekarze w jakiś sposób są chronieni, zwłaszcza ci lekarze, którzy pracują na oddziałach rachunkowych?

W takiej sytuacji lekarzowi przysługuje ochrona taka, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu. Ta ochrona wynika z przepisów prawa karnego i ona przewiduje zaostrzone kary w stosunku do osoby, która narusza nietykalność lekarza, napada na niego na SOR-ze. Takich rzeczy nie wolno robić.

audycja  Polskie Radio Kraków

 

 

Ocena

Jaka jest twoja opinia ?

← Poprzedni krok

Proszę podać poprawne imię, email oraz pytanie.

Powered by LivelyChat

Bezduszność lekarzy a procedury

czas czytania: 4 min
0
Do góry