Aktualności

AKTUALNOŚCI W SKRÓCIE PORTAL MEDYCZNY I FARMACEUTYCZNY

 

 

23.05.2017

Nowym Dyrektorem Generalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) został wybrany etiopczyk Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, zastąpi na tym miejscu 1 lipca 2017 roku dr Margaret Chan, która piastowała tę funkcję od 9 listopada 2006

16.05.2017

Prezydent RP podpisał zmiane ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta ustawa ma na celu ułatwienie stosowania regulacji dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej, co ma skutkować zwiększeniem liczby zaświadczeń wystawianych w tej formie.
Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.) określając nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Zaświadczenia takie będą bowiem mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zaświadczenia lekarskie mogą być wprawdzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, ale dokument taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ocena stosowania powyższych regulacji wykazała, iż w praktyce wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej jest bardzo ograniczone. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazywano konieczność poniesienia nakładów finansowych w celu możliwości korzystania
z kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz ograniczenia organizacyjne związane ze skomplikowaną procedurą w przypadku chęci korzystania z elektronicznego podpisu uwierzytelnionego przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP.
Obecnie przyjęte zmiany będą pozwalały na wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS udostępnianego nieodpłatnie przez ZUS. Z uwagi na konieczność dostosowania przez ZUS systemu teleinformatycznego, tak aby umożliwić wprowadzenie nowego sposobu uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej, przyjęto iż nowo wprowadzane regulacje będą obowiązywać od dnia 1 grudnia 2017 r.

Ponadto, w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.) została wprowadzona zmiana przedłużająca okres przejściowy, w którym istnieje możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Zgodnie z przyjętą obecnie regulacją możliwość taka będzie istniała do dnia 30 czerwca 2018 r. Wprowadzenie powyższej zmiany zostało uzasadnione koniecznością wydłużenia okresu przejściowego umożliwiającego szerokie wdrożenie nowych regulacji dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(prezydent.pl)

15.05.2017

W dniu 15 maja Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM), które skupia największe związki zawodowe zawodów medycznych złożyło na ręce Marszałka Sejmu, Obywatelski projekt ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia.
Potrzebowaliśmy 100 tysięcy podpisów, zebraliśmy 239 476 tysiące.
Zaangażowanie szczególnie młodych ludzi, którzy nie widzą dla siebie przyszłości w państwowej ochronie zdrowia jeżeli płace będą takie jak obecnie – mówi przewodniczący PZM dr Tomasz Dybek.
Projekt PZM jest wypracowaną przez całe środowisko medyczne propozycją ustawy, która określa płace minimalne w odniesieniu do średniej krajowej dla poszczególnych grup zwodów medycznych zatrudnionych na umowy o pracę w państwowej ochronie zdrowia. Projekt ustawy bierze pod uwagę niezbędne wykształcenie, specjalizacje, obciążenie i odpowiedzialność, staż pracy.
Nasz projekt to kontrpropozycja do propagandowego projektu Ministra Radziwiłła, który jest jedynie figurantem przygotowującym posunięcia obliczone na to, że społeczeństwo nie zna szczegółów i przyjmie go za dobrą monetę czyli uwierzy, że rząd poprawił warunki wynagradzani pracowników ochrony zdrowia.
W rzeczywistości Propozycja Ministra Zdrowia stanowi jedynie utrwalenie dotychczasowych niesprawiedliwie niskich płac pracowników medycznych zatrudnionych na etatach w publicznej ochronie zdrowia i jest kontynuacją polityki wyznawanej przez poprzednie Rządy RP, która doprowadziła to niedoborów pracowników medycznych, i skrajnego przepracowaniu tych, którzy zostali i muszą pracować nawet 400 godzin miesięcznie by wyżywić swoje rodziny – mówi Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.
Godziwe wynagrodzenia to podstawowy element dobrze działającego systemu ochrony zdrowia w każdym państwie. W Polsce problem trwa od prawie 30 lat i kolejne rządy, kolejni ministrowie finansów od czasów Leszka Balcerowicza nic z nim nie robią. Dla kolejnych ministrów finansów to tylko koszt o który nikt nie walczy. Niskie płace to bardzo komfortowa sytuacja dla systemu gdyż pracownicy muszą pracować na kilka etatów i dlatego nie widać tak bardzo niedoborów w zatrudnieniu. Taka polityka jest wyrazem arogancji Rządu wobec niemal 600 tysięcznej rzeszy pracowników ochrony zdrowia. I jest okradaniem pacjentów, którzy płacą na ochronę zdrowia.
Chciałbym żeby rząd wreszcie realnie zajął się tematem wynagrodzeń etatowych pracowników medycznych w państwowej służby zdrowia.
Już dziś mamy najmniej medyków na głowę mieszkańca w całej Unii Europejskiej ale politycy tego nie widzą bo zwykle omijają system i są leczeni w resortowych szpitalach gdzie nie ma kolejek. Medycy, którzy pozostali na etatach w państwowej ochronie zdrowia pracują na kilka etatów żeby wyżywić rodziny i rozważają odejście z pracy – mówi Julian Wróbel wiceprzewodniczący regionu mazowieckiego OZZL.
Polscy medycy skupieniu wokół PZM zwracają się do Pani Premier, Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, Polskiego sejmu i senatu o zrozumienie krytycznej sytuacji jaka ma miejsce.
Nie chcemy strajkować, bo to uderza w pacjentów chcemy innymi sposobami takimi jak obecnie obywatelski projekt ustawy walczyć o swoje prawa. Mamy nadzieję, że rząd to zrozumie. Zapraszamy Pana wicepremiera Morawieckiego na dowolny Szpitalny Oddział
Ratunkowy. Wtedy może będzie mu łatwiej rozumieć o co nam chodzi.
Strajk to ostateczność i nie chcielibyśmy by rządzący pchali nas do uderzania w pacjenta i budowali między nami i pacjentami antagonizmy – mówi Longina Kaczmarska z OZZPiP
Dziękujemy pacjentom za ich pozytywną reakcję na nasz projekt za rozumienie, że brakuje pracowników medycznych, bo są złe warunki pracy i wynagradzania.
PZM to inicjatywa wszystkich zawodów medycznych, która skupia największe związki zawodowe zawodów medycznych. PZM powstało w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej i rządu na warunki zatrudnienia na etatach w publicznej w ochronie zdrowia w Polsce i ich realnej poprawy.
Związki Zawodowe i Organizacje skupione w PZM
Polski Związek Logopedów
Porozumienie Dietetyków,
Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,
Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
Ogólnopolski Związek Zawodowy „Fizjoterapia”, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,(ip)

11.05.2017

Przywracamy porządek w systemie służby zdrowia i bezpieczeństwo szpitali – mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na spotkaniu z dyrektorami i właścicielami szpitali oraz przedstawicielami samorządów, które są organami założycielskimi dla tych placówek na Dolnym Śląsku.Obecnie resort prowadzi konsultacje dot. rozporządzeń do ustawy. Jak wyjaśniał w czwartek, we Wrocławiu minister, chodzi m.in. o kryteria zaliczenia do sieci szpitali, obliczanie ryczałtu wynagrodzenia dla placówki czy nocnej świątecznej pomocy ambulatoryjnej.

11.05.2017

Nie będziemy się spieszyć z nowelizacją ustawy o refundacji leków, jesteśmy otwarci na uwagi i dyskusję. Chcemy, żeby była jak najlepsza – powiedział w czwartek w Warszawie podczas XVI Dnia Polskiej Farmacji wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Jesienią 2016 r. trwały konsultacje społeczne projektu.

Uczestnicy konferencji XVI Dzień Polskiej Farmacji przekonują, że zapis “apteka dla aptekarza” nie powinien wpłynąć na ceny leków dla pacjentów. Zapis, który przewiduje, że nowe apteki będą mogli otwierać tylko farmaceuci, znajduje się w nowelizacji Prawa Farmaceutycznego. Ustawę uchwalił parlament i czeka ona na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska powiedziała, że beneficjentem tych zmian będzie pacjent.

Jej zdaniem, apteki nadal będą konkurowały o pacjenta i ceny leków nie wzrosną. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przyznała, że nowelizacja ma zapobiec dalszemu “usieciowieniu” i monopolizacji rynku aptecznego, dlatego – według niej – jest taki opór ze strony właścicieli sieci aptecznych. Natomiast z punktu widzenia pacjenta, będą oni mieli lepszy dostęp do aptek i ceny leków pozostaną korzystne – uważa prezes.

Maria Głowniak – były wieloletni pracownik resortu zdrowia, były Główny Inspektor Farmaceutyczny i działacz samorządu farmaceutycznego – podkreśliła, że taki zapis próbowano wprowadzić już w latach 90., a potem w 2002 roku. Według niej, ceny leków nie wzrosną, a magister farmacji zadba o dobro pacjenta, gdyż odpowiada za to, co dzieje się w aptece. Obecnie kierownikiem apteki jest magister farmacji, ale to pracodawca-właściciel może mu narzucić swoje wymagania.

10.05.2017

Resort zdrowia chce przesunąć datę przejścia z dokumentacji papierowej na cyfrową. Elektroniczna ma obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r.Karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i pisemna informacja specjalisty dla lekarza kierującego będą obowiązywać tylko w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 r. Rok później pojawią się obowiązkowe e-recepty, a od 1 stycznia 2021 r. skierowania. Zmiany te zakłada nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia. O zmianach we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).rp

10.05.2017

Rząd przyjął projekt o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych. 

Jak podało MZ, projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych został przyjęty we wtorek. Planowane są jeszcze zmiany projektu, ale rząd nie ujawnia ich szczegółów.

Zgodnie z ostatnią wersją projektu opublikowaną na stronie Rządowego Centrum Legislacji, najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. Natomiast do końca 2019 r. wynagrodzenie minimalne ustala się jako iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty 3,9 tys. zł brutto.

Projekt przewiduje, że docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałaby zostać osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. W tym czasie podmioty lecznicze, w wyniku corocznych rozmów (do 31 maja), będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość stopniowego wzrostu wynagrodzeń.

W projekcie określono dziesięć grup zawodowych zależnych od poziomu wykształcenia oraz specjalizacji. Dla każdej z tych grup ustalono oddzielny współczynnik pracy.

Na podstawie prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej resort przedstawił szacunkowe wyliczenia docelowej wysokości minimalnego wynagrodzenia (tej, która będzie obowiązywała od 2022 r.).

Wynika z nich, że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 5,3 tys. zł (jeśli mają specjalizację) lub 3,7 tys. zł (jeśli jej nie mają).

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji – na 3,2 tys. zł.

Fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem będą zarabiać minimum 3,2 tys. zł.

Kwoty te są jednak znacznie niższe, jeśli za podstawę wyliczeń przyjąć utrzymaną do 31 grudnia 2019 r. stałą kwotą “bazową”, czyli 3,9 tys. zł.

Przykładowo wówczas minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wynosiłoby nie prawie 6,4 tys. zł, ale niecałe 5 tys. Z kolei pielęgniarka z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiałaby nie mniej niż 4,1 tys. (wg wcześniejszych wyliczeń byłoby to prawie 5,3 tys.). Wysokość minimalnych wynagrodzeń będzie więc zależeć od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych latach.

W okresie przejściowym wynagrodzenie pracownika będzie podwyższane stopniowo. Pierwsze wzrosty –  o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym – zaplanowano do 1 lipca tego roku. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy.

Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie dotyczy podstawowego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione dyżury. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne.

W uzasadnieniu projektu ustawy zaznaczono, że nie wskazuje ona źródła finansowania tych podwyżek. „Zatem tak jak w przypadku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, projektowana ustawa również nie powinna stanowić podstawy do dochodzenia przez podmioty lecznicze roszczeń o przekazywanie środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych wobec corocznie podnoszonego poziomu wynagrodzenia minimalnego” – ocenia resort zdrowia.

Jednocześnie resort szacuje, że w latach 2017-2027 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących konsekwencją wejścia w życie tej ustawy to ponad 5 mld zł. W 2018 r. będą to 64 mln zł; 2019 r. – 102,5 mln zł; 2020 r. – 195,7 mln zł, a w 2021 r. – 302,9 mln zł. Od 2022 r. podwyżki będą kosztowały 727 mln zł rocznie.(PAP)

08.05.2017

W poniedziałek (08.05.2017) w Warszawie odbywa się I Ogólnopolski Kongres Zdrowia Psychicznego – jego organizatorzy przekonują, że zapowiadane od lat zmiany systemowe są odkładane i lekceważone. Wieczorem uczestnicy kongresu mają wspólnie przemaszerować przed siedzibę Ministerstwa Zdrowia, gdzie złożą petycję o wprowadzenie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce.

MZ w poniedziałkowym komunikacie zapewniło, że pracuje nad poprawą sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego i nad zmianami w lecznictwie psychiatrycznym. Przypomniało, że na początku marca weszło w życie rozporządzenie w sprawie nowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022. Program ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechną opiekę zdrowotną oraz kształtować wobec nich postawy zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

08.05.2017

Sąd Najwyższy po raz pierwszy zajął się powszechnym sposobem omijania przepisów stosowanym obecnie przez większość szpitali. Chodzi o praktykę zatrudniania etatowych lekarzy i pielęgniarek po godzinach przez zewnętrzną firmę. W praktyce przez cały czas wykonują oni pracę w tym samym gabinecie, pensja z drugiej spółki nie jest jednak oskładkowana, a godziny dodatkowej pracy nie wliczają się do limitów czasu pracy obowiązujących na etacie.

W tym przypadku sędziowie poszli jednak o krok dalej i uznali, że składki należą się nawet wtedy, gdy lekarz współpracuje z zewnętrzną firmą na podstawie kontraktu cywilnoprawnego zawartego w ramach swojej działalności gospodarczej.

04.05.2017

W czwartek (04.05.2017) weszła w życie ustawa, na mocy której utworzona zostanie tzw. sieć szpitali. Pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będą ogłoszone do 27 czerwca, a obowiązywać będą od 1 października.

01.05.2017

Od 1 maja został udostępniony system SMKPM dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.Zrealizowany w ramach Projektu Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

 

20.04.2017

Sejmowa komisja zdrowia poparła  projekt, zgodnie z którym pigułki “dzień po” będą sprzedawane jedynie na receptę. Posłowie zajmują się zmianami w przepisach o pigułce “dzień po” i terapii ratunkowej. Teraz projektem zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmu.

13.04.2017

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego ma chronić pacjentów przed wzrostem cen leków – przekonuje ministerstwo zdrowia w komunikacie opublikowanym w czwartek. Resort odniósł się w ten sposób do zarzutów, że ustawa zwana “Apteką dla aptekarza” może spowodować wzrost cen leków.

Zdaniem MZ na nowych przepisach skorzystają małe, rodzinne apteki, które przegrywają w konkurencji z aptekami sieciowymi. “Rozwiązania zaproponowane w ustawie – wbrew opiniom krytyków – są korzystne dla pacjentów. Obecnie sieci aptek sztucznie obniżają ceny leków nierefundowanych (w tym leków bez recepty) i sprzedają je po cenach dumpingowych” – ocenia ministerstwo.Kluczowe dla ustawy rozwiązanie “Apteki dla aptekarza” znajdowało się w pierwotnej wersji projektu. W toku prac w komisji ds. deregulacji z niego zrezygnowano, na wniosek zgłoszony przez posła Prawa i Sprawiedliwości. Na posiedzeniu plenarnym PiS zgłosiło poprawkę przywracającą zasadę “Apteki dla aptekarza”. Komisja ds. deregulacji na posiedzeniu opowiedziała się za jej odrzuceniem, podczas głosowania plenarnego zdecydowano jednak o jej przyjęciu.(pap)

12.04.2017

– Liczymy, że w najbliższym czasie prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o tzw. sieci szpitali – komentuje resort zdrowia po spotkaniu prezydenta z ministrem Konstantym Radziwiłłem. Z drugiej strony organizacje pracodawców apelują do prezydenta, by tę ustawę zawetował.

We wtorkowym (11.04.2017) spotkaniu u prezydenta Dudy uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz europoseł Bolesław Piecha.

Tematem spotkania była nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która oczekuje na podpis prezydenta. Zgodnie z nią utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieć szpitali.(pap)

31.03.2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 31 marca 2017 r. Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest modyfikacja tzw. pakietu onkologicznego, wprowadzonego ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany są wynikiem rocznego doświadczenia w stosowaniu pakietu onkologicznego (ustawa zasadniczo weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.) i usuwają uciążliwości, będące konsekwencją funkcjonujących w porządku prawnym przepisów, które – z perspektywy czasu – oceniono jako niepoprawiające efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

Ustawa wyłącza świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej z obowiązku comiesięcznego przekazywania właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń (danych osób oczekujących, liczby oczekujących i średniego czasu oczekiwania itp.). Znosi również obowiązek przekazywania przez świadczeniodawców właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia (co najmniej raz w tygodniu) informacji o pierwszym wolnym terminie, w którym możliwe jest udzielenie świadczenia.
W ramach drugiego z obszarów, mianowicie uproszczenia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz uelastycznienia możliwości jej wystawiania, ustawa uprawnia do wydania karty również lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu, oraz lekarza udzielającego świadczeń w ramach programów zdrowotnych. Zmienia też zakres danych wpisywanych do karty.

Ponadto ustawa przyznaje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych, możliwość ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny, opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia będące, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w danej dziedzinie medycyny. W przypadku diagnostyki mającej na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego i leczenia mającego na celu wyleczenie tego nowotworu, ww. zalecenia będą ogłaszane obowiązkowo.

Ustawa zmieniająca nakłada na świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego obowiązek corocznego obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za poprzedni rok kalendarzowy. Ww. wskaźniki świadczeniodawcy przekazywać będą oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia nie później niż do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, za który obliczono te wskaźniki. Do obliczania wskaźników będą mogli wykorzystywać mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, ogłoszone przez ministra właściwego do spraw zdrowia i uwzględniające zalecenia w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Wskaźniki zostaną obliczone po raz pierwszy za 2017 r.

Ustawa zmieniająca znosi stosowanie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów ustalonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (po przekroczeniu minimalnej wartości tego wskaźnika lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów). Konsekwencją tej zmiany jest utrata, z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów.

Uchylono także przepisy obligujące lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, do dokonywania zgłoszenia Kart Zgłaszania Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obok pojęcia nowotworu złośliwego, pojęcie nowotworu miejscowo złośliwego. Istotą tej zmiany jest usankcjonowanie leczenia w ramach pakietu onkologicznego nowotworów, które w klasyfikacji histopatologicznej i onkologicznej są niezłośliwe, jednak są złośliwe klinicznie, w związku z czym wymagają postępowania diagnostyczno-terapeutycznego charakterystycznego dla nowotworów złośliwych.

Zgodnie z regulacją przejściową, karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wydane świadczeniobiorcom przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zachowują ważność. Do kart tych stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

30.03.2017

Senat przyjął Ustawy zdrowotne:

Bez poprawek przyjęto natomiast ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy), która wprowadza tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, a także uelastycznić zarządzanie szpitalami i zoptymalizować koszty leczenia. Nowela wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie, np. instytuty, szpitale resortowe. Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria co do zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Ustawa wejdzie w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia.

Senatorowie nie wnieśli także zmian do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (projekt rządowy), która dostosowuje polskie prawo do dyrektyw unijnych, dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek przywożonych spoza UE. Zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa wprowadza także identyfikator w postaci jednolitego kodu europejskiego, umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania dotyczące monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 29 kwietnia 2017 r.

30.03.2017

Epidemia otyłości w polskich szkołach, dzieci przekraczają pod względem tuszy średnią światową. Koniec z reklamami niezdrowej żywności skierowanymi do dzieci. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że zakaz obejmie emisję spotów zachęcających dzieci do kupowania i spożywania słodyczy, słodzonych napojów i słonych przekąsek

28.03.2017

W komisji zdrowia Senatu RP miały miejsce:
1.Informacja Ministra Zdrowia na temat systemu opieki reumatologicznej w Polsce.
2.Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
3.Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

27.03.2017

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).Zaczyna się szczepienie 116 milionów dzieci poniżej 13 roku życia w Afryce na Polio.

WHO/R. Curtis

Ponad 190 000 osób zaczęło w tym tygodniu, szczepić przeciwko Polio w 13 krajach Zachodniej i Środkowej Afryki.

Będą oni szczepić ponad 116 milionów afrykańskich dzieci. Jest to zsynchronizowana kampania szczepień, jedna z największych jakie kiedykolwiek realizowano w Afryce.

Dwuwartościowa ustna szczepionka na chorobę Heinego-Medina (bOPV) uodpornia dwa z trzech dzikich wirusów zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego: 1 i 3. Dziki wirus zapalenia rogów przednich rdzenia typ 2 został wykorzeniony.

Koszty szczepionek pokrywają: rządy państw, organizacje i fundacje a także osoby prywatne.

 

25.03.2017

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH wynika, że w Polsce w ciągu roku większa liczba osób popełnia samobójstwo w wyniku depresji niż ginie w wypadkach komunikacyjnych. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 opublikowanym w Dzienniku Ustaw w marcu, przewidziano m.in. zadania polegające na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną i powszechną dostępność do opieki zdrowotnej oraz innych formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

24.03.2017

Do dalszego procesu legislacyjnego trafią wczoraj uchwalone przez Sejm ustawy zdrowotne:

  1. Nowelizacja dostosowującą prawo o transplantacjach do wymogów UE. Nowe brzmienie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu, i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Tzw. ustawa transplantacyjna dostosowuje przepisy do dyrektyw unijnych dotyczących m.in. kodowania tkanek i komórek ludzkich oraz procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek. Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa biorców oraz dawców tkanek i komórek. Ustawa dotyczy m.in. utworzenia jednolitego kodu europejskiego umożliwiającego identyfikację dawcy komórek lub tkanek dystrybuowanych w UE. Reguluje też szczegółowe wymagania w zakresie monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych lub dystrybuowanych komórek, tkanek lub narządów oraz wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośrednio kontakt z nimi.
  2. Ustawa tworzącą tzw. sieć szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń.
  3. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.

24.03.2017

Zbyt droga śmierć. Umieranie w Polsce stało się przywilejem. 

Rodzić można w naszym kraju bez ograniczeń. Na umieranie są limity. Na miejsce w hospicjum trzeba czekać w długiej kolejce. Jednocześnie są to placówki, które nieustannie balansują na granicy bankructwa. To niejedyne absurdy polskiej opieki paliatywnej – pisze “Dziennik Gazeta Prawna”.
Narodziny i śmierć. Dwa elementy życia wspólne dla wszystkich, niezależnie od tego kim jesteśmy. W Polsce jednak nie rządzą się tymi samymi prawami. Takie można odnieść wrażenie, gdy słucha się ludzi, którzy pracują w hospicjach.
“Dzieci mogą się rodzić w naszym kraju bez ograniczeń, dlaczego więc na umieranie wciąż obowiązują limity?” – pyta Karolina Pokorowska, jedna z założycielek Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Medycyny Paliatywnej.
Chodzi o kontrakty, które ośrodki, czy hospicja, podpisują z NFZ. Załóżmy, ze kontrakt opiewa na 30 zgonów. Gdy jest ich więcej placówka się zadłuża, bo ma “nadwykonania”. Kolejny przykład – ludzie umierają w kolejce do hospicjum nie doczekawszy miejsca w placówce. Dotychczas polska opieka paliatywna była skrajnie niedofinansowana. Rok 2017 ma być przełomowy. Po raz pierwszy od 2008 r. podniesiono nakłady na tę dziedzinę medycyny. A zapotrzebowanie na te świadczenia będzie systematycznie rosło. To efekt starzenia się społeczeństwa i zmian epidemiologicznych.Rocznie umiera w Polsce ok. 395 tys. osób, z czego niemal 25 proc. z powodu chorób nowotworowych. Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

22.03.2017

W Sejmie trwa debata na temat tzw. sieci szpitali. Ustawa o sieci szpitali jest zła, antypacjencka i niebezpieczna – przekonywali  w Sejmie posłowie opozycji. Rząd zapewniał, że ustawa zagwarantuje szpitalom stabilizację, a pacjentom bezpieczeństwo. Opozycja chce odrzucenia lub poprawek. To już drugie czytanie projektu wprowadzającego tzw. sieć szpitali. Przedstawiając sprawozdanie komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) pokreślił, że zgodnie z zapowiedziami ministerstwa zdrowia w sieci znajdą się wszystkie najważniejsze szpitale w Polsce, co ma zapewnić pacjentom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Przypomniał też, że placówki, które nie zakwalifikują się do sieci, będą mogły być kontraktowane na podstawie konkursów ofert tak jak to odbywa się teraz.

21.03.2017

Po wprowadzeniu sieci szpitali, 154 ośrodki kardiologiczne – w tym małe monoprofilowe szpitale, które opiekują się np. pacjentami z zawałem serca – otrzymają kontrakty z NFZ – poinformował dzisiaj p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna. O zapewnienie im finansowania apelowali kardiolodzy.Jacyna  uczestniczył w konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.Podczas spotkania kardiolodzy wyrażali obawy, że w konsekwencji wejścia w życie ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wiele ośrodków kardiologicznych, szczególnie mniejszych i monoprofilowych może nie otrzymać finansowania ze środków publicznych. Ich zdaniem likwidacja tych placówek utrudniłby pacjentom dostęp do leczenia i zwiększyła kolejki.IAR

20.03.2017

  1. Rzeczni rządu Bochenek: ok. 2 mln osób skorzystały dotąd z programu 75 plus czyli darmowych leków dla seniorów; seniorzy otrzymali ok. 16 mln opakowań bezpłatnych leków. Program wszedł 1 września 2016.
  2. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzej Duda podpisał 20 marca 2017 roku siedem ustaw w tym  Ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

19.03.2017

  1. Prace nad upaństwowieniem systemu ratownictwa medycznego trwają, a propozycje wzrostu nakładów na ratownictwo “zostaną przeanalizowane” – zapewnił w piątek resort zdrowia. Upaństwowienia systemu i podwyżek domagają się ratownicy zrzeszeni w ośmiu związkach zawodowych.
  2. Jeśli szpital zakwalifikowany do sieci wykona mniej świadczeń, jego ryczałt zostanie obniżony – powiedział PAP minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zapewnił, że szpitale będą motywowane do podnoszenia jakości – placówki certyfikowane dostaną więcej pieniędzy.

17.03.2017

Senat 16.03.2017 bez poprawek poparł ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (projekt rządowy). Ma ona na celu przeniesienie przepisów dotyczących stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu i zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia z ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa przewiduje 14-dniowe vacatio legis.

Do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) Senat wprowadził 2 poprawki o charakterze porządkującym i redakcyjnym. Nowela zwiększa prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, a także doprecyzowuje przepisy dotyczące niektórych praw pacjenta, uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ogłoszenia noweli.

16.03.2017

Przedstawiciele Polskiej Federacji Szpitali spotkali się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzejem Jacyną, aby rozmawiać o nadchodzących zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Federacja, jako najbardziej reprezentatywna organizacja zrzeszająca szpitale, jest naturalnym partnerem dla strony rządowej do dalszego procedowania nad siecią. Prezes NFZ zaaprobował pomysł spotkań przedstawicieli PFSz z dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ-u celem podjęcia dialogu dotyczącego zmian w sektorze szpitalnictwa, a także AOS i POZ. Zapraszamy naszych członków do przesyłania swoich uwag oraz wątpliwości dotyczących sieci szpitali.pfsz.org

12.03.2017

Ponad 100 tysięcy pacjentów pozwało Johnson & Johnson oraz jej farmaceutyczny odłam firmę Janssen, za szkody wynikające z użycia leku Risperdal. Z dowodów wynika, że przyjmowanie tego leku spowodowało u mężczyzn ginekomastie, stan,który powoduje nie tylko znaczny przyrost masy ciała, ale także rozwój piersi . Istnieją także poważne dowody, że firma była świadoma tych negatywnych skutków, a nie ostrzegła opinii publicznej.
 

09.03.207

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu i uchwalił ostateczny tekst siedmiu ustaw – trafią do podpisu prezydenta. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą tzw. pakietu onkologicznego. Ustawa wprowadza uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO). Nowe przepisy przyznają też ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny.

Izba rozpatrzyła też w drugim czytaniu projekt zmian w Prawie farmaceutycznym . Zakłada on ustanowienie zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Michał Cieślak. W drodze głosowania Izba zdecydowała o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

08.03.2017

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła w środę z poprawkami projekt ustawy o sieci szpitali. Opozycja i właściciele prywatnych szpitali krytycznie ocenili nowe zasady finansowania i kryteria kwalifikacji do sieci. Resort zdrowia zapewniał, że zmiana poprawi dostęp do świadczeń.

03.03.2017

Na 36 ym posiedzeniu Senatu Izba rozpatrzyła ustawę o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, wywodzącą się z projektu rządowego. Regulacja ta jest niezbędna, ponieważ w lipcu ub.r. przestało obowiązywać rozporządzenie z 2002 r. Ustawa określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia, sprawowania nadzoru nad realizacją szkolenia oraz uzyskiwania akredytacji do jego prowadzenia. Ponadto w ustawie określono warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami, tytuł specjalisty będzie można uzyskać po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego albo po uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

03.03.2017

NIK zabrał głos w temacie  bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych.W prawie połowie szkół nie zadbano o właściwe wyposażenie i rozmieszczenie apteczek. Zdarzało się, że część środków w apteczkach było przeterminowanych – w 11 szkołach o pięć i więcej lat, a w skrajnym przypadku o prawie 17 lat. W niektórych apteczkach znajdowały się leki, choć pracownicy szkoły nawet w sytuacjach nagłych nie są uprawnienia do ich podawania. W 58 skontrolowanych szkołach, w zbadanym okresie doszło łącznie do 388 wypadków uczniów, z czego ponad połowa (211) zdarzyła się w szkołach, które nie były w pełni przygotowane do udzielania pierwszej pomocy (z uwagi na nieprawidłowości związane z apteczkami pierwszej pomocy). Większość szkół wyeliminowała nieprawidłowości jeszcze w toku kontroli NIK).

 03.03.2017

3 marca – Światowy Dzień Ochrony Słuchu.Ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Światowy Dzień Ochrony Słuchu, obchodzony 3 marca, to okazja, by przypomnieć o skali zjawiska niedosłuchu oraz o jego leczeniu.

02.03.2017

02.03.2017 

Królowa Szwecji Sylwia powiedziała, będąc w Polsce: mieć demencję, znaczy być na uboczu, zapomnieć o swoim życiu. Królowa Szwecji odwiedziła Polskę w środę, a okazją do tego był finał konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. Celem wizyty królowej było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat wyzwań dotyczących opieki nad osobami starszymi oraz podkreślenie znaczenia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Szczególną uwagę królowa zwracała na problemy związane z demencją osób starszych.Zaczęło się od tego, że moja matka miała demencję, wiele lat temu. Zauważyłam, że ludzie niewiele wiedzą o demencji, nawet lekarze mieli bardzo mało wiedzy” – powiedziała królowa. Podkreśliła, że kiedyś zapominanie różnych rzeczy przez osoby starsze uważano za coś normalnego, obecnie wiemy, że jest to choroba.

02.03.2017

Wg raportu coraz więcej Polaków będzie cierpieć na choroby oczu.Rosnąca liczba osób z chorobami siatkówki wymaga zmian organizacyjnych, w tym przejęcia części rutynowych badań wzroku i doboru okularów przez optometrystów – mówili w czwartek uczestnicy warszawskiej konferencji towarzyszącej publikacji raportu nt. chorób oczu.

01.03.2017

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2017 r.

 

28.02.2017

Łanda: Narodowy Plan Chorób Rzadkich w ciągu dwóch miesięcy. Resort zdrowia w ciągu dwóch miesięcy zakończy prace nad Narodowym Planem Chorób Rzadkich – poinformował na konferencji poświęconej chorobom rzadkim wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. We wtorek Obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich.

24.02.2017

Sejm na 36. posiedzeniu uchwalił ustawy zdrowotne – będą one teraz przedmiotem prac Senatu. Posłowie zagłosowali za ustawą określającą zasady szkolenia specjalizacyjnego w ochronie zdrowia, a także za ustawą mówiącą, że do orzeczenia o śmierci mózgu wystarczy dwóch lekarzy, nie trzech, a także za zapewnieniem każdemu pacjentowi prawa do leczenia bólu.

Natomiast Senat RP przyjął dziś, nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ma m.in. uprościć kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Senat zaproponował poprawkę, zgodnie z którą nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca, a nie od marca.

23.02.2017

„Dziś pacjent czeka w wielkiej kolejce na oddziale ratunkowym – to rozładowujemy. Po szpitalu nie ma dokąd pójść do specjalisty – to załatwiamy. Po operacji nie ma szansy na rehabilitację – to załatwiamy” – mówi, o ustawie o sieci szpitali, Gość Radia ZET, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dodaje, że służba zdrowia w Polsce jest co prawda coraz lepsza, ale nasze oczekiwania rosną coraz szybciej. Minister uważa, że gdyby zapytać przeciętnego pacjenta, to problemem nie jest jakość procedur, tylko zagubienie w systemie.

21.02.2017

Rząd przyjął projekt wprowadzający dodatkową formę uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Przyjęte przez rząd zmiany mają doprowadzić do powszechnego stosowania elektronicznych zwolnień lekarskich. Przygotowany w resorcie rodziny i pracy projekt zakłada, że oprócz dotychczasowych sposobów podpisywania przez lekarzy takich zwolnień przesyłanych do ZUS drogą elektroniczną Zakład zapewni możliwość podpisywania ich przy pomocy własnego systemu.

W formie elektronicznej zwolnienia wystawiane są od początku 2016 r. Do końca 2017 r. można stosować też dotychczasowe – wypisywane – druki zwolnień.

Proponowana rządowi zmiana ma pozwolić na dodatkowy sposób podpisywania zwolnień – uwierzytelnianie ich poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, co – jak uzasadnia resortu rodziny i pracy – będzie bezpłatne i prostsze. W nowym sposobie dla wystawienia zaświadczenia udostępni na profilu lekarza w ZUS dane ubezpieczonych gromadzone w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Do tej pory zwolnienia elektroniczne muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Resort przypomina w uzasadnieniu, że kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny i koszty jego zakupu obciążają lekarza, a bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonni i skomplikowany w obsłudze.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie dotyczył nie tylko elektronicznych zaświadczeń lekarskich, ale też elektroniczne zaświadczenia wystawiane przez lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wnioski w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Pierwotnie projekt zakładał wydłużenie o rok obowiązywania równolegle papierowych i elektronicznych zwolnień lekarskich, ale autopoprawką resort wycofał się z tej zmiany. Z papierowych zwolnień będzie można korzystać jedynie do końca 2017 r. – od 1 stycznia 2018 r. będzie je trzeba wystawiać w formie elektronicznej.

ZUS podał, że w pierwszych dziewięciu miesiącach funkcjonowania nowego rozwiązania jedynie l,5 proc. wszystkich zwolnień lekarskich wystawianych była elektronicznie.

Zgodnie z projektem te zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mają wejść w życie 1 lipca 2017 r.

Teraz projekt trafi do Sejmu./PR

20.02.2017

Pakiet Onkologiczny w Senacie RP.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która zakłada uproszczenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz umożliwienie jej wystawiania przez lekarza specjalistę podejrzewającego nowotwór – to jeden z punktów rozpoczynającego sie we wtorek dwudniowego posiedzenia Senatu.

Pakiet onkologiczny został wprowadzony z początkiem 2015 r., by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu m.in. wystawia się pacjentom kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Pacjenci z kartą DiLO są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki (np. do diagnostyki), aby nie czekali razem z pacjentami nieonkologicznymi.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ma m.in. uprościć sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO.

Nowela modyfikuje zakres informacji zapisywanych w karcie DiLO. Zrezygnowano np. z danych dotyczących objawów, badań diagnostycznych oraz oceny jakości diagnostyki onkologicznej. W efekcie karta DiLO skróciła się z dziewięciu do dwóch stron. Karta będzie wypełniana wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z nowelizacją kartę DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu będzie mógł wystawiać także lekarz specjalista (obecnie specjaliści mogą ją założyć dopiero w momencie zdiagnozowania choroby).

Zrezygnowano ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów, jaki obowiązywał lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (po przekroczeniu minimalnej jego wartości, lekarz tracił możliwość wydawania karty DiLO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów).

Nowelizacja zakłada, że placówki będą wyznaczały koordynatora leczenia onkologicznego, który będzie informował pacjenta o organizacji procesu leczenia, a także np. zapewniał współpracę między placówkami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem.

Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia będzie mógł ogłaszać zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia (w przypadku onkologii zalecenia te będą obligatoryjne) oraz opracowywania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego. Mierniki te szpitale będą mogły wykorzystywać do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia.

20.02.2017

Zastąpienie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) Urzędem Zdrowia Publicznego i likwidację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowego Centrum ds. AIDS zakłada nieujawniony jeszcze publicznie projekt ustawy o Urzędzie Zdrowia Publicznego (UZP). Powołanie urzędu Ministerstwo Zdrowia wymienia na swojej stronie internetowej wśród zadań na bieżący rok. UZP, „odpowiedzialny za cały obszar promocji i profilaktyki zdrowia”, miałby rozpocząć działalność już 1 stycznia 2018 r.(rzeczpospolita)

14.02.2017

Hormonalne leki antykoncepcyjne (np. pigułki ellaOne) będą mogły być sprzedawane jedynie na receptę – przewiduje projekt, który przyjął dzisiaj rząd. Projekt ma też umożliwić dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Resort zdrowia potwierdził PAP, że chodzi o nowelizację dotyczącą m.in. dostępu do terapii w sytuacjach zagrożenia życia.

MZ wielokrotnie zapowiadało wprowadzenie narzędzi, które umożliwią indywidualne traktowanie pacjentów w bardzo szczególnej sytuacji zdrowotnej.

 Jak wskazano, chodzi o procedury umożliwiające finansowanie świadczeń o charakterze niestandardowym, takich jak farmakoterapia i chemioterapia. Projekt ma także rozwiązać problem braku finansowania sprowadzanych z zagranicy leków niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta niedostępnych w Polsce.

Projekt przewiduje także, że hormonalne leki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą mogły być sprzedawane jedynie na podstawie recepty. Oznaczałoby to, że na receptę byłyby także pigułki tzw. antykoncepcji awaryjnej ellaOne (tzw. pigułki dzień po, czyli antykoncepcji awaryjnej, stosowanej po stosunku), które osoby powyżej 15. roku życia od 2015 r. mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza.

Pigułki ellaOne zostały dopuszczone do obrotu w UE w 2009 r. Główny mechanizm działania polega na hamowaniu lub opóźnianiu owulacji. W styczniu 2015 r. Komisja Europejska zezwoliła na dopuszczenie do sprzedaży preparatu ellaOne bez recepty.(pm/rp/pap)

10.02.2017

portal medyczny farmaceutycznySejm znowelizował tzw. pakiet onkologiczny: uproszczono m.in. karte diagnostyki i leczenia onkologicznego i związanej z nią sprawozdawczości.

10.02.2017

Bezpieczeństwo i działania niepożądane leków przeciwlękowych i nasennych były tematem  konferencji prasowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, która odbyła się wczoraj o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie.Dr Ewa Bałkowiec-Iskra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tłumaczyła, że wyróżniamy cztery postacie bezsenności. Są to: trudności z zasypianiem – lub utrzymaniem snu, zbyt wczesne poranne wstawanie oraz sen nieregenerujący. Wiele leków zaburza fazę snu wolnofalowego, ważną dla procesów zapamiętywania i regeneracji mózgu. Co więcej, niewłaściwie dobrane leki nasenne (brak konsultacji z lekarzem i nieodpowiednia dawka) mogą powodować bezsenność.

Uczestnicy spotkania odnosili sie też do konkretnych leków. Jak mówili, najlepsze i najbezpieczniejsze są leki przeciwdepresyjne o działaniu nasennym (jak mirtazapina, mianseryna czy trazodon) stosowane w dawkach kilkakrotnie niższych niż w leczeniu depresji. Nie uzależniają, skracają czas do zaśnięcia, poprawiają ciągłość snu i wydłużają czas snu regenerującego. Niebenzodiazepinowe leki nasenne – tak zwane “trzy zet” (zolpidem, zopiklon, zaleplon) są stosowane wyłącznie w leczeniu bezsenności, jednak okazały się mieć niepożądane skutki uboczne – takie jak senność poranna, a nawet somnabulizm, czyli chodzenie przez sen. Można się od nich uzależnić.

Leki przeciwhistaminowe, takie jak hydroksyzyna czy difenhydramina, przeznaczone są do doraźnego stosowania. Difenhydramina w połączeniu z paracetamolem ma zastosowanie zwłaszcza przy bólu utrudniającym zasypianie.

Częstym błędem jest przepisywanie starszym osobom skarżącym się na bezsenność benzodiazepin, które pomagają tylko przez krótki czas – później nie tylko wraca bezsenność, ale na dodatek pojawia się fizyczne i psychiczne uzależnienie od tych leków. Pogarszają pamięć, a zmniejszając sprawność pacjenta sprzyjają upadkom i złamaniom. Podobnie wygląda sprawa “pomagania” sobie alkoholem – w krótkim czasie może dojść do uzależnienia, które znacznie trudniej wyleczyć, niż bezsenność. Natomiast łączenie benzodiazepin z alkoholem jest groźne dla życia – ostrzegli eksperci.(pap,gp/iw)

09.02.2017

Minister Radziwiłł dla jednego z dzienników: Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpośrednie wzięcie odpowiedzialności za zdrowie obywateli przez administracje państwową. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmują.

Na pytanie, że Narosło wiele kontrowersji wobec wiceministra Łandy, jak choćby informacje o znacznych sumach pieniędzy od koncernów farmaceutycznych.

Odpowiedział: Nie podzielam podejrzeń co do jego stronniczości. Tak sprawdzonego przez służby ministra nie ma chyba w całym rządzie. Minister Łanda swoimi propozycjami narusza potężne interesy bardzo wielu ludzi, którzy są na tyle silni, że stymulują atmosferę kontrowersji. Nie mam powodów, żeby nie wierzyć swojemu zastępcy.(rp)

09.02.2017

Główny Inspektor Sanitarny, poinformował, że w Polsce system kontroli suplementów diety jest bardziej restrykcyjny, niż regulacje UE – była  to odpowiedż GISu na zarzuty Najwyższej Izby Kontroli, która domaga się  pilnej poprawy regulacji rynku suplementów diety. Polscy konsumenci spożywają coraz więcej suplementów diety, traktując je nierzadko jako panaceum na różne dolegliwości. Nie wiadomo jednak dokładnie, co spożywamy, gdyż wprowadzanie do obrotu i sprzedaż są praktycznie poza skuteczną kontrolą. Badania laboratoryjne suplementów diety zlecone przez NIK wykazały, że wiele suplementów nie wykazuje cech deklarowanych przez producentów, a zdarzają się też po prostu szkodliwe dla zdrowia. W sprzedaży, w tym internetowej, ale także w sklepach stacjonarnych i aptekach, obok rzetelnych preparatów znajdowały się suplementy diety zafałszowane zawierające np. bakterie chorobotwórcze, substancje zakazane z listy psychoaktywnych, czy stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy, czyli działające jak narkotyki. NIK zwraca także uwagę na problem oszukańczych praktyk, jakie stosują producenci i dystrybutorzy, którzy – kreując popyt – reklamują nierzadko suplementy jako równoważne produktom leczniczym. NIK wskazuje, że dzieje się to przy biernej postawie organów państwa i ostrzega, że taki stan może rodzić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów.

09.02.2017

Upaństwowienie systemu ratownictwa medycznego, pozostawienie lekarzy w karetkach, trzyosobowe zespoły ratownictwa i koncentracja dyspozytorni – to niektóre rozwiązania, jakie resort zdrowia planuje wprowadzić w systemie ratownictwa.

09.02.2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin,  wrócił dzisiaj w wywiadzie dla Radiowej Trójki, do swojego starego pomysłu, aby studia medyczne były płatne

– Studia w Polsce są i będą bezpłatne, bo tak rozstrzyga konstytucja, ale jest jeden kontrowersyjny kierunek, czyli studia medyczne – mówi w „Salonie politycznym Trójki” minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jarosław Gowin tłumaczy, że medycyna jest niezwykle kosztowna, a lekarze po studiach na masową skalę wyjeżdżają za granicę. – Czy relatywnie ubogie polskie społeczeństwo ma wydawać co roku setki milionów, a nawet miliardów na kształcenie lekarzy dla dużo zamożniejszych Francuzów, Niemców czy Norwegów? – dodał minister.

– Proponowałem już na początku tej kadencji, żeby wprowadzić odpłatność za studia medyczne przy równoczesnym fundowaniu stuprocentowego stypendium, które musiałoby przez kilka lat po studiach zostać odpracowane. Byłoby ono stopniowo umarzane wraz ze stażem pracy w Polsce – wyjaśnia. – Lekarz, normalnie zarabiając, zwracałby je poprzez swoją pracę w kraju.

Jarosław Gowin uważa, że mimo tego, iż Ministerstwo Zdrowia jest przeciwne temu pomysłowi, a zdania w rządzie są na ten temat podzielone, tego typu rozwiązanie nie byłoby niezgodne z konstytucją.(PRIII)

08.02.2017

Radziwiłł o sieci szpitali: robimy wszystko, aby pacjenci czuli się bezpieczni.

– Projekt, który był skierowany do konsultacji publicznej w październiku zdecydowanie wyglądał inaczej niż to, z czym mamy do czynienia teraz – powiedział w programie TVP1 „Kwadrans polityczny” Konstanty Radziwiłł. Minister zdrowia odniósł się do ustawy, która wprowadza sieć szpitali. Jest to system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Według ministra zapewni ona pacjentom m.in. łatwiejszy dostęp do specjalistów. – Robimy wszystko, aby pacjenci czuli się bezpieczni – powiedział Radziwiłł.(tvp)

08.02.2017

Znany gdański onkolog usłyszał kilkadziesiąt zarzutów. Chodzi o molestowanie.

31 zarzutów doprowadzenia 25 pacjentek, w tym małoletniej poniżej lat 15, do poddania się innym czynnościom seksualnym podczas badań onkologicznych, postawiła prokuratura 65-letniemu chirurgowi z Gdańska – poinformowała Tatiana Paszkiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

07.02.2017

RPD: rodzic nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu
Rodzic czy opiekun nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu – uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak i apeluje do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o zmianę przepisów regulujących te kwestie.

Michalak przypomniał, że obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym gwarantują małym pacjentom przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Te same regulacje jednak dopuszczają pobieranie przez szpitale opłat za pobyt rodziców dziecka na oddziale.

Jak napisał RPD w wystąpieniu do Radziwiłła, wpływają do niego prośby o interwencje w takich sprawach.

Michalak zwrócił uwagę, że opłaty pobierane są w wielu szpitalach; ich wysokość jest różna – jedne placówki pobierają kilka, inne kilkanaście złotych. Wyjątek stanowi pobyt matki karmiącej po porodzie, gdzie dziecko pozostaje jeszcze w szpitalu z przyczyn zdrowotnych.

Zdaniem rzecznika, szpital ma obowiązek w pełni respektować prawo dziecka do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a pobieranie opłat za całodobowy pobyt rodzica przy łóżku małego pacjenta może ograniczać to prawo.

“O ile w świetle obowiązujących przepisów prawnych praktyka pobierania przez szpitale opłat za pobyt rodziców z dzieckiem na oddziale jest zgodna z ustawą, tym niemniej, przyłączając się do uwag zgłaszanych przez rodziców małych pacjentów, wyrażam opinię, że rodzic nie powinien płacić za pobyt w szpitalu przy swoim chorym dziecku” – napisał RPD.

Michalak poprosił ministra zdrowia o rozważenie wprowadzenia odpowiednich zmian do ustawy, umożliwiających nieponoszenie opłat związanych z realizacją prawa dziecka w szpitalu do osobistego kontaktu z osobami bliskimi i dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Resort zdrowia ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika. (PAP)

06.02.2017

Co trzeci chory na raka nie korzysta z pakietu onkologicznego. NIK uważa, że segreguje on chorych.

Według badań Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO) z pakietu onkologicznego korzysta tylko 70 proc. chorych. Co trzeci, mimo podejrzenia raka, diagnozowany jest tradycyjną ścieżką, wyczekując na badania i prześwietlenia w długich kolejkach.

Wnioski PKPO potwierdzają wstępne wyniki kontroli przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego, jaką Naczelna Izba Kontroli prowadziła od sierpnia zeszłego roku.(rp)

02.02.2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia.W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 133)

31.02.2017

W związku z pojawiającymi się pytaniami  Wydział Gospodarki Lekami NFZ informuje, że wszystkie recepty posiadające w zakresie danych numer umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, zgodnie z rozp. M.Z. z dnia 8.03.2012 (Dz. U.2016 poz. 62. z późn. zmianami) mogą być wystawiane i realizowane do końca 2017 roku.(IL)

31.01.2017

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, potwierdził dziś w wywiadzie w Polsat News, że nie są zagrożone terminy wprowadzenia tzw. Sieci Szpitali, które znacząco mają skrócić kolejki do lekarzy specjalistów w ramach kompleksowości obsługi pacjenta  przez podmiot leczniczy, a także potwierdził termin likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 31.12.2017. Zapewnił też, że za “podstawowe” zabiegi nie ratujące życia, pacjent nie będzie ponosił opłat (np: leczenie zaćmy) w ramach Publicznej Służby Zdrowia, natomiast za ponadstandardowe już tak, zresztą jak jego zdaniem ma to miejsce dzisiaj. Od 2018 roku wszyscy nieubezpieczeni będą mieli prawo do skorzystania z  POZ nawet bezdomni ( od 01.02.2017 wszedł program przejściowy prawa do POZ nieubezpieczonych, gdzie nie wszyscy nabyli takie prawo).

Jak wygląda lista podstawowych zabiegów nie ratujących życia,  które pacjenci będą realizować za darmo od przyszłego roku dokładnie nie wiadomo, choć postaramy się znależć je w rozporządzeniach MZ, ponieważ z doświadczenia wiemy, że pacjent w placówce leczniczej często stoi przed faktem dokonanym i za świadczenia, które powinny być za darmo musi zapłacić.

Natomiast placówki medyczne, nie kwapią się do przyłączenia do tzw. sieci szpitali z prostego powodu: nie spełniają wszystkich wytycznych MZ, a także narzekają na zbyt niską refundację świadczeń w ramach tego programu (szczególnie onkolodzy).

25.01.2017

WNIOSEK O NOWELIZACJE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO – ODRZUCONY PRZEZ KOMISJE DS. DEREGULACJI SEJMU. POSELSKI PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA FARMACEUTYCZNEGO TRAFI TERAZ NA POSIEDZENIE PLENARNE SEJMU W TRYBIE ZWYKŁYM.

Wniosek o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, zgłoszony przez posła Michała Cieślaka z ugrupowania Polska Razem Jarosława Gowina, podczas posiedzenia sejmowej Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji (25 stycznia br.), jest dużym zaskoczeniem dla całego środowiska polskich farmaceutów.

Zdziwienie budzi fakt, iż podczas zaledwie 5-minutowego posiedzenia tej Komisji nie padły żadne argumenty merytoryczne ze strony Pana Posła uzasadniające tak radykalny wniosek, tym bardziej, że kilka tygodni wcześniej w trakcie pierwszego czytania ustawy, ta sama Komisja uznała projekt za zasadny i skierowała do dalszego procedowania. W efekcie, projekt uzyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Zdrowia (17 stycznia br.). Ponadto jest spójny z projektem „dużej” nowelizacji ustawy prawa farmaceutycznego przygotowywanej przez Ministra Zdrowia, który również popiera te zapisy.

Dzisiejszy przebieg głosowania w żaden sposób nie zamyka dalszej ścieżki legislacyjnej projektu, który będzie poddany głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu.NRA

25.01.2017

Premier Beata Szydło przyjęła dymisje dwóch wiceministrów zdrowia. Informację o odwołaniu Jarosława Pinkasa oraz Piotra Warczyńskiego potwierdził rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Według rzecznika rządu, Warczyński zrezygnował z funkcji „z powodów osobistych”, zaś Pinkas „zostanie oddelegowany do innych zadań”.

23.01.2017

Posłanka PiS i dyrektor szpitala w Brzesku obejmie urząd wiceministra zdrowia od 1 lutego – informuje portal Brzesko.com.pl.

Posadę wiceministra zdrowia miała zaproponować premier Beata Szydło. Z wykształcenia pielęgniarka po liceum medycznym i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jest też audytorem wewnętrznym.

Mężatka i matka czworga dzieci, na stanowisku dyrektora szpitala w małopolskim Brzesku pracuje od 2001 r. Była tez dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

18.01.2017

Nie przewiduję w tej chwili zmian personalnych w rządzie – powiedziała w środę premier Beata Szydło pytana o zapowiedziany przegląd resortów. Podkreśliła też, że nie ma żadnych powodów do tego, żeby dymisjonować ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

“Minister Radziwiłł rozpoczyna w tej chwili bardzo ważną reformę służby zdrowia. Przygotowane są już projekty ustaw” – mówiła premier. Dodała, że podczas czwartkowego spotkania będzie rozmawiać o zmianach w systemie służby zdrowia.

“Dzisiaj Polacy potrzebują zmian, które doprowadziłyby do tego, że wreszcie zmniejszą się kolejki” – powiedziała Szydło. “Trzeba dokonać zmian systemu po to, żeby była lepsza i łatwiejsza dostępność do lekarzy. Myśmy to zapowiadali i to przeprowadzimy” – podkreśliła.

Premier dodała, że minister Radziwiłł swoimi decyzjami doprowadził do pełnej refundacji importowanej marihuany. Mówiła, że nie ma w tej chwili w Polsce prawa, które zezwala na uprawianie leczniczej marihuany w kraju. “Możemy je przygotować i te prace trwają” – zaznaczyła.

Pytana, czy w tej sprawie Radziwiłł nie jest pierwszym hamulcowym, odparła, że nie, bo gdyby był, nie zgodziłby się na sprowadzanie leczniczej marihuany.

“Pan minister wykazuje tutaj bardzo dużą troskę i ostrożność nie dlatego, że nie chce pomóc osobom chorym, osobom, które łączą z leczniczą marihuaną określone nadzieje, tylko dlatego, że kieruje się przede wszystkim troską o to, by nie wprowadzić przepisów prawnych, które nie będą rozwiązywały problemów osób chorych, a będą mogły powodować (…) nielegalny obrót” – tłumaczyła szefowa rządu. (PAP)

18.01.2017

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł odwołał prof. Macieja Szmitkowskiego z funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Mówi się, że geneza tego odwołania tkwi  w ekspansji dużych zagranicznych sieci laboratoryjnych, gdzie Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) apelowała do rządu o zablokowanie niekontrolowanej ekspansji firm zakładających w Polsce sieci laboratoryjne.

18.01.2017

17.01.2017

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiadał, że NFZ zniknie w 2018 roku.Okazuje się jednak, że nie ma szans na wdrożenie ustaw zmieniających system ochrony zdrowia. Albo reforma oświaty, albo służby zdrowia. Rząd wybrał pierwszą z opcji.

– Zapowiadana przez ministra Konstantego Radziwiłła reforma zależała od tego, czy prezydent (dziś przebywający w Izraelu) podpisze ustawę zmieniającą system oświaty. Gdyby nie podpisał, mielibyśmy sieć szpitali, likwidację NFZ i śmiesznie niskie podwyżki płac minimalnych w ochronie zdrowia – mówi „Rzeczpospolitej” osoba zbliżona do kręgów rządowych.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, rząd woli nie ryzykować niepokojów społecznych. Eksperci uważają, że rząd podjął dobrą decyzję o wycofaniu się z wprowadzenia ustawy o sieci szpitali była ona bowiem niedopracowana.

16.01.2017

Projekt eZdrowie P1, który rok temu skończył się klapą a na który do 2015 roku poszło 3/4 miliarda złotych, teraz ma być reaktywowany. Ale na jego uruchomienie mamy tylko dwa lata.

Całkowita kwota wydatków planowanych w ramach realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem wysłanym do Komisji Europejskiej, wynosi 245 mln zł – mówi Karolina Gorzka z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Z tej sumy 223 mln zł to środki uznane przez Komisję jako konieczne do poniesienia. Z nich z kolei blisko 85 proc. możemy uzyskać z dotacji unijnych. Założenie systemu eZdrowie jest takie, że każdy pacjent ma mieć dostęp przez internet do swojego konta, na którym znajdą się jego historia choroby, ostatnie wizyty u lekarza, skierowania do specjalisty, a także recepty na leki. Dostęp do konta może mieć także lekarz, który otrzyma upoważnienie od pacjenta. Bonusem całego systemu miała być także wymiana informacji między placówkami zdrowia, internetowe zapisy do lekarza oraz odbiór leków z kodem, który przyjdzie SMS-em.gazeta prawna

Przetarg na głównego wykonawcę, który dokończy prace nad platformą P1, ma być ogłoszony jeszcze w tym kwartale. Największe szanse na jego realizacje ma firma z Górnego Śląska

                                          więcej na temat projektów P1 P2 P3 P4 pisaliśmy  na początku 2015 roku ghtruy                                                                                            zobacz

11.01.2017 

W Biurze Legislacyjnym Sejmu, został złożony do zaopiniowania Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Dotyczy on przeniesienia przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, z ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz wprowadzenia zasady, iż trwałe nieodwracalne czynności mózgu oraz nieodwracalne zatrzymanie krążenia przed pobraniem narządów ma stwierdzić dwóch lekarzy, posiadających określone w ustawie specjalizacje, co jest zgodne z zasadami stosowanymi w innych krajach na świecie

11.01.2017

Założenia Ustawy o jakości w ochronie zdrowia wchodzą w kolejny etap procedowania.Pacjent będzie miał dostęp do danych jaki podmiot medyczny (szpital, klinika, gabinet) jest skuteczny w leczeniu. Dotyczyć to będzie podmiotów korzystających z publicznych pieniędzy i  za nie wykonujących zabiegi.  Placówki medyczne będą musiały raportować dane o zdarzeniach medycznych, a także wskaźniki kliniczne pokazujące, na ile skutecznie leczą. Każda korzystająca z publicznych pieniędzy będzie przechodziła specjalną autoryzację pod kątem jakości. System ten uzupełnią m.in. rejestry dla wybranych chorób, dzięki którym będzie można np. porównać skuteczność terapii. Takie propozycje znalazły się w założeniach do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, do których dotarła Gazeta Prawna. Na straży przestrzegania standardów i uczciwego raportowania przez placówki efektów leczenia stanie Agencja do spraw Jakości w Ochronie Zdrowia, która będzie miała bardziej rozbudowaną strukturę niż działające do tej pory Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

10.01.2017

W Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa pt. “Czego już nie zobaczymy w reklamach suplementów diety?” Organizacje zrzeszające producentów suplementów diety: KRSiO – Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, POLFARMED – Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych, PASMI – Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty,  oraz SUPLEMENTY POLSKA – Związek Producentów i Dystrybutorów (wszystkie te organizacje stanowią w Polsce 90% rynku suplementów diety),  przedstawiły  wspólnie wypracowany Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety.

Branża opracowała  samoregulację, by uporządkować i wprowadzić wysokie standardy dotyczące sposobu komunikacji, promocji i reklamy.  Ma ona zapewnić konsumentowi rzetelną i jasną informację dotyczącą tej kategorii produktów spożywczych.

Zarząd Ministerstwa Zdrowia, postulował  wcześniej,  aby ograniczyć reklamy suplementów diety i miejsca ich dystrybucji jakimi są apteki. Wygrała jednak ekonomia i  Ministerstwo Zdrowia wycofało się z tych pomysłów tzn. ograniczenie takie zmniejszyłyby wpływy z podatków do budżetu państwa o  ponad 50 milionów złotych i pogorszyło kondycje mediów i prasy, szczególnie tych, dla których reklamy suplementów diety stanowią jedno z trzech głównych dochodów stanowiący rocznie ogółem około 1 000 000 000 zł.

10.01.2017

Dzisiaj   rząd Premier Szydło ma się zająć uregulowaniem zagadnień dotyczących dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej informacji, a także unormowaniem możliwości sprzeciwu wobec opinii i orzeczenia lekarskiego. Projektem Ustawy zajmuje się w procesie legislacyjnym  Komitet Stały Rady Ministrów – organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.

Projekt Ustawy możesz zobaczyć tutaj pdf-icon

 

 

02.01.2017

Od 1 stycznia wszyscy Polacy mieli uzyskać darmowy dostęp do lekarza rodzinnego. Jednak nieubezpieczonych przyjmie on za darmo tylko wtedy, gdy skłamią, że posiadają ubezpieczenie.

Ustawa miała być głównie dla zatrudnionych na umowach śmieciowych a jak się okazuje niewiele się zmieniło z dotychczasowej praktyki. Nadal lekarze musza korzystać z systemu eWUŚ, który wskazuje na prawo lub jego brak do ubezpieczeń pacjentów a także zbierać od pacjentów oświadczenia,  które wymuszają jego deklaracje o ubezpieczeniu tyle że za te deklaracje jeśli są fałszywe NFZ już nie będzie ścigał takiego pacjenta windykacyjnie. Jeśli  pacjent przyzna lekarzowi, że nie płaci składki zdrowotnej to usługa porady będzie odpłatna i waha się ona od 50-150 zł.

Jak się okazuje dla Ministerstwa Zdrowia mniejszym kosztem są wydatki na wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i tam ewentualne “straty na nieubezpieczonych” niż jak do tej pory, koszty windykacji pacjentów a także późniejsze leczenie specjalistyczne.

 

31.12.2016

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2017 roku !!!!

28.12.2016

Powstaje kolejna izba samorządu zawodowego (obok lekarskiej, aptekarskiej, pielęgniarskiej) związana ze Służbą Zdrowia. Uchwalona we wrześniu 2015 roku ustawa o zawodzie fizjoterapeuty umożliwiła powstanie samorządu fizjoterapeutów.

W Warszawie, odbywa się pierwszy w historii, Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, który wyłonił swój samorząd zawodowy – prezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów został Maciej Krawczyk.

28.12.2016

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2017 r.

 

23.12.2016

Pomimo wielkich zapowiedzi z Ministerstwa Zdrowia, że Suplementy Diety (środki spożywcze, które mają uzupełniać normalną dietę i są skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych i innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny) mogą zostać wycofane z aptek w ramach hasła Apteka to nie supermarket spożywczy a Aptekarz to nie sprzedawca- Suplementy Diety  zostają w aptekach. Będą specjalnie znakowane: na półkach aptecznych a także na receptach refundowanych przez NFZ, aby pacjent miał większy pogląd co kupuje w aptece – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda

22.12.2016

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków fdhhshspublicznych oraz niektórych innych ustaw; ustawę o dostępie nieubezpieczonych do POZ

Informacja o ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza z nich ma na celu przywrócenie dotychczasowych zasad finansowania szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Druga natomiast zmierza do zagwarantowania każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia opieki zdrowotnej nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowadzono zmiany dotyczące finansowania zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Polegały one na przeniesieniu finansowania zakupu tych szczepionek dla osób ubezpieczonych z budżetu państwa na Narodowy Fundusz Zdrowia (szczepionki dla osób nieubezpieczonych nadal miały być finansowane z budżetu państwa). Po raz pierwszy Narodowy Fundusz Zdrowia miał sfinansować zakup szczepionek w 2017 r. Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 listopada 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przywraca finansowanie zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych z budżetu państwa, a zatem utrzymuje w tym zakresie obowiązujące obecnie rozwiązanie.

Druga ze zmian wprowadzonych ustawą polega na zagwarantowaniu każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie ona kosztów udzielonego świadczenia nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Powyższe nie oznacza – co podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy – zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń, bądź elektronicznie za pośrednictwem systemu eWUŚ, bądź poprzez złożenie oświadczenia albo stosownego dokumentu papierowego). W przypadku jednak, gdy wystąpią problemy z potwierdzeniem jego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie odstępował od dochodzenia od niego kosztów udzielonych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zasada ta nie będzie dotyczyła poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece, na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Konsekwencję wprowadzenia ww. zmiany stanowi umorzenie postępowań mających na celu wydanie decyzji administracyjnych ustalających obowiązek ponoszenia kosztów udzielonych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz umorzenie postępowań egzekucyjnych zmierzających do uzyskania tych należności.

Ponadto ustawa:

1) uchyla regulację nakładającą na świadczeniodawców obowiązek przekazywania danych zawartych na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej do systemu informacji w ochronie zdrowia; powyższe wynika ze zmiany koncepcji wdrażania Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1) i, co za tym idzie, korekty uruchamiania poszczególnych usług na tej platformie (w szczególności przesunięcia terminu udostępnienia użytkownikom e-skierowań);

2) umożliwia osobie, która przy potwierdzaniu prawa do udzielenia jej świadczeń opieki zdrowotnej posłużyła się dokumentem (np. otrzymanym od płatnika), podnoszenie argumentu, iż działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu co do posiadanego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; dotychczas powołanie się na tę okoliczność było możliwe jedynie w przypadku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do świadczeń;

3) zmienia termin ogłaszania przez Głównego Inspektora Sanitarnego Programu Szczepień Ochronnych na dany rok – obecnie Program ten jest ogłaszany do dnia 31 marca roku poprzedzającego jego realizację, w myśl ustawy zmieniającej będzie ogłaszany do dnia 31 października roku poprzedzającego jego realizację.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

22.12.2016

Minister zdrowia otworzył w Łodzi Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

Klinika jest pierwszym z szesnastu ośrodków, które mają powstać na terenie kraju w ramach Narodowego Programu Zdrowia Prokreacyjnego. Są w niej blok operacyjny, sale zabiegowe, endoskopowe, sale dla pacjentów. W klinice diagnozowane i leczone będą niepłodne pary.

Pary, które mają problem z poczęciem dziecka, będą poddawane bardzo szczegółowej diagnostyce. Klinika będzie współpracować z istniejącymi na terenie Instytutu laboratoriami. Terapia będzie holistyczna, czyli obejmująca całość organizmu. Stąd współpracować będą ze sobą specjaliści różnych dziedzin: ginekolodzy, androlodzy, endokrynolodzy, immunolodzy, chirurdzy,a także psycholodzy, bo część problemów z zajściem w ciążę, ma podłoże psychologiczne.

Dzięki temu ma skrócić się czas od diagnozy do leczenia niepłodnych par.

Narodowy Program Zdrowia Prokreacyjnego ma zastąpić refundowany do czerwca tego roku z budżetu państwa program in vitro. Minister Zdrowia zapewniał dziś, że in vitro jest w Polsce metodą oficjalną i stosowaną, ale już nie finansowaną z budżetu państwa. Klinika w Matce Polsce kosztowała milion osiemset tysięcy złotych. Pierwszych pacjentów zacznie przyjmować wiosną przyszłego roku, kiedy zostanie do końca wyposażona w niezbędny sprzęt medyczny.(łwd)

20.12.2016

Lekarze z PPOZ wstrzymują się z podpisywaniem umów z NFZ na 2017 r.
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia w poniedziałek wieczorem poinformowało, że zarząd i rady powiatów tej organizacji wstrzymują podpisywanie umów z NFZ na 2017 r. Lekarze nie zgadzają się z warunkami zaproponowanymi w najnowszym zarządzeniu prezesa NFZ.

Jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia prezes PPOZ Bożena Janicka, informowała, że umowy z NFZ zostaną przedłużone, zastanawiano się jedynie, czy będą podpisane na cały rok, czy na krótszy okres. Lekarze zgodzili się wówczas na warunki zaproponowane im w zarządzeniu podpisanym 12 grudnia przez p.o. prezesa NFZ Andrzeja Jacynę.

W zarządzeniu tym NFZ zagwarantował podwyższenie stawki za leczenie pacjentów, którzy ukończyli 75 lat oraz przebywających w domach opieki. Fundusz informował także m.in. o zwiększeniu finansowania świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia.

W poniedziałek późnym wieczorem PPOZ poinformował jednak, że podpisywanie umów zostało wstrzymane. Zmiana stanowiska lekarzy jest związana z piątkową decyzją Jacyny o zmianie części warunków wcześniejszego zarządzenia.

„Prezes NFZ jednostronnie zerwał dotychczasowe ustalenia w trakcie negocjacji, a wydając kolejne, nowe Zarządzenie wycofał się z zaplanowanych ustaleń na rok 2017 (profilaktyki, CHUK i cukrzyca, czyli bilansu zdrowego człowieka od 30 r.ż.) Jest to nie do przyjęcia zarówno dla nas, świadczeniodawców, jak i dla pacjentów” – oceniła Janicka.

Na początku minionego tygodnia przedłużenie umów z NFZ zapowiedzieli również lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Informowali jednak, że aneksy będą podpisywać jedynie na pierwsze półrocze przyszłego roku. Ocenili wówczas, że warunki zaproponowane przez NFZ zarządzeniem z 12 grudnia “w znakomitej większości” uwzględniają ich uwagi. (PAP)

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 16.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej

17.12.2016

Sejm RP przyjął ustawę budżetową na 2017 rok wydatki na Zdrowie to ponad 5,1 mld. złotych. Dla porównania na Program 500+ budżet państwa przeznaczy w 2017 roku 22 mld. złotych

14.12.2016

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przedłużą umowy z NFZ co najmniej do pierwszej połowy 2017 roku. Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim oraz w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia zadecydowali o przedłużeniu umów z NFZ. Fundusz zagwarantował im m.in. wyższe stawki za leczenie pacjentów, którzy ukończyli 75 lat oraz przebywających w domach opieki, , a także zmianę stawki kapitacyjnej dla pielęgniarek szkolnych.

Zdaniem zespołu negocjacyjnego Porozumienia Zielonogórskiego, zarówno same negocjacje, jak i ich ostateczny rezultat, świadczą o woli prowadzenia dialogu z jedyną reprezentatywną organizacją świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej ze strony prezesa NFZ. A to dobry prognostyk na przyszłą współpracę, której w ostatnich latach tak bardzo brakowało.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 12.12.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 

Plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 28 lipca 2016 r

Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017
1 2 3
1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) 73 780 182
1.1 od ZUS 70 406 150
1.2 od KRUS 3 374 032
2 Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) 0
2.1 w stosunku do ZUS 0
2.2 w stosunku do KRUS 0
3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) 135 000
3.1 od ZUS 150 000
3.2 od KRUS -15 000
4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) 143 836
4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS 140 812
4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS 3 024
5 Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy 25 812
A Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 76 584 006
A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji 199 555
A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych 0
A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy 769 258
A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego 1 869 659
B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4) 76 314 448
B1 Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną 737 802
B2 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej  (B2.1 + … + B2.19) 73 706 987
B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 9 924 407
B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 5 603 485
B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 31 743 875
B2.3.1 programy terapeutyczne (lekowe), w tym: 2 941 456
B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 2 670 876
B2.3.2 chemioterapia, w tym: 1 280 525
B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 574 861
B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 395 204
B2.5 rehabilitacja lecznicza 2 109 804
B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 323 053
B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 626 221
B2.8 leczenie stomatologiczne 1 794 605
B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 655 282
B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 48 665
B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 189 320
B2.12 świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie 1 854 275
B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 980 641
B2.14 refundacja, z tego: 7 896 107
B2.14.1 refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę 7 865 661
B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 20 414
B2.14.3 refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy 10 032
B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji 545 092
B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: 1 125 843
B2.16.1 rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy 0
B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych 4 273 895
B2.18 koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych 221 706
B2.19 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej 395 507
B3 Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie 0
B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 1 869 659
Bn Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) 11 141 844
C Wynik na działalności (A – B) 269 558
D Koszty administracyjne (D1 + … + D8) 750 517
D1 zużycie materiałów i energii 26 412
D2 usługi obce 183 521
D3 podatki i opłaty, z tego: 4 611
D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 622
D3.1.1 podatek od nieruchomości 619
D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 650
D3.3 VAT 22
D3.4 podatek akcyzowy 0
D3.5 wpłaty na PFRON 2 952
D3.6 inne 365
D4 wynagrodzenia, w tym: 340 260
D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 1 364
D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 77 334
D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 58 241
D5.2 składki na Fundusz Pracy 8 161
D5.3 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0
D5.4 pozostałe świadczenia 10 932
D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu 50
D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 112 033
D8 pozostałe koszty administracyjne 6 296
E Pozostałe przychody 748 546
F Pozostałe koszty (F1+ … +F4) 233 676
F1 wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept 1 269
F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 192 338
F3 inne rezerwy 0
F4 inne koszty 40 069
G Przychody finansowe (G1 + G2) 52 142
G1 odsetki uzyskane z lokat 44 370
G2 inne przychody finansowe 7 772
H Koszty finansowe 86 053
I Wynik brutto na całokształcie działalności (C – D + E – F + G – H) 0
J Zyski i straty nadzwyczajne (J1 – J2) 0
J1 zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia 0
J2 straty nadzwyczajne – wielkość ujemna 0
K Wynik fiansowy ogółem brutto (I + J) 0
L Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT) 0
M Wynik finansowy ogółem netto (K-L) 0
N  Przychody – ogółem 77 528 530
O  Koszty – ogółem 77 528 530

 

 

 

 

 

Archiwum Aktualności tutaj

Ocena

Do góry